SKOJ NA 18-tom SVETSKOM FESTIVALU OMLADINE I STUDENATA

U glavnom gradu Ekvadora od 7. do 13. decembra biće održan 18-ti po redu Festival omladine i studenata. Od svog osnivanja 1992. godine Savez komunističke omladine Jugoslavije, kao član Svetske federacije demokratske omladine-WFDY, koja je organizator Festivala, učestvovao je do sada na svim Festivalima – na Kubi, Alžiru, Venecueli, Južno-afričkoj republici i sada u Ekvadoru.

Svetski festival omladine i studeneta izrastao je na temeljima Drugog svetskog rata kada se hiljade mladih okupilo u Pragu, u Čehoslovačkoj, 1947. godine i izglasalo zahtev mladih da svet više nikad ne zadese strahote fašizma. Od tada festival je prerastao u forum koji je u toku ,za progresivne mlade iz celog svijeta.

Svetki festival omladine i studenata decenijama unazad organizuje Svetska federacija demokratske omladine – WFDY. WFDY nastala je 10. novembra 1945. godine na Svetskoj konferenciji mladih koja je okupila predstavnike 30 miliona mladih ljudi različitih političkih uverenja iz 63 države sveta. Cilj je bio saradnja i prijateljstvo mladih tada već podeljenog sveta na kapitalistički zapad i socijalistički istok.

Na festivalu mladi učestvuju u forumima i diskusijama o velikom broju pitanja koji se tiču svih generacija. Festival je mesto razmene ideja i iskustava iz borbe protiv rata, rasizma, seksizma, privatizacije, globalizacije, napada na pravo radničkog organizovanja i uništenja životne sredine. Kao prostor za dijalog i razumevanje festival odražava različitost i bogatstvo međunarodnih omladinskih i studenskih pokreta i njihovih zahteva. Svaki Festival pored svog internacionalnog karaktera i stalnog poziva za izgradnju novog sveta nosio je i određene nacionalne karakteristike domaćina, pružajući podršku i solidarnost procesima socijalne transformacije zemlje domaćina. Stoga ni malo ne čudi što je Ekvador domaćin 18-tog Festivala omladine i studenata.

Omladina je uvek bila vitalna snaga razvoja svakog društva. Sa svojom prirodnom kreativnošću, voljom za promene i snagom, zahtevi omladine za slobodu, mir, obrazovanje, posao, demokratska prava i društvene promene, uvek su igrali značajnu ulogu u borbi za pravedniji svet. Dok imperijalizam nastoji da zavlada svetom, usred jedne od najdubljih strukturalnih kriza kapitalističkog sistema, odgovorne za pogoršanje stanja omladine i za rastući broj mladih bez posla, povećavaju se beneficije eksploatatorskih grupa naspram čega takođe raste broj ljudi koji pružaju otpor, bez straha od kazne, blokade i imperijalističke okupacije. U trenucima u kojima se povećava broj vojnih baza i takmičenje za osvajanje tržišta i prirodnih resursa, sa neumerenim povećanjem vojnih budžeta, Zemlja se pretvorila u veoma opasno mesto za život. Imperijalizam je svakog dana sve agresivniji prema progresivnim, demokratskim i komunističkim organizacijama, što zahteva od omladine pojačan napor u borbi za mir. Učestale provokacije protiv progresivnih vlada u Latinskoj Americi i na Karibima, proganjanje studentskih i omladinskih pokreta u Kolumbiji i u zemljama Istočne Evrope, izjednačavanje komunizma sa nacizmom, napadi na UJSARIO Zapadne Sahare, zločini protiv omladine i naroda Palestine koje vrši cionizam uz podršku imperijalizma, nastavak okupacije Kipra i Kosova, agresija na Irak i Avganistan, imperijalistički pritisci na DNR Koreju ugnjetavanje domorodačkih naroda su ključni elementi za razumevanje imperijalne strategije dominacije.

Živimo u vremenu velikih opasnosti, ali i velikih mogućnosti.

Svetski festival omladine i studenata se organizuje kako bi motivisao i ohrabrio milione mladih koji se bore za mirnu budućnost bez imperijalizma.

Verovanje u mlade znači videti u njima osim entuzijazma – sposobnost, osim energije – odgovornost, osim mladosti – heroizam, uverenje u njih same znači duboko ubeđenje da omladina može i da je omladina sposobna da stvori novi svet oslobođen okova imperijalizma i rata, oslobođen eksploatacije, gladi i siromaštva.

18-ti Festival poziv je svima da se pridruže u svetskoj borbi za obaranje imperijalizma i kapitalizma jer čovekova sreća nije u sistemu koji rađa siromaštvo, eksploataciju i nezaposlenost. Fesstival WFDY je poziv na borbu za pravo na rad i dostojanstvo, pravo na besplatno obrazovanje i medicinsku zaštitu, pravo na zdravu okolinu i slobodu i demokratiju.

Svetski festival omladine i studenata stalan je i otvoren poziv svima za izgradnju novog sveta ovde i sada. On je otvoreni poziv mladima celog sveta u zajedničku borbu protiv imperijalizma i svih oblika kapitalističke dominacije, protiv rata, ksenofobije, rasizma, gladi, nezaposlenosti, siromaštva i fašizma, izražavajući punu podršku pravu naroda na samoopredeljenje i izbor svog puta razvitka uz puno poštovanje ljudskih prava, besplatan pristup obrazovanju, zdravstvu i tehnologiji.

wfys

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

1. MAJ – NAŠ PRAZNIK, NAŠA GORDOST NKPJ I SKOJ PREDALI PROTESNO PISMO DAČIĆU NKPJ PREDALA ZAHTEV VUČIĆU ZA PODIZANJE BISTE SI ĐINPINGU INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A