SKOJ OBELEŽIO 28 GODINA

Savez komunističke omladine Jugosalvije je obeležio 28. godina od obnove rada organizacije. Tim povodom, delegacija našeg omladinskog Saveza je tim povodom položila venac na grob legendarnog sekretara SKOJ-a Ive Lole Ribara, a kasnije je održana politička škola na temu “klimatske promene iz klasne perspektive.”

 

Podsećanja radi, pre tačno 28 godina od kada je u Nemanjinoj ulici u Beogradu, 25. januara 1992. godine, obnavljen rad Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) . SKOJ je obnovljen kao omladinska organizacija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ). Naime, za godinu i po dana postojanja Partije njenim redovima je pristupilo dovoljno mladih, borbenih, ubeđenih i teorijski potkovanih komunista što je dovelo do inicijative za stvaranje podmlatka NKPJ.

 

Na predlog pokojnog druga Branka Kitanovića osnivača i prvog generalnog sekretara Partije, podmladak je nazvan SKOJ po slavnoj omladinskoj komunističkoj organizaciji osnovanoj 1919. godine u Jugoslaviji. Drug Kitanović je predložio da omladinska organizacija NKPJ ponese ime SKOJ zato što ono nikada nije kompromitovano a Savez je imao slavnu istoriju i važnu ulogu u predratnom, ratnom i posleratnom periodu sve do 1948. godine kada je ugašen. Upravo je to razlog zbog čega omladina NKPJ 25. januar ne smatra osnivanjem već obnovom istorijskog SKOJ-a čiji kontinuitet u ideloškom smislu nastavlja u potpunosti.

 

Obnova SKOJ-a je izazvala veliko interesovanje javnosti i medija ali, što je i najvažnije, mladih ljudi željnih borbe za socijalnu pravdu i slobodu. SKOJ je od svog prvog dana poveo mukotrpnu, principijelnu, upornu, prkosnu i odlučnu borbu za širenje ideja marksizma-lenjinizma i socijalizma među mladim narašajima i s vremenom je iznikao u avangardnu organizaciju. Uloga kadrova SKOJ-a u uslovima razbijanja SFR Jugoslavije od strane zapadnog imperijalizma bila je da “stanu u gard” i suprotstave se tom reakcionarnom procesu kao i agresivnoj i primitivnoj antikomunističkoj histeriji nastaloj nakon privremenog sloma socijalizma u Evropi i nekim zemljama sveta usled grozomorne izdaje Mihaila Gorbačova i raspada Sovjetskog Saveza. Nakon Petooktobarskog antirevolucionarnog puča SKOJ se beskompromisno stavio načelo borbe mladih radnika, seoskih proletera, studentske i srednjoškolske omladine protiv ekspoloatacije i imperijalizma.

 

SKOJ je posebno ponosan na činjenicu da su upravo članovi Saveza imali najveću ulogu u očuvanju linije i egzistencije Partije nakon smrti njenog osnivača druga Branka Kitanovića u decembru 2011. godine te da su njegovi kadrovi zauzeli veoma odgovorna mesta u rukovodstvu NKPJ. Ideološka i organizaciona snaga SKOJ-a je posebno potvrđena time što je drug Aleksandar Banjanac, aktuelni generalni sekretar ponikao u SKOJ-u kao i niz članova Sekretarijata i Centralnog komiteta Partije.

 

SKOJ je jedina omladinska komunistička organizacija u Srbiji. Kao takva član je, Svetske federacije demokratske omladine (WFDY) naslednice slavne Komunističke omladinske internacionale. “Glasnik” je stampani organ Centralnog komiteta SKOJ-a i jedini je komunistički sedmični onlajn list u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije. Aktivisti SKOJ-a su formirali Studentski front, progresivnu studentsku organizaciju koja se bori za povratak tekovine stečene u socijalizmu, besplatnog školovanja a članovi SKOJ-a u srednjim školama, Đački front koji se takođe bori protiv komercijalizacije obrazovanja kao i protiv pokušaja revizije istorije u školskom programu.

 

SKOJ će i u narednom periodu nastaviti da bude avangarda progresivnog omladinskog pokreta u borbi za prava mladih radnika, seljaka, studenata, srednjoškolaca kao i u odlučnom suprotstavljanju kerovima na lancu buržoazije, pripadnicima neofašističkog pokreta, koji se posebno povampirio u uslovima svetske kapitalističke krize.

 

Živela borba protiv eksploatacije i imperijalizma!

 

Živeo Savez komunističke omladine Jugoslavije!

 

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

Beograd,

25. 01. 2020.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

SKOJ UČESTVOVAO NA SKUPU PROTIV REVIZIJE ISTORIJE U BOLONJI ODRŽAN SKUP PROTIV PRIVATNIH IZVRŠITELJA U ORGANIZACIJI NKPJ i SKOJ-a – KOMUNISTI PREDALI PISMO VUČIĆU SKUP PROTIV IZVRŠITELJA U ORGANIZACIJI NKPJ I SKOJ-a ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE SKOJ-a, FGC (ITALIJA) i MS (HRVATSKA) VENECUELA ODBACUJE NAPAD AMERIČKE VLADE NA VENECUELANSKU AVIOKOMPANIJU CONVIASA

SKUP PROTIV IZVRŠITELJA

SKUP PROTIV IZVRŠITELJA