PUNA PODRŠKA ZAHTEVIMA STUDENATA

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) daje punu podršku i pozdravlja današnje masovne proteste studenata u Beogradu. SKOJ posebno čestita borbenoj studentskoj organizaciji Studentski front na pravilnom držanju po pitanju stvaranja ujedinjenog studentskog fronta u borbi za usvajanje pravednih studentskih zahteva.

SKOJ podržava učešće Studentskog fronta i svih studenata koji dele njegove stavove na današnjem protestu kao i na važnoj ulozi u pokretanju Studentskog protesta 2014. SKOJ ocenjuje da su i minimalni ( borba protiv nameta koji ugrožavaju egzistenciju studenata i njihovih roditelja) i maksimalni zahtevi ( ukidanje reakcionarne Bolonjske deklaracije i uvođenje besplatnog javno finansiranog studiranja) u potpunosti ispravni i odražavaju istinske interese studenata u Srbiji. SKOJ ocenjuje da je odluka SF i drugih progresivnih studenata da danas zajednički protestuju sa svima onima koji se zalažu za ukidanje antistudentskih mera koje je doneo buržoaski režim, uključujući i SKONUS takođe u potpunosti pravilna i u interesu studentske populacije.

Naš Savez u potpunosti odbacuje sve neargumentovane primedbe koje je na račun Studentskog fronta uputila trockistička grupa M21. Ocena te trockističke grupe da je SF “samostalno objavio 15. oktobar kao datum održavanja protesta svih samoorganizovanih studentskih inicijativa u Beogradu” je potpuno netačna. Istina je da je odluka o održavanju tog protesta doneta na studentskom zboru 1. oktobra na Platou ispred Filozofskog fakulteta i publikovana je odmah nakon održavanja skupa. Indikativno je da se M21 tim povodom oglašava šest dana nakon što je ta odluka doneta. Ako je ta odluka bila protiv interesa studenata okupljenih na protestu zašto se M21 nije oglasio odmah? Očito je da su aktivisti M21 uključeni u Studentsi protest tu ideju podržali ali da je kasnije došla “direktiva iz centrale”, odnosno iz redova rukovodstva M21 da se iz sektaških razloga to ipak ne prihvati. Da li M21 prihvata datum protesta ili ne ne menja činjenicu da je više od 400 studenata okupljenih na skupu 1.oktobra usvojilo datum održavanja novog protesta za 15.oktobar. SKOJ ponavlja da je odluka SF i drugih progresivnih studenata da stvore zajednički front sa SKONUS-om i drugim studentskim organizacijama koje se ne slažu sa nametima na studentski standard koje je propisala vladajuća buržoazuja ispravna jer jača studentske protestne snage. Nije tačno da su studenti okupljeni na zboru na Filozofskom fakultetu bili protiv zajedničkog nastupa sa SKONUS-om što je danas broj studenata koji su marširali zajedno sa SF i pokazao.Među njima je bilo i dosta studenata Filozofskog fakulteta, Protiv zajedničkog nastupa bila je samo malobrojna grupa u kojoj su najglasniji bili anarhistički i “levo” komunistički, to jest avanturistički elementi. Ti elementi nisu uopšte zainteresovani za studentske borbe i usvajanje pravednih zahteva studenata već za promovisanje svoje besmislene ideologije i sektaskih napada na SKONUS. Napadi na inicijativu za stvaranje ujedinjenog studentskog fronta su motivisani jeftinim politiknastvom i ideologijom sektaštva.

SKOJ poručuje da je svako onaj ko agituje protiv jedinstva studenata i stvaranja ujedinjenog studentskog fronta objektivno u službi buržoaskog režima i da ima istu provokatorsku ulogu u borbi protiv Studentskog protesta kao i fašističke grupe koje su oterane sa današnjeg protesta. Takođe, SKOJ je zamoljen od strane drugova iz Studentskog fronta da informiše javnost da stavovi koje je izrekao izvesni Slobodan Stamenčić, zamenik urednika nekakvog lista pod imenom “Studentski front” a u kome se manifestuje sektaštvo i anarhistički ideološki pristup nemaju nikakve veze sa stavovima Studentskog fronta i očito je da za cilj imaju da umesu zabunu i diskredituju SF.Simptomatično je da se ovakve sektaške pojave manifestuju tek nakon obelodanjivanja da SKONUS ide u proteste što pokazuje da je cilj sektaša besmisleni obračun sa SKONUS-om umesto borba za studentske ciljeve i pravedne zahteve aktuelnog protesta.

Živela studentska borba!

Živeo Strudentski front!

Stop Bolonjskoj deklaraciji!

Besplatno studiranje za sve!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A