PRVI SEKRETAR SKOJ-a GOST BIOSKOPA “ZVEZDA”

U novom bioskopu „Zvezda” koji je zauzet od strane mladih progresivnih umetnika, gost tribine nakon filma „Blokada“, čija je projekcija bila 3. 12. 2014. godine, a koji je se ticao studentskih protesta u Hrvatskoj, bio je Prvi sekretar SKOJ-a i član sekretarijata Nove komunističke partije Jugoslavije, drug Aleksandar Đenić. On je bio pozvan kao jedan od osnivača Studentskog fronta, organizacije koja je postala lider u studentskim protestima, kako bi posetiocima preneo iskustva studentskog organizovanja i da li su ona primenljiva na mlade progresivne umetnike u protestu.

Drug Đenić je u otvorenom razgovoru koji je usledio nakon filma ukazao na činjenicu da je komercijalizacija obrazovanja otpočela u Srbiji i Hrvatskoj usled razbijanja Jugoslavije od strane Zapadnog imperijalizma u brtoubilačkom ratu, nakon čega je usledila restauracija kapitalizma. On je istakao da ekstremna komercijalizacija obrazovanja u Srbiji otpočinje primenom Bolonjske deklaracije od 2006. godine, čija je glavna odrednica da znanje povinuje tržištu i da je cilj obrazovanja informisanje. Te odrednice znače da se ono pretvara u robu i da se nivo predmeta svodi na kratke kurseve. Kao posledicu toga, danas imamo presednika države, mnogobrojne ministre, gradonačelnike i mnoge druge koji se nalaze na odgovornim funkcijama koji su kupili diplomu kao svaku drugu robu, istakao je naš Prvi sekretar.

Kasnije se drug Đenić osvrnuo ne to da je privatizacija u obrazovanju, a koja je nametnuta od strane Zapadnog imerjalizma Bolonjskom deklaracijom, itekako u vezi sa procesima koji se događaju u samoj umetnosti. On je istakao da obrazovanje i umetnost, nisu izolovani elementi u društvu, već predstavljaju sliku celokupnog društva. Nakon kontrarevolucije u Jugoslaviji, imali smo privatizaciju preduzeća, ali i svih drugih dobara u cilju osiromašenja radnog naroda, zarad profita krupnoga kapitala. Ta sudbina je zadesila i bioskope, muzeje i druge kulturne ustanove što pokazuje da je svaka privatizacija pljačka i ima antinarodni karakter!

Nakon diskusija i odgovora na pitanje publike, drug Đenić je zaključio da kulturni radnici i umetnici moraju imati svoju organizaciju koja će imati jasnu strukturu, cilj i program. Takva organizacija se mora povezivati sa radnicma, studentima, seljacima i svim progresivnim i ugroženim elementima u društvu kako bi se stanje u kulturi moglo promeniti, jer ono nije izolovani element u društvu, već je usko povezan sa društveno političkom situacijom. Drug Đenić je istakao da je pravilan stav koji preovladava među umetnicima koji su zauzeli bioskop „Zvezda“ da on mora da se nacionalizuje i da se da na upravu studentima umetnosti i radnicima akcionarima!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A