SKOJ NA 15. SKUPU KOMUNISTIČKIH OMLADINA EVROPE

Drug Miloš Karavezić, član komiteta za međunarodne odnose SKOJ-a, bio je prisutan u ime naše organizacije na 15. skupu komunističkih omladina Evrope, koji je održan u Lincu, u Austriji 29. i 30. juna. Naša organizacija je iskoristila priliku da razmeni iskustva sa komunističkim organizacijama širom Evrope tokom bilateralnih razgovora, koji se tiču naše zajedničke brobe – za svet socijalizma. Na samom skupu, je usvojena zajednička deklaracija, koja će biti objavljena u narednim danima.

U nastavku možete pročitati govor druga Miloša Kravezća:

 

Drage drugarice i drugovi,

 

Sve Vas srdačno poszdravljam ispred SKOJ-a.

 

Prvo,  bih želeo da se zahvalim Komunističkoj omladini Austrije na gostoprimstvu, koja je organizator 15. sastanka komunističkih omladina Evrope.

 

Drage drugarice i drugovi,

 

Prvo bih iskoristio priliku da vas obavestim da će povodom 20 godina NATO bombardovanja i 100 godina od osnivanja KPJ i SKOJ-a, biti održan CENA kamp u Beogrdu od 25 – 29 jula. Stoga bismo iskoristili priliku da sve članice WFDY iz CENA regije pozovemo da dođu u Beograd i učestvuju na ovom veoma važnom događaju.

 

U Srbiji je danas na vlasti proimperijalistički režim, koji (kao i svi drugi režimi od petookptobarskog puča 2000, pa na ovamo) rade sve u interesu krupnog kapitala. Njihova politika je koncentrisana na što bližoj saradnji sa NATO savezom i EU, iako vladini predstavnici, kao papagaji ponavljaju da je Srbija vojo neutralna. Ipak, u paksi je to sasvim suprotno. U skladu sa takvom politikom, Srbija ima vazalski odnos prema lihvarskim imperijalističkim institucijama kao što su MMF i Svetska banka.

 

Obrazovanje se privatizuje iz dana u dan. Bolojska deklaracija je najbolji primer, koja znanje pretvara u robu. Sindikati su sistematski uništavani, tako da mi u Srbiji danas nemamo klasno orjentisani sindikat. U sprovođenju antinarodne politike vlada daje subvencije za strane investitore, a kad strani investitori potroše te subvencije, onda zatvaraju fabrike. Takođe, naša vlast u sprovođenju svoje antinarodne politike, putem privatnih izvršitelja, uz svestranu podršku EU, na osnovu finansijskih malverzacija izbacuje ljude na ulicu, koji u velikom broju nisu imali nikakvu predstavu da su dužni i da im je krov nad glavom oduzet na nekom tajnom i nameštenom tenderu. U poslednjih dve godine oteto je preko 3000 stanova, a oko 10.000 ljudi je ostalo na ulici.  Na selu  mali proizvođači su dovodeni u robovski položaj prema krupnom kapitalu. Kao posledica takve politike, sela se prazne, ostaju pusta, a mladi ljudi odlaze ili u velike centre, a najčešće to biva  rad na zapadu.

 

Naša zemlja se nalazi pod NATO okupacijom i Srbija je potpisala ugovore sa NATO, koji garantuju NATO trupama imunitet i slobodu kretanja, kao i pravo korišćenja vojnih objekata i telekomunikacija. Ovim činom je vojna neutralost Srbije ozbiljno ugrožena. Danas, pod pritiskom NATO i EU, na Srbiju se vrši pririsak da prizna Kosovo i Metohiju kao nezavisnu zemlju. Zapadni imperijalizam želi da prikaže to kao istorijsko pomirenje između Srba i Albanaca. Kada bi Srbija pristala na takav scenario, u tom slučaju bi prekršila međunarodno pravo, a na multietničkom Balkanu bi se stvorili novi sukobi – u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, jugozapadnoj Srbiji, Crnoj Gori… Stoga, mi ističemo na opasnost kršenja međunarodnog prava, jer ako je princip pogažen na jednom mestu, onda će on po automatizmu postati pravilo. Svima je jasno da Zapadni imperijalizam ne želi da pronađe mirno rešenje, već nove sukobe, kako bi Balkansko poluostrvo mogao da drži pod okupacijom.

 

Vladajući sistem u Srbiji je rehabilitovao zločince iz Drugog svetskiog rata, odnsono kolaboracioniste koji su služili okupatora.  Pored toga okupacija se vrši preko masovnih medija, obrazovnih institucija, školskih udžbenika, državnih institucija… sve u cilju očuvanja postjećeg kapitalističkog sistema. Tako smo mi u Srbiji danas svedoci revizije istorije, kako one koja se tiče Drugog svetskog rata, tako i one, koja nam je bliža, a tiče se NATO bombardovanja. Šta je zajedničko ovim fenomenima? Zajednička im je okupacija. Stoga, danas, kada se kapitalistički sistem nalazi u sistemskoj krizi, marionetske vlasti rehabilituju svoje ideološke pretke, odnosno one koji su bili u kolaboraciji sa naci – fašističkim okupatorom. Svakako da se oni plaše revolucije, koja je iskorenila glad, nepismenost, izvršila industrijalizaciju i elektrifikaciju, omogućila svakom pojedincu da se školuje i leči, da ima krov nad glavom, sve ono što je Zapadni imperijalizam uz pomoć NATO pakta narodima Jugoslavije oduzeo njenim razbijanjem i uspostavljanjem marionetskih režima koji su čitav ovaj prostor za čitavu jednu istorijsku epohu vratili unazad.

 

U našem radu se suočavamo sa svakodnevnim problemima. S jedne strane je vlast i liberalna opozicija, a u poslednje vreme kao veliki problem nam se javljaju lažne alternative, koje dobijaju ogroman novac od stranih fondacija, poput  platforme Pravo na grad, koja dobija ogroman novac. Ovu platformu podržavaju brojni antikomunisti, a ime Janusa Varufakisa je svakako najzvučnije. Uz to, veliki problem u radu naše partije i omladinske organizacije predstavlja činjenica da mi nemamo profesionalne revolucionere, već da smo volonteri. Samim tim mnogi naši drugovi moraju da rade u strogoj ilegali, ili se pak sa druge strane ne mogu posvetiti u potpunosti partijskim aktivnostima zbog obaveza koje imaju. To je jedan od glavnih zadataka organizacija poput naše, da nađemo modus kako da napravimo u tom pogledu iskorak i rešimo taj problem. Gledano iz perspektive običnog čoveka, osoba koja je član naše organizacije može da ima samo problema i to je ono što predstavlja veliki problem u našem radu.

 

U našoj zemlji su u prethodnom periodu bili protesti liberalne opozicije, protiv sadašnje proimperijalističke vlade. I sadašnja vlast i liberlana opozicija predstavljaju dve strane istog novčića. I jedni i drugi su za ulazak Srbije u imperijalistički savez EU. Mi smo poveli kampanju “NI VUĆIĆ, NI DOS – VEĆ NARODNI FRONT!” Mi radimo na tome da okupimo sve progresivne snage i pojedince i naprvimo platformu Narodnog fronta koja će ponuditi ljudima iduće godine na izborima stvarnu alternativu. Mi smo ubeđeni da ćemo uspeti, bez obzira na činjenicu što mi u Srbiji imamo najdiskriminatorskiji i najnedemokratskiji izborni sistem u Evropi, koji je direktno usmeren protiv komunistima.

 

Situacija u Srbiji je veoma teška za komuniste. Ali, mi nećemo da plačemo, već da se borimo. Svakodnevnim aktivnostima, mi smo uspeli da ojačamo našu organizaciju. Mi, kao marksističko – lenjinistička organizacija, stojimo čvrsto na pozicijama proleterskog internacionalizma. To za nas nije mrtvo slovo na papiru. Danas, kada mi živimo u vremenu imperijalizma, najvećeg stadijuma kapitalizma i njegovoj sistemskoj krizi iz koje ne može da se izvuče, mi se moramo žestoko obračunati sa svim oblicima reformizma, čiji je cilj da otupI našu revolucionarnu oštricu. Posebno, mi kao mladi ljudi moramo da razumemo ove procese, zato što ćemo mi većinu našeg vremena provesti u budućnosti. Mi ćemo biti na čelu naših partija i bićemo avangarda u našim zemljama. Mi moramo početi sa intezivnim kampanjama protiv imperijalističkih tvorevina kao što su EU i NATO, koji postoje da bi branili interese krupnog kapitala. Mi se moramo boriti protiv antinarodnih mera od strane MMF-a i Svertske banke. Mi se moramo boriti protiv imperijalističkih ratova, Bolonjske deklaracije i povampirenja fašizma.

 

Dragi drugovi i drugarice,

 

mi imamo težak zadatak ispred nas. Mi moramo ubediti omladinu da smo mi svetlo, kako oni ne bi našli pogrešno svetlo u reformističkim, ili reakcionarnim organizacijama. Da bismo u tome uspeli, mi moramo jačati ideološki naše organizacije koje će moći prepoznati dijalektički momenat.

 

Živeo marksizam – lenjinizam!

 

Živeo proleterski internacionalizam!

 

Živeli!

 

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

02.07.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

PRILOG O SKOJ-u NA TV VESTI PODRŠKA SOCIJALISTIČKOJ KUBI IZ SRBIJE SKOJ POTPISAO ZAJEDNIČKU IZJAVU SOLIDARNOSTI SA NARODOM PALESTINE  BILBORDI INICIJATIVE ZA POSTAVLJANJE BISTE PREDSEDNIKU NR KINE PODRŠKA NARODU PALESTINE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A