REHABILITACIJA KVISLINGA NEDIĆA NEĆE PROĆI!

Preko dve stotine antifašista okupilo se danas da iskaže svoj stav o pokušaju rehabilitacije fašiste i kvislinga, Milana Nedića. NKPJ i SKOJ uzeli su jednu od vodećih uloga u ovom protestu. Današnjim protestom poslali smo jasnu poruku – rehabilitacija izdajnika ne sme i neće proći.Više od dvesta antifašista okupilo se danas ispred Višeg suda u Beogradu, ulica Timočka 15, kako bi izrazili protest protiv sramnog pokušaja rehabilitacije fašističkog kvislinga Milana Nedića. Učesnici protesta su, mahom, nosili komunistička obeležja. Uzvikivali su parole proput: “Služio je Hitlera, sluga okupatora”, “Hitlera je služio, s ustašama družio”. Oni su pevali partizanske pesme i dostojanstveno i energično poslali svoju poruku.Sa druge strane, iako propagiranje fašizma nije dozvoljeno zakonom, ipak je danas zakon štitio fašiste. Država, verovatno zabrnita zbog malobrojnosti okupljenih fašista i zabrnuta da se njihov glas neće dovoljno ćuti, dozvolila je ovoj grupici korišćenje megafona. Sa druge strane, pred sam početak protesta policija je legitimisala pripadnike naše partije i našeg omladinskog saveza i strogo zabranila korišćenje megafona, preteći krivičnim prijavama. Noseći zastave Dimitrija Ljotića, zatim “južnjačku zastavu”, simbol rasizma i brojna (zakonom zabranjena) nacistička obeležja. Uzvikivali su sramne parole, za koje bi trebalo odmah da budu osuđeni: “Vidimo se na Banjici, Jajincima”, i slično…Ističemo da je ovo samo jedna u nizu akcije koje će NKPJ i SKOJ sprovesti u cilju sprečavanja sramne rehabilitacije. Oštro se suprotstavljamo sramnom prekrajanju istorije, stavljanjem četnika, a zatim i fašista na stranu onih koji su zaista branili zemlju od okupatora.Da podsetimo, razlozi zbog kojih se NKPJ i SKOJ protive rehabilitaciji Milana Nedića su sledeći:- Milan Nedić je bio izdajnik srpskog naroda i Jugoslavije koji je služio interesima naci-fašističkog okupatora u Drugom svetskom ratu;- Milan Nedić je bio na čelu kvislinške marionetske „vlade“ koja je služila i pomagala okupatorskim trupama ;- Milan Nedić je oganizovao kvislinške jedinice koje su se borile protiv oslobodilačkog partizanskog pokreta a finansirale su ih okupacione vlasti ;- Milan Nedić je tokom Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije bio na istoj strani na kojoj su bili i drugi izdajnici jugoslovenskih naroda, belogardejci, ustaše, pro-fašističke milicije izdajnika muslimanskog naroda, zelenaši, balisti, folskdojčeri, VMRO-vci i naravno četnici;- Milan Nedić je organizovao masovna hapšenja Jevreja i Roma koji su ubijani u koncentracionim logorima i drugim mestima;- Milan Nedić je kao simpatizer fašizma donosio antisemitske i antiromske i druge rasističke zakone i propise ;- Milan Nedić je organizovao kazamate u kojima su ubijani komunisti, antifašisti i drugi rodoljubi ;- Milan Nedić nije spasavao srpski narod, već je naprotiv Srbe predavao fašitičkom okupatoru i direktno je odgovaran za stradanje više desetina hiljada Srba ;- Milan Nedić je sramota srpskog naroda i zaslužuje samo prezir i gađenje.
Rehabilitacija izdajnika neće proći!Smrt fašizmu – sloboda narodu!
Sekretarijat NKPJ,
Sekretarijat SKOJ-a,
Beograd

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A