SAOPŠTENJE WFDY POVODOM PROTESTA U FRANCUSKOJ

Tokom prošlog vikenda, Francuska je iskusila situaciju koja je učinila svet začuđenim za budućnost te zemlje. Uprkos fokusu medija na čisti fiskalni aspekt pokreta “Žutih prsluka” koji ima mnogo više fundamentalnih elemenata koji čak nisu spomenuti u vestima.

 

Možda cela siuacija je počela sa protestima protiv povećanja taksi za gorivo, ali aktuelni izraz imperijalističkih kontradickija, čak i u zemlji koja nije prošla kroz rat. Francuska država odgovrila je na narodni bes sa jakom represijom i nasiljem. Poslednje nedelje više od 1700 ljudi je uhapšeno i 624 je povređeno. Protiv smo policijske represije koja nije bila samo na nekolicini “nasiliničkih elemenata” kao što mediji pokušavaju da prezentuju, već je takođe i primenjivana prema srednjoškolcima koji su bili mobilisani i blokirali ulaz u svojim školama.

 

 

Svetska federacija demokratske omladine (WFDY) odbacuje eskalaciju represije u Francuskoj i izražava svoju solidarnost prema francuskom narodu i članu naše organizacije, Omladinskom komunističkom pokretu Francuske (MJCF). Mi pozivamo francuski narod da održi otpor i borbu protiv neoliberalne politike koja generiše sve veće nejednakosti kako u njihovom društvu, tako i u čitavom svetu.

 

Sekretarijat SKOJ-a,

14.12.2018.

Pratite nas na:

Facebook
Twitter
YouTube

NAJNOVIJE:

OTVORENO PISMO PRVOG SEKRETARA SKOJ-a POVODOM LICEMERNOG APELA #105 OD 5 MILIONA SUKOB BURŽOASKIH FRAKCIJA NIJE BORBA RADNOG NARODA ROZA ŽIVI! ŽIVEO 8. MART! SAOPŠTENJE WFDY POVODOM 8. MARTA SAOPŠTENJE WFDY POVODOM SUKOBA INDIJE I PAKISTANA

POTPIŠI ANTI-NATO PETICIJU