“REVIZIJA ISTINE O NOR-U U SVETLU NAJNOVIJIH ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU MILANA NEDIĆA”

Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić i član sekretarijata Partije i SKOJ-a, drug Vladimir Davidović, učestovali su na okruglom stolu u organizaciji SUBNOR Beograda, koji je imao radni naslov “Revizija istine o NOR-u u svetlu najnovijih zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića”. Na tribini su učestovali mnogobrojni publicisti, istraživači i druge javne ličnosti.

Drug Davidović je u svom izlaganju istakao da Milan Nedić nije nikakva srpska majka, ili nesrećna ličnost, kakom revizionistička istoriografija pokušava da ga prikaže. On je bio pažljivo izabran od strane Nemaca, a zbog tekstova koji su otvoreno simpatisali Nemačku toga doba bio je smenjen. Drug Davidović je napomenuo da su delovi armije koju je Milan Nedić kontrolisao predali oružje znatno pre kapitaluilacije koja je potpisana u Beogradu, a da je njegov zadatak bila odstupnica koja je probijena od strane Nemaca bez borbe. On je dodao da o pitanju zločina i kolaboracije sa nemačkim okupatorom najbolje svedoče logori na teritoriji Beograda i uloga Nedićevih ljudi u egzekuciji Jevreja i Roma, kao i sama štampa toga doba koja je slavila naci – fašizam.

U svom izlagadnju drug Aleksandar Đenić je istakao da moramo biti svesni istorijskog trenutka u kome danas živimo ako želimo da nam bude jasna rehabilitacija domaćih izdajnika. Mi danas živimo u doba imperijalizma, poslednjem stadijumu kapitalizma, u doba u kojem vladaju monopoli, a istinska alternativa takvom društvu su komunisti. Stoga buržoaski režimi žele da falsifikuju istoriju kako bi pokazali da njihovom sistemu nema alternative. Drug Đenić je istakao da Evropska Unija u rezoluciji iz 2015. godine traži od Srbije da izvrši rehabilitaciju i restituciju imovine, stoga takva rehabilitacije danas ne treba da nas iznenađuju. Današnji režim, po njegovim rečima, želi da rehabilituje svoje ideološke pretke, jer kako su kvislinzi bili sluge Berlina i Rima, tako su današnji njihovi ideološki naslednici sluge Brisela i Vašingtona.

U završnoj diskusiji, drug Đenić je naglasio da svi iskreni antifašisti, antiimperijalisti, patriote i rodoljubi moraju krenuti u žestoku ofanzivu, kako bi sprečili brisanje antifašističke borbe i revolucije iz kolektivnog sećanja našeg naroda, što je cilj današnjeg antinarodnog režima.

Koristimo ovu priliku da pozovemo javnost da se priključi protestu protiv rehabilitacije Nedića koji NKPJ organizuje u ponedeljak 14.02. u 10 časova ispred Višeg suda u Beogradu, u ulici Timočka br. 15.

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

12. 03. 2016. godine.

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A