SKOJ POKREĆE OMLADINSKU POLITIČKU ŠKOLU

Savez komunističke omladine Jugoslavije osnovao je političku školu “Ivo Lola Ribar”, koja počinje sa radom 21. februara u prostorijama NKPJ. Škola se održava svake nedelje, a pored članova SKOJ-a za koje je škola obavezna, moguće je aplicirati za školu javljanjem na mejl skoj1919@gmail.com.

Uz ime, prezime godinu i mesto rođenja, potrebno je dostaviti i kratko motivaciono pismo. Škola je podeljena na osnovne i specijalističke studije, kao i na tematske kurseve.

Politicka škola “Ivo Lola Ribar” ima za cilj ne samo da poveća nivo obrazovanja kadrova SKOJ-a, već i da postane fabrika kadrova čitave borbene i patriotske omladine. Pravilno korisćenu nauku marksizma-lenjinizma nikada nije pobedila nijedna vradžbina imperijalista, stoga naoružati našu omladinu takvom naukom znači dati joj najjače oružije u borbi za svoju budućnost.

Uz Lenjinovu parolu “Učiti, učiti, učiti” pozivamo vas da se priključite nastavi u političkoj školi “Ivo Lola Ribar”.

Sekretarijat SKOJ-a,

17. 02. 2016. godine,

Beograd.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

POLITIČKA ŠKOLA: ULOGA AVANGARDNE PARTIJE U KLASNOJ BORBI STANIMO NA PUT POKUŠAJIMA FALSIFIKOVANJA ISTORIJE DRUGOG SVETSKOG RATA ODRŽANA PROMOCIJA GLASNIKA U SUBOTICI I NOVOM SADU PODRŠKA RADNICIMA RTV-a PODRŠKA ZA LUKAŠENKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA