SKOJ POKREĆE OMLADINSKU POLITIČKU ŠKOLU

Savez komunističke omladine Jugoslavije osnovao je političku školu “Ivo Lola Ribar”, koja počinje sa radom 21. februara u prostorijama NKPJ. Škola se održava svake nedelje, a pored članova SKOJ-a za koje je škola obavezna, moguće je aplicirati za školu javljanjem na mejl skoj1919@gmail.com.

Uz ime, prezime godinu i mesto rođenja, potrebno je dostaviti i kratko motivaciono pismo. Škola je podeljena na osnovne i specijalističke studije, kao i na tematske kurseve.

Politicka škola “Ivo Lola Ribar” ima za cilj ne samo da poveća nivo obrazovanja kadrova SKOJ-a, već i da postane fabrika kadrova čitave borbene i patriotske omladine. Pravilno korisćenu nauku marksizma-lenjinizma nikada nije pobedila nijedna vradžbina imperijalista, stoga naoružati našu omladinu takvom naukom znači dati joj najjače oružije u borbi za svoju budućnost.

Uz Lenjinovu parolu “Učiti, učiti, učiti” pozivamo vas da se priključite nastavi u političkoj školi “Ivo Lola Ribar”.

Sekretarijat SKOJ-a,

17. 02. 2016. godine,

Beograd.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

PRILOG O SKOJ-u NA TV VESTI PODRŠKA SOCIJALISTIČKOJ KUBI IZ SRBIJE SKOJ POTPISAO ZAJEDNIČKU IZJAVU SOLIDARNOSTI SA NARODOM PALESTINE  BILBORDI INICIJATIVE ZA POSTAVLJANJE BISTE PREDSEDNIKU NR KINE PODRŠKA NARODU PALESTINE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A