SKOJ I RADNIČKA OMLADINA

radnicka

Radnička omladina u Srbiji je u katastrofalanom položaju. SKOJ se bori za šire angažovanje mladih generacija u društvenom životu, akrivno učešće radnika u sindikatima, pravo na štrajk… Bori se za otvaranje novih perspektiva radničkoj omladini i  ostvarivanje tih perspektiva u praksi. SKOJ se bori za preraspodelu bogatstva u interesu radne većine i socijalne pravde.

SKOJ I OMLADINA NA SELU

SKOJ I MLADA INTELIGENCIJA

SKOJ I ŽENSKO PITANjE

SKOJ I STUDENTI

SKOJ I BOLONJA

SKOJ I SREDNJOŠKOLCI

SKOJ I DUALNO OBRAZOVANJE

Please follow and like us:

Pratite nas na:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://www.skoj.org.rs/skoj-i-radnicka-omladina/">
Twitter
YouTube

NAJNOVIJE:

NAĐA PAVLICA UČESNICA NA TRIBINI O IZBORIMA SREĆAN OSMI MART! RADNIČKI KANDIDAT SPREČEN DA UČESTVUJE NA IZBORIMA IDEMO U SOČI SKOJ UŠESTVOVAO NA SKUPU U ISTANBULU