POLITIČKA ŠKOLA: ULOGA AVANGARDNE PARTIJE U KLASNOJ BORBI

Omladinska politička škola “Ivo Lola Ribar” koja deluje u okviru Saveza komunističke omladine Jugoslavije organizuje političku debatu o ulozi avangardne partije u klasnoj borbi. Ova debata će biti organizovana u subotu 5. septembra.  Škola se održava svakog meseca sa drugom debatom, a pored članova SKOJ-a za koje je škola obavezna, moguće je aplicirati za školu javljanjem na mejl skoj1919@gmail.com.

 

Politička škola “Ivo Lola Ribar” ima za cilj ne samo da poveća nivo obrazovanja kadrova SKOJ-a, već i da postane fabrika kadrova čitave borbene i patriotske omladine. Pravilno korišćenu nauku marksizma-lenjinizma nikada nije pobedila nijedna vradžbina vladajuće klase, stoga naoružati našu omladinu takvom naukom znači dati joj najjače oružje u borbi za svoju budućnost.

 

Uz Lenjinovu parolu “Učiti, učiti, učiti” pozivamo vas da se priključite nastavi u političkoj školi “Ivo Lola Ribar”.

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

02. 09. 2020.

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

DEMOKRATIZACIJE U SRBIJI NEMA BEZ PROMENE IZBORNOG ZAKONA ALEKSANDAR ĐENIĆ NA BALKAN INFO PRIORITET ZA VAKCINACIJU STUDENTI DOMCI I RADNICI INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ PREDALA PISMO SKUPŠTINI GRADA NOVOGOŠNJA ČESTITKA NKPJ I SKOJ

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A