SKOJ NA XI KONGRESU KOMUNISTIČKE OMLADINE GRČKE (KNE)

U kongresnoj sali zgrade Centralnog komiteta Komunističke Partije Grčke (KKE) u Atini, od 18. do 21. decembra održan je 11. kongres Komunističke omladine Grčke (KNE), pod parolom „Borbeno na putu za socijalističku sutrašnjicu, bez krize, ratova, ekspolatacije.“

Kongresu je prisustvovalo nekoliko stotina delegata iz svih krajeva Grčke, kao i u dvadesetak internacionalnih delegata, među kojima je bio i sekretar za međunarodne odnose Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), drug Marko Šović. Nakon svečanog otvaranja i govora generalnog sekretara KKE druga Dimitrisa Kucumbasa, pristupilo se radu na usvajanju teza, rezolucija i izmena statuta KNE.

U roku od tri dana, stotine delegata je u svojim referatima rezimiralo postignute rezultate rada svojih organizacionih ćelija, uz dozu oštre kritike i samokritike, postavljajući zadatke i ciljeve koje treba ostvariti do narednog kongresa, kada će se (2018-e) obeležavati jubileji od 100 godina KKE i 50 godina KNE.

Svi članovi KNE bili su pozvani da aktivno uzmu učešća u prekongresnoj diskusiji o tezama koje je, za potrebe rada 11. kongresa, sačinilo centralno veće KNE. Na taj način teze su postale kolektivno elaboriran rezultat kritičkog ispitivanja iskustva i rezultata rada u prethodnom periodu. Takođe, značajan napor će biti uložen kako bi se sa tezama upoznao što veći broj omladinaca i omladiniki sa kojima se članovi KNE tokom svojih svakodnevnih aktivnosti.

Period od 10. do 11. kongresa, karakteriše se razvojem i produbljivanjem kapitalističke ekonomske krize u Grčkoj. Novi problemi su se pojavili, a drugarice i drugovi iz KNE bili su prinuđeni da se suoče sa iznenadnim promenama i novim pojavama, kao što su naglo jačanje fašističko-kriminalne organizacije Zlatna zora, na jednoj, i jačanje oportunističko-reformističke koalicije Siriza, na drugoj strani. Utoliko je bila i veća potreba da se pravilno izvuku zaključci iz iskustva suočavanja sa tim problemima, kako bi se doprinelo konačnim rezolucijama.

U predloženim tezama, naglašen je glavni zadatak KNE – da doprinese tome da nova generacija omladine koja stasava u uslovima kontrarevolucije, postane generacija čvrste borbe za revolucionarni prevrat, za socijalizam-komunizam.

Naglašena je čvrsta pozicija anti-imperijaličkog, anti-fašističkog, anti-monopolističkog i anti-kapitalističkog karaktera omladinske organizacije. KNE ima zadatak da novim generacijama rasvetljava imperijalistički karakter NATO i Evropske unije koja nije zajednica ravnopravnih naroda, već zajednica interesa krupnog kapitala, koja ne preza od toga da otvoreno podržava fašističke režime, poput “kijevske hunte” u Ukrajini.

KNE ima zadatak da se bori protiv uticaja fašističke Zlatne zore među omladinom, edukujući nove naraštaje o pogubnoj, reakcionarnoj i nenaučnoj ideologiji te grupacije. KNE ima zadatak da omladini rasvetljava prevrtljivi karakter oportunističke koalicije Siriza, koja, služeći se delimično radničkom retorikom radi za interese krupnog kapitala, a svoju bazu zapravo traži u srednjoj klasi. Siriza je reformistička koalicija koja nema interesa da zameni sistem, vać da zameni vladu, njena predizborna retorika to dokazuje, a ona je uostalom i bila predviđena od strane KKE.

KNE je omladinska organizacija koja se bori protiv svih vrsta obmana radničke omladine, koja se bori za bolje uslove na radnom mestu, za bolje uslove u školi i fakultetu, za svestrano kulturni razvoj omladine. KNE se bori protiv narkomanije, protiv sporta u službi tržišta, protiv štetnih uticaja buržoaskih vrednosti konkurencije i apatije. KNE se bori za revolucionarni preobražaj društva po principima marksizma-lenjinizma i proleterskog internacionalizma, za društvo budućnosti – za socijalizam-komunizam. Ti i mnogi drugi zadaci istaknuti su u tezama.

Tokom pauza u radu kongresa, drug Šović je vodio veći broj multilateralnih i bilateralnih razgovora sa delegatima iz drugih omladinskih organizacija. Objašnjavajući kompleksnu situaciju u Srbiji i drugim jugoslovenskim republikama, posebno u pogledu novih udara na materijalni položaj radnika novim Zakonom o radu, naš delegat je istakao i rezultate koje su SKOJ i Studentski front (SF) ostvarili tokom prethodne godine.

Drug Šović je pozvao sve internacionalne delegate da iskažu solidarnost sa prvim sekretarom SKOJ-a drugom Aleksandrom Đenićem, pismima podrške ili protestnim akcijama u skladu sa mogućnostima, 21. januara kada će se nastaviti nepravedni proces protiv druga Đenića, koji se herojski odbranio od fašističkih napadača. Proces protiv druga Đenića iznova potvrđuje da buržoaski sistem nema nameru da optužuje fašizam – već njegove žrtve.

Tokom bilateralnog razgovora sa predstavnicima KNE načinjeni su novi koraci ka konkretizaciji ideje formiranja saveza progresivnih studentskih organizacija na Balkanu, “Balkanskog studentskog fronta”.

U povratku iz Grčke, drug Šović je bio i u dvodnevnoj poseti kod drugarica i drugova koji čine borbeno jezgro studentskih protesta u Skoplju, u Makedoniji. Tokom posete su razmenjena iskustva sa polja studentske borbe ali i opšta iskustva položaja radničke klase u Srbiji i Makedoniji.

Zaključeno je da pored svih razlika, situacija u dve jugoslovenske republike ima veliki broj sličnosti. Na polju studentske borbe simptomatične su prepreke u njenoj uspešnoj organizaciji koje dolaze od strane grupacija rukovođenih avanturističkim pristupom uz pomoć anarhističkih metoda delovanja. Na polju radničke borbe simptomatičan je nedostatak klasno orijentisanog sindikata koji će se boriti za interese radnika a ne interese ove ili one buržoaske političke stranke.

Tokom posete Skoplju, drug Šović je uzeo učešća u radničkom protestu protiv novih udara na položaj radničke klase, posebno onih koji dodatno otežavaju položaj honorarnih radnika. Takođe, dogovorena je i poseta delegacije SKOJ-a drugaricama i drugovima u Makedoniji kao i učešće makedonskih studenata u formiranju “Balkanskog studentskog fronta”.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

1. MAJ – NAŠ PRAZNIK, NAŠA GORDOST NKPJ I SKOJ PREDALI PROTESNO PISMO DAČIĆU NKPJ PREDALA ZAHTEV VUČIĆU ZA PODIZANJE BISTE SI ĐINPINGU INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A