SKOJ NA OBELEŽAVANJU JUBILEJA LISTA MLADI BORAC

Delegacija beogradskog aktiva Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) koju su činili drugovi Vladimir Davidović i Stefan Baroš 29. februara 2012. godine, u centrali SUBNOR-a u Beogradu prisustvovala je promociji jubilarnog broja lista Mladi borac. Na promociji tog lista naglašeno je da je prvi broj izašao ratne 1944. godine. Njegov izdavač je bio Pokrajinski komiteta SKOJ-a za Srbiju. Govornici na svečanosti istakli su da je Mladi borac doprineo popularizaciji ideja antifašizma i socijalizma u tadašnjoj Srbiji. Pored promocije Mladog borca tog dana je obeležen još jedan značajan jubilej a to je Prvi kongres Antifašističke omladine Srbije koji se održao u oslobođenom Beogradu. Među prisutnim partizanskim borcima bilo je dosta učesnika tog prvog kongresa. Pored evociranja uspomena boraci su istakli da treba da se više radi sa mlađim pokolenjima u cilju očuvanja tekovina Narodnooslobodilačke borbe. Pojavljivanjem na svečanosti ali i svim svojim drugim aktivnostima SKOJ sa ponosom preuzima na sebe odgovornost čuvanja i odbrane tekovine NOB-a.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A