Politička škola: Klasna dimenzija feminističke borbe 21. veka

Omladinska politička škola “Ivo Lola Ribar” koja deluje u okviru Saveza komunističke omladine Jugoslavije organizuje poltičku debatu na koji način je žensko pitanje neodvojivo od klasnog kroz primere modernih ekploatacija i opresija nad ženama.

 

Prvi feministički pokreti delovali su unutar pokreta za ukidanje ropstva, potom unutar sindikata i komunističkih partija, te se polako razvijala inicijativa za oslobođenje i sticanje osnovih prava žena. No, kako je kapitalizam jačao stvarali su se različiti feministički pokreti, među kojima je bio i još uvek jeste najopasniji (neo)liberalni feminizam, te su se feminiskinje odrekle svojih saborkinja u korist ličnih uspeha i naravno zanemarile klasnu dimenziju feminističke borbe.

Naš cilj nije istorijski pregled feminističkih pravaca, iako ćemo drugarice i drugove uputiti na odgovarajuću literaturu, već je cilj pregled najvažnijih starih i novonastalih problema sa kojima se žene širom sveta suočavaju. Pritom, ukazujući na stege kapitalizma i patrijarhata koje zajedno sprečavaju dalju emancipaciju i potpuno oslobođenje žena preispitivaćemo mogućnost povratka feminističkog pokreta svom izvornom obliku, onakvom kakav je bio u svoja prva dva talasa – internacionalan.

Da bi feminizam bio internacionalan mora da odgovori na potrebe najugroženijih, da reaguje na sve teže uslove rada i da pokaže solidarnost ne samo prema ženama već i prema muškaricma radničke klase. Feminizam ne sme da bude odvojen od klasnog pitanja, pogotovu u trenucima kada radnici praktično nemaju prava i pogotovo kada se u sve više zemalja legalizuju eksploatatorski poslovi poput prostitucije i surogat materinstva. Stoga, Omladinska politička škola “Ivo Lola Ribar” osvrnuće se kroz razgovor i debatu na neke od tema koje su danas vrlo značajne za ženske i radničke pokrete.

Najvažnija tema klasne dimenzije feminističke borbe jeste ekonomska autonomija žene – šta ona označava, kako se ona postiže i zašto je i dalje neostvariva. Koji su uslovi rada, osnovna prava i “beneficije” sa kojima se radnice susreću. Koji su to “poslovi” koji se nude ženama nižih klasa, da li tu postoji opasnost eksploatacije i povrede osnovnih ljudskih prava. Kako posmatrati surogat materinstvo, kao pravo na izbor ili eksploataciju? Mogu li se prostitucija i pornografija smatrati radom? Da li su prostitutke i porno glumice radnice?

Ovo su neke od tema sa kojima se danas žene suočavaju u sve većoj nemaštini i neravnopravnoj raspodeli kapitala. No, polna i klasna diskriminacija su neodvojive, kao i naša borba, te ćemo govoriti i o sve češćem uplitanju države i crkve u intimnost žene i ukazati zašto je abortus osnovno pravo svake žene – pravo na izbor. S druge strane osvrnućemo se i na porast nasilja  nad ženama u porodici i partnerskom odnosu i okretanje glave državnih organa od ovog problema.

 

Sekretarijat SKOJ-a

 

Beograd,

 

17.2.2020

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

POLITIČKA ŠKOLA: ULOGA AVANGARDNE PARTIJE U KLASNOJ BORBI STANIMO NA PUT POKUŠAJIMA FALSIFIKOVANJA ISTORIJE DRUGOG SVETSKOG RATA ODRŽANA PROMOCIJA GLASNIKA U SUBOTICI I NOVOM SADU PODRŠKA RADNICIMA RTV-a PODRŠKA ZA LUKAŠENKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA