SKOJ I OMLADINA NA SELU

Omladina sa sela zbog pljačkaške politike buržoaske države prema poljoprivrednicima, zastrele infrastrukture, lošeg ekonomskog stanja i teških uslova života, neprestano emigrira sa sela. Podrška omladini na selu važna je pre svega zbog demografskih karakteristika ruralnog područja – kao što su starenje stanovništva, migracije mladih, nezaposlenost i loša obrazovna struktura.

SKOJ je za svestranu modernizaciju sela, za snažno podizanje kulturnog nivoa njegovih stanovnika, za njegovo uključenje u tokove savremenog načina života. SKOJ se zalaže za podsticanje raznih oblika kooperacije i zadružnog udruživanja na selu na dobrovoljnoj i ekonomski opravdanoj osnovi.

SKOJ se zalaže za obnovu propalih kulturnih domova i amaterskih sportskih klubova, kao i osnivanje novih, koji će biti finasirani od strane države kako bi se omogućilo mladim ljudima na selu da imaju mogućnost duhovnog, kulturnog i sportskog razvijanja.

U političkom i ekonomskom i kulturnom pogledu seoska omladina mora imati ravnopravan položaj sa ostalom omladinom u svakom segmentu društvenog i ekonomskog života. Budućnost omladine na selu je stvaranje i uključivanje u krupnu socijalističku poljoprivredu, koja će otvoriti perspektivu njenog oslobađanja od zaostalosti, primitivnog rada i siromaštva.

SKOJ I RADNIČKA OMLADINA

SKOJ I MLADA INTELIGENCIJA

SKOJ I ŽENSKO PITANjE

SKOJ I STUDENTI

SKOJ I BOLONJA

SKOJ I SREDNJOŠKOLCI

SKOJ I DUALNO OBRAZOVANJE

Please follow and like us:

Pratite nas na:

Facebook
Google+
http://www.skoj.org.rs/skoj-i-omladina-na-selu">
Twitter
YouTube

NAJNOVIJE:

SKOJ NA 27. ANTIIMPERIJALISTIČKOM KAMPU U GRČKOJ ŠESTI ANTIFAŠISTIČKI KAMP SKOJ POKRENUO “GLASNIK”, PORTAL I VIDEO PRODUKCIJU SAOPŠTENJE WFDY O KRVAVOM NASILJU IZRAELA PROTIV NARODA PALESTINE ŽIVEO DAN POBEDE