SKOJ I ŽENSKO PITANjE

fem

SKOJ se zalaže za sprečavanje svake vrste ekspolatacije i represije nad ženama. Svestan da se žensko ne može posmatrati izolovano od klasnog, SKOJ smatra da se ono ni ne može rešiti unutar kapitalizma. SKOJ se zalaže za aktivno učešće žena u radničkoj i klasnoj borbi. SKOJ se zalaže za integraciju žena u sve sfere društva i društvenog delanja, za njihovu emancipaciju, za prava trudnica-majki i oštro suprotstavlja diskriminacijama prilikom zapošljavanja.

SKOJ I RADNIČKA OMLADINA

SKOJ I OMLADINA NA SELU

SKOJ I MLADA INTELIGENCIJA

SKOJ I STUDENTI

SKOJ I BOLONJA

SKOJ I SREDNJOŠKOLCI

SKOJ I DUALNO OBRAZOVANJE

Please follow and like us:

Pratite nas na:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://www.skoj.org.rs/skoj-i-zensko-pitanje/">
Twitter
YouTube

NAJNOVIJE:

NAĐA PAVLICA UČESNICA NA TRIBINI O IZBORIMA SREĆAN OSMI MART! RADNIČKI KANDIDAT SPREČEN DA UČESTVUJE NA IZBORIMA IDEMO U SOČI SKOJ UŠESTVOVAO NA SKUPU U ISTANBULU