POLITIČKA DEBATA: UZROK SIROMAŠTVA U KAPITALISTIČKOJ SRBIJI

Omladinska politička škola koja deluje u okviru Saveza komunističke omladine Jugoslavije organizuje političku debatu o “Uzrok siromaštva u kapitalističkoj Srbiji.” Ova debata će biti organizovana u subotu 5. decembra. 2020. Škola se održava svakog meseca sa drugom debatom, a pored članova SKOJ-a za koje je škola obavezna, moguće je da u njoj učestvuju svi koji su zainteresovani. Zbog epidemiološke nepovoljne situacije sa pandemijom COVID-19, ova debata će se održati online putem.

 

Politička škola našeg omladinskog Saveza ima za cilj ne samo da poveća nivo obrazovanja kadrova SKOJ-a, već i da postane fabrika kadrova čitave borbene i patriotske omladine. Pravilno korišćenu nauku marksizma-lenjinizma nikada nije pobedila nijedna vradžbina vladajuće klase, stoga naoružati našu omladinu takvom naukom znači dati joj najjače oružje u borbi za svoju budućnost.

 

Uz Lenjinovu parolu “Učiti, učiti, i samo učiti” pozivamo vas da se priključite nastavi u našoj političkoj školi.

 

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

02. 12. 2020.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A