PREDSTAVNICI SKOJ-a POSETILI OMLADINSKU ORGANIZACIJU „LENKA“ U SKOPJU

Drugovi Marko Šović i Bogdan Ninković nedavno su posetili Skoplje i drugove iz omladinske organizacije „Lenka“. Kroz tri dana druženja, formalnih i neformalnih razgovora, sastanaka i drugih aktivnosti razmenjena su iskustva i formirani planovi za dalje povezivanje i učvršćivanje saradnje.

Drug Šović je u svojstvu sekretara za međunarodne odnose istakao da je SKOJ, kao što i sam naziv nedvosmisleno sugeriše pro-Jugoslovenska omladinska marksističko-lenjinistička organizacija, koja sa posebnom predanošću nastoji da stvori čvrste veze sa progresivnim omladinskim organizacijama u drugim jugoslovenskim republikama. Utoliko gostoprimstvo koje je iskazano od strane drugova iz „Lenke“ ne samo da budi zahvalnost već i učvršćuje i osnažuje uverenje u pravilan kurs revolucionarnog rada i pozicija koje Savez komunističke omladine Jugoslavije kao podmladak Nove komunističke partije Jugoslavije zastupa.

Ono što našu saradnju postavlja na zdrave temelje jeste saglasnost u nekoliko ključnih tačaka, a to su predanost u klasnoj borbi na omladinskom polju, anti-imperijalistički i anti-reformistički stav, jednom rečju činjenica da je reč o dve revolucionarne omladinske organizacije čvrste u uverenju da je socijalizam jedini izlaz iz bespuća kapitalističke truleži i bezperspektivnosti.

Sva ostala ideološka i aktuelno-politička pitanja i potpitanja koja za sada stoje otvorenim, mogu voditi samo plodonosnim odgovorima kroz dalje bilateralne razgovore, diskusije i aktivnosti koje nas u narednom periodu očekuju. Mi smo uverni da će nas spreg revolucionarne teorije i prakse zasigurno postaviti na identičan put sa identičnim ciljem – istakao je drug Šović.

Ono što potkrepljuje takav pogled jeste pro-Jugoslovenski stav koji su iskazali predstavnici „Lenke“ kao i identičan stav koji i SKOJ zastupa po pitanju stvaranja Balkanske federacije socijalističkih repubika.

Upravo je Skoplje balkanska prestonica koja nosi vitalnu geostratešku poziciju za učvršćivanje saradnje progresivnih omladinskih organizacija iz Makedonije, Srbije, Albanije, Bugarske i Grčke – složili su se predstavnici dve organizacije. Ta činjenica jasno sugeriše potrebu za temeljnom konsolidacijom revolucionarnih snaga u Makedoniji i njihovim postavljanjem na više organizacione principe.

Predstavnici sekretarijata naše organizacije naglasili su da SKOJ stoji na usluzi drugovima iz Makedonije po pitanju pomoći u ostvarivanju kontakta sa svim omladinskim komunističkim organizacijama u svetu sa kojima mi imamo saradnju.

Tokom brojnih razgovora razmatrane su i aktuelne političke teme. Predstavnici naše organizacije koji su neposredno pre posete Skoplju učestvovali na festvalu Grčke komunističke omladine (KNE) – „Odigitis“-u bili su u prilici da prenesu drugovima u Skoplju informacije koje su dobili iz prve ruke po pitanju situacije u Siriji, koja danas predstavlja žarište konflikta koji proističe iz imperijalistički kontradikcija, zatim situacije u Grčkoj koju danas odlikuje novi izdajnički anti-narodni potez koalicione vlade predvođene Sirizom – Ciprasov predlog da se otvori nova NATO baza na Kritu, itd.

Najznačajnija razmena mišljenja jeste svakako ona u pogledu situacije na Jugoslovenskim prostorima, posebno u pogledu Kosova. Predstavnici SKOJ-a izneli su stav definisan programom NKPJ. Secesija južne pokrajne u Srbiji predstavlja nastavak procesa razbijanja SFR Jugoslavije. Takozvana nezavisnost Kosova, nije ništa drugo do izgovor za njegovu okupaciju od strane imperijalističkih trupa NATO pakta. Naš je principijelni stav da Kosovo pripada narodu koji živi na njemu, narodu albanske i srpske nacionalnosti. Nikakav prosperitet, niti mir nije moguć sve dok su NATO trupe na Kosovu, nikakav mir nije moguć bez socijalizma jer jedino je u njemu rešeno nacionalno pitanje, jedino on zadovoljava potrebe naroda bez obzira na nacionalnost a u skladu sa nacionalnim opredeljenjem i sprečava instrumentalizaciju nacionalnog osećanja za potrebe profita nacionalne buržoazije.

Razmatrana su i iskustva sa polja studentske borbe i učešća članova Lenke u radu Studentskog Plenuma kao i članova SKOJ-a u radu Studentskog fronta. Postignuta je saglasnost u analizi studentskog pokreta i u pogledu strategije i taktike koja je neophodna na studentskom polju.

Predstavnici „Lenke“ istakli su da je direktno-demokratski plenum doživeo potpuni kolaps, obezličivši se i postavši poluga za interese liberalnih snaga u studentskom pokretu. Predikcije koje drug Šović u svojstvu prvog sekretara Studentskog fronta izneo tokom prošlogodišnje posete Skoplju dok je još plenum bio aktivan u borbi potpuno su se obistinile.

Klasna analiza pokazuje da studentski zbor/plenum svakako predstavlja progresivan korak u studentskoj borbi jer aktivno uključuje veliki broj studenata u borbu za vlastite interese, koja je onemogućena parlamentarnim predstavničkim sistemom.

Međutim, otvaranje polja borbe nije isto što i pobeda u borbi. Organizacija putem direktne demokratije kako je praksa iznova potvrdila na zboru Pravnog fakulteta u Beogradu ove godine, uspešno razoružava studentsku borbu, uzimajući joj glavno oružije koje ima protiv organizovanog neprijatelja, a to je vlastita organizacija.

Jedinstvo studentskog zbora/plenuma može biti samo kratkog daha, isključivo onda kada postoji određeni interes ili problem koji ujedinjuje određeni broj studenata. Izvan toga, zbor/plenum nije ništa drugo do zbir studenata različitih interesa koji proističu iz činjenice da oni dolaze iz različitih društvenih klasa, te su im i dugoročni ciljevi različiti. Izvan zajedničkog problema jedinstvo zbora može biti samo apstraktno, dok u praksi u njemu postoje jasno definisane interesne grupe, koje mogu rasformirati ili instrumentalizovati plenum.

Direktna demokratija stvara skrivene hijerarhije i suštinski je nedemokratsko telo. Mora se insistirati na transparentnosti i predstavničkom sistemu jer tada je jedino moguće pozivati pojedince na odgovornost u svom radu i sprečiti ih da se kriju iza kolektiva.

Praksa „samoorganizovanog pokreta“ u Beogradu i „studentskog plenuma“ u Skoplju, potpuno je potvrdila ovu analizu.

Zadatak revolucionarnih omladinaca u studentskom pokretu mora biti formiranje masovne studentske organizacije koja će jasno definisanim programom zastupati interese studenata iz redova radničkih, seoskih i porodica poštene inteligencije i voditi klasnu borbu na studentskom polju.

Imajući u vidu ono što je napred rečeno, razume se da se klasna borba mora voditi i na studentskom zboru/plenumu. Zalaganje za organizaciju zbora jeste inicijativno potrebno zarad otvaranja polja borbe, a sama borba se mora voditi kako kroz strateško zastupanje dugoročnog cilja o potrebi za besplatnim obrazovanjem, protiv bolonjske deklaracije, tako i taktičko nastupanje u borbi za kratkoročne ciljeve koji ujedinjuju plenum a koje je jedino moguće ostvariti kroz čvrsto organizovanu borbu sa transparentnim, zboru odgovornim predstavnicima koji formiraju štrajkački odbor.

Predstavnike SKOJ-a koji su ujedno i članovi Studentskog fronta, posebno je obradovala činjenica da je u Skoplju formirana inicijativa za osnivanje bratske organizacije sa istim ciljevima, sa kojom će Studentski front imati intenzivnu saradnju. Naši predstavnici prisustvovali su izrazito produktivnom sastnaku koleginica i kolega koji su rešeni da oforme glavno oružije studentske borbe u Makedoniji – borbenu studentsku organizaciju.

Rezimirajući celokupno iskustvo, možemo zaključiti da je trenutna situacija u pogledu progresivnih omladinskih snaga u Makedoniji izrazito obećavajuća. Ono što nam nesumnjivo predstoji jeste intenziviranje saradnje i kooperacije. Uskoro će uslediti posete drugova iz Skoplja našoj organizaciji, kao i nove aktivnosti skojevaca u Skoplju.

Napokon, iskoristićemo priliku da se još jednom zahvalimo drugovima u Skoplju na ukazanom gostoprimstvu.

Spustili smo naša stopala u otiske koje su već jednom načinili koraci slavnih partizana, naš put je utaban, vetar istorije nam duva u leđa.

Živela borba omladine Jugoslavije za socijalizam-komunizam.

Komitet za međunarodne odnose SKOJ-a

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A