SKOJ I MLADA INTELIGENCIJA

intel

Važno mesto u radu SKOJ-a zauzima odnos prema nauci, kulturi i umetnosti, prema našim mladim umetnicima, našoj mladoj tehničkoj i naučnoj inteligenciji.

SKOJ se zalaže za obnavaljanje široke mreže naučnih instituta, izdavačkih preduzeća, omladinske žurnalistike, bioskopa i pozorišta, javnih servisa radija i televizije, domova kulture i omladinskih centara – čiju je infrastrukturnu osnovu izgradila naša revolucija, a koju danas sistematski uništavaju domaća kontrarevolucija i njene imperijalističke gazde.

SKOJ podržava i učestvuje u borbama mlade napredne inteligencije – bilo kada mladi naučni radnici protestuju za veća ulaganja u naučna istraživanja, ili kada se mladi filmski radnici bore za obnovu uništene infrastrukture domaćih bioskopa. Kroz SKOJ prolazi na stotine mladih naprednih ljudi koji u marksističkoj školi „Ivo Lola Ribar“, na kulturnim manifestacijama, naučnim diskusijama i debatama podižu svoje intelektualne snage i pripremaju se za ulogu narodnih prosvetitelja.

SKOJ je jedina realna osnova za obnovu kulturnog i naučnog razvitka naše omladine. Upravo privrženost marksizmu-lenjinizmu, kao poslednjoj reči društvene nauke, privrženost kulturnoj revoluciji i privrženost naučno-tehnološkoj revoluciji i njenoj pravilnoj oceni – jedini je mogući put mladog intelektualca u borbi za slobodu njegovog stvaralaštva.

SKOJ I RADNIČKA OMLADINA

SKOJ I OMLADINA NA SELU

SKOJ I ŽENSKO PITANjE

SKOJ I STUDENTI

SKOJ I BOLONJA

SKOJ I SREDNJOŠKOLCI

SKOJ I DUALNO OBRAZOVANJE

Pratite nas na:

Facebook
Twitter
YouTube

NAJNOVIJE:

75 GODINA SLOBODE – SLAVA OSLOBODIOCIMA BEOGRADA NKPJ I SKOJ NA KONFERENCIJI O SITUACIJI U VENECUELI STO GODINA OD NASTANKA SKOJ-a – UZ SEĆANJE NA PREĐENI PUT U NOVE POBEDE SVETSKA FEDERACIJA DEMOKRATSKE OMLADINE (WFDY) PROTIV TURSKE INVAZIJE NA SIRIJU STOP IMPERIJALISTIČKOJ REVIZIJI ISTORIJE

CENA SKUP U BEOGRADU