SAOPŠTENJE WFDY POVODOM 8. MARTA

Svetska federacija demokratske omladine (WFDY) povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, pozdravlja sve mlade i radne žene, koje žive pod duplom ekspolatacijom  svog roda i svoje klase.

Osmi mart se slavi kao Međunarodni dan žena da bi se dala čast žrtvovanju heroina teksitlne industrije u Njujorku koje su ustale i borile se za svoja prava 1857. godine.

 

Danas, 162 godine kasnije, žene u svetu se i dalje suočavaju sa nejednakošću u mnogim situacijama, a u isto vreme se suočavaju sa neljudskošću kapitalističkog sistema u svim svojim formama. Ideja da su žene manje vredne od muškaraca je i dalje često na snazi, a posebno se pokazuje u praksi. Imperijalistička dominacija života žena u mnogim državama označava diskriminacijom u pristupu pravima. Imperijalizam koristi položaj žena da poveća ekspolataciju mladih žena, kažnjavajući ih za to što su majke, niskim platama, dugačkim periodima rada, a kratkim slobonim periodima, u slučaju rođenja deteta.

 

Takva diskriminacija, statistički potrđeno, zaista jeste alatka imperijalizama u produbljivanju eskpolatacije ljudi u celini, ekspolatišući žene i ucenjujući muškarce u cilju da zadrži dominaciju nad ljudima, održavajući svet u stanju ogromnih nejedniakosti, gladi, eskpolatacije i rata. U ovom smislu, WFDY je uveren da jedino odbacivanjem imperijalizma možemo da odbacimo diskriminaciju sa kojom se žene suočavaju u imprerijalističkom svetu danas.

 

WFDY poziva sve svoje članice i članove i prijateljske organizazije da Osmi mart, Međunarodni dan žena, proslave na ulicama protestujući protiv imperijalističke politike i njenih marioneta širom sveta, a podržavajući mlade ljude, žene i radnička prava, jer smo sigurni da je organizovana borba jedini put do pobede.

 

Budimpešta,

07. 03. 2019.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

učiti učiti i samo učiti POLITIČKA DEBATA: ZNAČAJ PARTIJSKE ŠKOLE U IDEOLOŠKOM OBRAZOVANJU KOMUNISTA MLADI KOMUNISTI – HEROJI INDIJE POLITIČKA ŠKOLA: ULOGA AVANGARDNE PARTIJE U KLASNOJ BORBI STANIMO NA PUT POKUŠAJIMA FALSIFIKOVANJA ISTORIJE DRUGOG SVETSKOG RATA ODRŽANA PROMOCIJA GLASNIKA U SUBOTICI I NOVOM SADU

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA