PRVI SEKRETAR SKOJ-a NA FPN-u

Prvi sekretatar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić, učestovao je 15. 06. 2019. godine na međunarodnoj konferenciji “Dialoguing between the posts: (im)possible dialogue between the progressive forces of the progressive” koja je održana na Fakutetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na smoj konferenciji su postojala 4 panela koja su bila naučno – aktivističkog karaktera, a učestovali su brojni naučnici i aktivisti iz zemlje i sveta. Drug Đenić je učestovao na aktivističkom panelu sa temom: “Za trajni mir, ujedinjeni u borbi”.

 

U daljem tekstu, možete pročitati izlaganje druga Aleksandra Đenića:

 

U današje vreme, dok se kontradikcije imperijalizma sve više produbljujuju i izlažu narode novim pretnjama i opasnostima, SKOJ insitira na neprekidnoj borbi omladine protiv imperijalizma, za društvo mira, društvenog napretka, pravde i ukidanja eksploatacije.

 

Mi okupljamo antimiperijalističku, progresivnu i revolucionarnu omladinu, koja ističe da u našoj borbi nema mesta za reakcionarne, fašističke i cionističke snage. Preuzimamo na sebe vodeću ulogu SKOJ-a u našem društvu radi očuvanja antifašističkog, antiimperijalističkog i antikolonijalnog karaktera borbe našeg pokreta u ostvarivanju mira, solidarnosti i socijalne pravde.

 

Važno je istaći, da SKOJ odaje počast posebno mladim ljudima koji su čak dali i svoje živote u borbi protiv imperijalizma, koji su tim činom na oltar dali ono što je najvrednije svakom čoveku, zarad borbe za ideale slobode, demokatratije, nacionalne nezavisnosti, narodnog suvereniteta, mira i socijalne pravde.

 

SKOJ je oduvek bio mesto kreativnosti i razmene iskustava, političke i kulturne angažovanosti. Svi ovi elemeniti naglašavaju i jačaju solidarnost i prijateljstvo ljudi. Seminari, predavanja i radionice koji se održavaju u tom smislu mogu samo ojačati borbe mladih ljudi danas.

 

Imperijalističke snage snažno pojačavaju agresiju u svakom delu sveta u pogledu ekonomskog, vojnog, političkog i kulturnog razaranja: ova agresija prvenstveno proističe iz uvećanog nadmetanja i kontradikcije imperijalista, vladajućih klasa u različitim zemljama, zarad kontrole izvora energije i potrebe da monopoli ponovo podele tržišta i granice. Ova takmičenja dovode do nezapamćene militarizacije planete, izazivajući žarišta koja seju smrt. Takav sistem uništava ljude, stvarajući siromaštvo i bedu i pretvarajući milione ljudi u izbeglice. Istovremeno, opasnost od nuklearne katastrofe i dalje traje i pogoršava se sve većim militarizmom, koje promovišu SAD i njihovi saveznici, čiji je cilj osigurati njihovu globalnu hegemoniju.

 

Imperijalisti, čiji je cilj uvećavanje njihovog profita, ne prežu od bilo kakvog zločina. Poštovanje teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i suvereniteta država krši se zajedno sa poštovanjem ljudskih prava, jer se “parvda” moćnika nameće bez obzir na sve. Arbitrarnost pokazana prema međunarodnom pravu i principima Povelje Ujedinjenih nacija je u suprotnosti sa dnevnim redom NATO-a, SAD i njihovih saveznka, zarad očuvanja njihove hegemonije protiv drugih sila.

 

Narodi Bliskog istoka sve češće doživljavaju posledice rata u Siriji, koja se nalazi u žarištu, kao i neprestanim verskim i sektaškim sukobima koji služe cilju redefinisanja granica i kontrole resursa, uz cionističku okupaciju posebno Palestine. Miltarizacija Evropske unije nastavlja se tako što NATO postaje sve prisutniji. Uzgred, EU, koja se nalazi u dubokoj krizi, nastavlja da pokazuje svoju imperijalističku prirodu, kao što se vidi u njenoj ulozi u agresiji protiv mnogih zemalja i njenih naroda, zajedno sa pristupom nametanja oštrih mera uz podršku sopstvenih vlada protiv njenih naroda.

 

Napadi na narode Latinske Amerike se pojačavaju imperijalističkim intervencijama, blokadama i stalnim napadima koji podstiču poremećaje i destabilizaciju. Ova situacija eskalira u svim regionima na različite načine. U Latinskoj Americi, Sjedinjene Države i njihovi saveznici zajedno sa Evropskom unijom imaju očigledne ciljeve. Imperijalistički initeresi sa ciljem dominacije i pljačkanja resursa Latinske Amerike i Kariba, jasno su prikazani i izraženi sistematskim uplitanjem, koji su podržani brutalnom ideološkom ofanzivom, uglavnom putem medija. U tom okviru, Bolivarska Republika Venecuela je u epicentru tog napada. Pored kontrole energentskih resursa zemlje i geostrateškog položaja, koji su oduvek bili glavni ciljevi imperijalista, oni žele da jasno stave do zananja da ne priznaju pravo naroda da na svom putu razvoja izabere put koji odbacuje njihove hegemoniju. SAD su pojačale ekonomsku agresiju i daju ogromnu podršku desničarskim i fašističkim grupama, koje nemaju podršku naroda Venecuele.

 

Osuđujemo pretnje i pokušaje kršenja suvereniteta Venecuele, kao i odbijanje da se prizna legitimni predsednik Nikolas Maduro Moro. Potvrđujemo našu podršku narodu Venecuele u njihovoj borbi za očuvanje suvereniteta, nezavisnosti, stabilnosti mira i razvoja zemlje.

 

Narodi afričkih zemalja, mnogo godina nakon raspada kolonija, još uvek su pod neokolonijalnim vezama i na udaru su eksploatacije, siromaštva, marginalizacije etničkih, rasnih i verskih sukoba, uz kolonijalizam i pokušaje napada na pravo naroda na suverenitet i nacionalnu nezavisnost, kao u Zapadnoj Sahari, poslednjoj koloniji Afrike, kao i u drugim zemljama na ovom kontinentu. U azijsko – pacifičkom regionu, narodi imaju još ozbiljnije pretnje, suočavajući se sa nuklearnom pretnjom, povećanim militarizmom i eksploatacijom multinacionalnih kompanija.

 

Naša zemlja je u poslednjih 30 godina posebno izložena imperijalističkim priticima. SR Jugoslavija je nakon petooktobarskog puča odmah pristupila lihvarskim institucijama u službi imperijalizma MMF-u i Svetskoj banci, Partnerstvu za mir, koji je prva stepenica ulaska u NATO, zatim je počela da se zadužuje kod zapdnih kreditora, dok je sa druge strane domaći finasijski sektor uništen. Marionetske vlasti su odmah prionule „radu“ približavanja Srbije imperijalističkoj tvorevini EU, koja je u službi krupnog kapitala i tamnica naroda. U skladu sa takvom politikom, izvršena je deindustrijalizacija zemlje, a fabrike, koje je radni narod stvarao decenijama u doba socijalizma su otete i poklonjene domaćim tajkunima i stranom krupnom kapitalu. Rudna i prirodna bogadstva su rasprodata budzašto. Zdravstvo je sistematski uništavano, a iz godine u godinu se sve više favorizuju privatne usluge u zdravstvu na uštrb državnih. Znanje se postepeno pretvara u robu, a ekstremna komercijalizacija obrazovanja otpočinje primenom Bolonjske deklaracije 2006, koja je potpisana 2003. godine. Državna zajednica Srbije i Crne Gore 2005. godine potpisuje sporazum koji NATO paktu omogućava nesmetano kretanje po putevima Srbije, a da su pritom njihovi pripadnici oslobođeni bilo kakve odgovornosti. Po nalogu imperijalista sa zapada, Srbija 2006. godine donosi ustav, koji je zaokružio proces restauracije kapitalizma, ukinuvši dominaciju društvenog oblika svojine i vlasničke strukture nad sredstvima za proizvodnju, dok je sa druge strane legalizovao pljačkanje građana, privatizacijom i po ugledu na onome na čemu se zasnivaju ustavi u EU uveo neprikosnovenost privatne svojine. SR Jugoslavija koja je trebalo da bude nukleus obnavljanja SFR Jugoslavije je 2006. na nameštenom referendumu uz pomoć marionetskog režima u Crnoj Gori, razbijena, što se uklapa u kontinuitet politike imperijalizma u daljem procesu razbjanja SFRJ.
Karakteristično svojstvo imperijalizma danas, kao sistema u kome dominiraju monopoli, jeste promocija njegove reakcionarne politike na svim nivoima. Čak i u zemljama koje nisu u ratu, napadi se vode ekonmskim, ideološkim i političkim sredstvima. Podsticanje nacional – šovinizma, rasizma i ksenofobije i pokušaj manipulacije javnim mnjenjem, samo su neki od primera. Podrška, tolerancija i saradnja sa reakcionarnim, fašističkim i ultra – desničarskim snagama ostaju ključno oružje imperijalizma, čiji je cilj slabljenje, suzbijanje i gušenje narodnog otpora. U tom duhu, sprovode se zakoni o nadzoru građana i zabrani masovnih okupljanja. U isto vreme, antikomunizam se sve više promoviše sa EU na čelu, reprodukujući istorjski falsifikat – izjednačavanja komunizama sa fašizmom.

 

Naša nepokolebljiva vera u pravednu stvar naše borbe proizilazi iz shvatanja imperijalizma kao sistema koji se zasniva na eksploataciji naroda i agresiji sa kojom se oni suočavaju u sukobu sa moćnim interesima monopola. Ujedinimo naše glasove i jačajmo našu zajedničku borbu radi zbacivanja imperijalizma. Podržimo demokratsko pravo naroda da izaberu sopstveni put razvoja i budimo protiv imperijalističkih snaga i njihovih pretnji.
Naše blagostanje i sreća se ne mogu postići u sistemu koji generiše ratove, siromaštvo, eksploataciju, nezaposlenost, uništavanje životne sredine, rasne, rodne i bilo koje vrste druge diskriminacije.

Te borbe, ne podrazumevaju samo kritički, već i stvaralački karakter. One bi trabalo da budu borbe koje će izgraditi novu stvarnost širom planete. Neophodno je stvoriti okolnosti koje će pružiti osnove za opstanak svih ljudi u svetu. Takav svet će okončati eksploataciju i agresiju, uništavanje prirode i čovečanstva. U takvim okolnostima će se iskoristiti dostignuća nauke i tehnologije za dobrobit čovečanstva, a ne za interese nekolicine privilegovanih. Takvo društvo će oblikovati preduslove za svet mira, jednakosti, solidarnosti, prijateljstva, socijalne pravde i napretka, gde će bogatstvo koje stvara ljudski rad koristi sami ljudi za svoje potrebe.

Za svet – mira, solidarnost i socijalne pravde!

Za svet bez imperijalizma i eksploatacije!

Za trajni mir – ujedinjeni u borbi!

 

Živeli!

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

18.06.2019.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A