OSNIVAČKA SEDNICA STUDENTSKOG FRONTA

logosf

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u ponedeljak 3.juna 2013. godine u prisustvu delegata iz cele Srbije, odnosno sa Beogradskog, Novosadskog, Kragujevačkog i Prištinskog univerziteta, održana je Osnivačka sednica (sa snagom Kongresa) Studentskog fronta (SF).

Predsedavajući tročlanog Radnog predsedništva bio je drug Vladimir Davidović, a u njegovom sastavu su bili još i Aleksandar Đenić i Nemanja Nedović. Skup je otvorio predsedavajući Radnog predsedništva drug Vladimir Davidović koji je pročitao pisma podrške sestrinskih studentskih progresivnih organizacija, Svestudentskog borbenog fronta Grčke, Komunističkog saveza studenata Austrije, Narodne omladine Poljske i drugih. Nakon toga drug Nemanja Nedović je pročitao Predlog statuta Studentskog fronta koji je usvojen jednoglasno. Na Osnivačkoj sednici Studentskog fronta izabrana su i rukovodeća tela organizacije. Za članove Sekretarijata Studentskog fronta izabrani su drug Lazar Aksentijević, Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica, drug Nemanja Nedović, Filozofski fakultet Novi Sad, drug Marko Šović, Filozofski fakultet Novi Sad, drug Nikola Dojić, Filozofsko fakultet Novi Sad i drug Aleksandar Đenić, Filozofski fakultet Beograd. Za prvog sekretara Studentskog fronta izabran je drug Aleksandar Đenić. Izabrana je i tročlana Statutarna komisija na čijem čelu je drug Jovan Veličković, Pravni fakultet Kragujevac, a u njenom sastavu su i potpredsednik, drug Vladimir Davidović, Filozofski fakultet Beograd i Milan Alivojvodić, Fakultet medija i komunikacije Beograd.

Usvojen je i Plan rada Studentskog fronta u narednom periodu, a osnovane su i odgovarajuće radne grupe i izabrani njihovi koordinatori. Doneta je odluka da se pokrene i glasilo Studentskog fronta, “Novi student” koji će u početku izlaziti u elektronskoj formi sa tendencijom da preraste u štampano izdanje.

Novo izabrani prvi sekretar Studentskog fronta drug Aleksandar Đenić je obrazložio razloge zbog kojih je SF iz neformalne inicijative pokrenute 2010. godine prerastao u studentsku organizaciju sa izgrađenom strukturom koja za cilj ima registraciju kako bi na adekvatan način mogla da vodi borbu za potpuno besplatno studiranje. Studentski front stoji na stanovištu da je besplatno školstvo civilizacijska tekovina ostvarena za vreme izgradnje socijalističkog društvenog sistema u našoj zemlji i da na njega pravo treba da imaju i današnji studenti. Drug Đenić je podsetio na aktivnosti Studentskog fronta od njegovog osnivanja sa posebnim akcentom na rukovodećoj ulozi koju je SF imao u progresivnim studentskim pobunama poput blokade Filozofskog fakulteta u Beogradu 2011. godine, blokade Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2012. godine i blokade Rektorata Univerziteta u Beogradu ove godine kao i u organizovanju uspešnih protesta za besplatno školstvo tekuće i prošle godine. Drug Đenić je argumentovao da nema uspešne studentske borbe bez njene avangarde, bez njenog rukovodećeg odreda, progresivne studentske organizacije. Takva organizacija je Studentski front. Da bi studenti izvojevali pobedu u borbi za svoje ciljeve potrebno je da imaju organizaciju sa jasno ustrojenim rukovodstvom koje će biti ovlašćeno da sprovodi politiku u najboljem interesu studenata ali i da ima punu odgovornost za poteze koje povlači. Studentski front je protivnik sektaške politike koja nije u interesu studenata, i zbog toga će nastaviti saradnju sa svim progresivnim studentskim asocijacijama i pojedincima sa kojima ima istovetne ili slične stavove i ciljeve. U svojoj borbi studenti ne mogu i ne treba da budu sami, istakao je drug Đenić, već treba da se udružuju sa svim ostalim progresivnim organizacijama poput političkih partija i sindikata koji se bore za interese ljudi koji žive od svoga rada. Samo stvaranjem šireg socijalnog fronta i izgradnjom humanog i pravednog socijalističkog društva studenti se u potpunosti mogu izboriti za sve svoje ciljeve, zaključio je drug Đenić.

Studentski fornt
Beograd, 24. maj 2013. godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

POLITIČKA ŠKOLA: ULOGA AVANGARDNE PARTIJE U KLASNOJ BORBI STANIMO NA PUT POKUŠAJIMA FALSIFIKOVANJA ISTORIJE DRUGOG SVETSKOG RATA ODRŽANA PROMOCIJA GLASNIKA U SUBOTICI I NOVOM SADU PODRŠKA RADNICIMA RTV-a PODRŠKA ZA LUKAŠENKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA