SKOJ NA 12. KONGRESU KOMUNISTIČKE OMLADINE GRČKE

Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić učestovao je na 12. kongresu Komunističke omladine Grčke (KNE) koji je održan od 15 – 17 feburara u Atini. Pored naše delegacije, Kongresu je prisustovalo 30 delegacija iz inostranstva, kao i predsednik Svetske federacije demokratske omladine, drug Iakovos Tofari. Za Generalnog sekretara KNE, reizabran je drug Nikos Abatielos.

 

Drugog dana kongresa održan je miting solidarnosti sa narodom Venecele. Na tom mitingu su govorili drugovi Nikos Zaharidis, sekretar za međunarodne odnose KNE i amabasador Venecuele u Grčkoj, dok je specijalan gost bila drugarica Johani Rosas – Generalni sekretar Komunističke omladine Venecuele. Ona je istakla, da će narod Venecuele odoleti američkim imperijalistima i da će progresivna vlada predsednika Madura, u kojoj komunisti učestvuju  se odupreti izazovima, jer ima podršku naroda.

 

Trećeg dana Kongresa, strane delegacije su učestovale na tribini posvećenoj borbi protiv narkomanije i sledećoj, koja se ticala ideološke borbe po pitanju obrazovanja. Kongres su obeležile brojne diskusije delegata širom Grčke, kao i pozdravni govori stranih delegacija koji su se osvrtali na analize događaja u zemljama iz kojih su dolazili. Naša delegacija, iskoristila je priliku da obavi brojne bilateralne razgovore, između ostalog i sa predesednikom WFDY-a – drugom Iakovos Tofarijem, članom CK KNE, drugom Paskalisom Kalakisom, zatim sekretarom za međunarodne odnose LKSM-a, drugom Romanom Konenkom, predsenikom Mladih Socijalista iz Hrvatske drugom Davorom Rakićem i mnogim drugima.

 

U nastavku možete pročitati obraćanje druga Aleksandra Đenića delegatima 12. Kongresa KNE:

 

 

Dragi drugovi,

 

Sve vas srdačno pozdravljam ispred SKOJ-a i želim vam uspešan rad 12. Kongresa.

 

Komunistička omladine Grčke predstavlja svakodnevnu inspiraciju našoj omladisnkoj organizaciji u borbi za socijalističku alternativu i komunističku perspektivu. SKOJ smatra KNE za svoju jednu od najbližih ideoloških organizacija, koja stoji čvrsto na stanovištu marksističko – lenjinističke nauke.

 

Mi živimo u delu sveta na kom su se istorisjki ukrštale mnoge imperije. Takav slučaj imamo i danas. Sve su nas one tokom istorije pljačkale, a njihov cilj se nije promenio.

 

Nažalost, danas se nalazimo pod okupacijom NATO pakta, koji stvara među nacionalne tenzije kako bi po principu zavadi pa vladaj manipulisao sa narodima Balkana. Svedoci smo tenzija na Kosovu i Metohiji. Bosni i Hercegovini, Makedoniji i drugim mestima našeg poluostrva. Srbija je okupirana od strane NATO pakta i na našoj teritoriji se nalazi najveća američka baza u Evropi – Bonstil. Balkan predstavlja najsiromašniji deo Evrope. Imperijalistički savezi poput EU i NATO pakta i lihvarskih finansijskih institucija poput MMF-a i Svetske Banke uništavaju našu ekonomiju i pljačkaju naše resurse. Zemlje Balkana uglavnom izvoze sirovinu i predstavljaju jeftinu radnu snagu.  Zajedničko nam je i to da zapadni imperijalizam uništava naše obrazovanje preko Bolonjske deklaracije u koje znanje pretvara u robu.   Posledica takve politike je da sa Balkana mnogi mladi ljudi odlaze na rad u zemlje Zapadnog imperijalizma.

 

Naša partija i naš narod znaju šta je imperijalistička agresija. Ove godine u našoj zemlji se obeležava 20 godina od NATO bombarodvanja. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja je bombardovana nakon Drugog svetskog rata. Tokom tih teških dana za našu zemlju, naš narod i našu partiju, slavna KKE i KNE su sprečili svojim aktivnostima kompnenu invaziju iz Grčke na našu zemlju. Takođe, brojnim humanitarnim akcijama su pomagali naš narod sa lekovima i hranom u tim teškim trenucima.

 

Da za KNE i KKE solidarnost nije mrtvo slovo na papiru, oni su pokazali kada je naša zemlja 2014. godine pogođena sa poplavama i sa sindikatom PAME su poslali humanitarnu pomoć ugroženima u našoj zemlji. Kada su hapšeni aktivsti naše organizacije, KNE se uvek solidarisao sa SKOJ-em i organizovao brojne aktivnosti tim povodom.

 

Ove godine, naša organizacija slavi 100 godina od osnivanja KPJ i predratnog SKOJ-a. To je veoma važan događaj za našu organizaciju u vremenu kada se vodi žestoka antikomunistička propaganda i kada se rehabilituju zločinci iz perioda Drugog svetskog rata, a komunisti osuđuju kao zlikovci.

 

Naša zemlja se danas nalazi pred pritiskom Zapadnog imperijalizma da okupiranu teritoriju Kosovo i Metohiju prizna kao nezavisnu zemlju. Zapadnji imperijalizam svesno krši međunarodno pravo i tim činom želi da izazove nove sukobe na Balkanu, jer princip ne može biti selektivan, a da ne izazove posledice. Mi stojim čvrsto na stanovištu da pravo naroda na samopredeljenej ne postoji, ako iza takve odluke stoji imperijalistička sila.

 

Komunisti kako u Grčkoj, a tako i u Srbiji se suočavaju sa mnogim izazovima čiji je uzrok kapitalistička eksploatacija. Mi danas kada živimo u imperijalizmu kao najvišem stadijumu kapitalizma, moramo okupiti sve progresivne snage koje će se boriti protiv imeprijalističkih monopola. Mi se moramo zajedničkim snagama boriti protiv okupacije balkanskih naroda i sprovesti u delo našu parolu da Balkan pripada balkanskim narodima. Mi se moramo  osloboditi imperijalističkih okova EU i NATO pakta. Mi se moramo osloboditi politike pljačke koju sprovodi MMF i Svetska banka. Mi znamo, da mira, pravde i jednakosti nema dok postoji kapitalistička eksploatacija.

 

KNE i SKOJ imaju bliske veze i saradnju. No, mi kao komunisti se ne smemo zadovoljavati postojećim. Mi moramo uvek težiti ka boljem. Zato smatramo da naša saradnja mora u budućnosti biti još bliža i snažnija. Mi moramo sarađivati kako bi smo ostavrili naše ciljeve. Balkan mora da pripada balkanskim narodima. Nema mira na Balkanu dok je pod NATO okupacijom. Slobode, pravde i jednakosti nema bez socijalizma, a socijlizma bez marksizma – lenjnizma.

 

Živeo SKOJ!

 

Živeo KNE!

 

Sekretarijat SKOJ-a,

20.02.2019.

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

1. MAJ – NAŠ PRAZNIK, NAŠA GORDOST NKPJ I SKOJ PREDALI PROTESNO PISMO DAČIĆU NKPJ PREDALA ZAHTEV VUČIĆU ZA PODIZANJE BISTE SI ĐINPINGU INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A