OFORMLJEN IZBORNI ŠTAB NKPJ-SKOJ

Na predlog Sekreatrijata Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ), formiran je štab za predstojeće izbore koji čine članovi Sekretarijata NKPJ i Sekretarijata i CK SKOJ-a.

 


Za Predsednika izbornog štaba imenovan je Generalni sekretar NKPJ drug Aleksandar Banjanac, a za potparola Prvi sekretar SKOJ-a drug Aleksandar Đenić.

 

Izborni štab će se baviti kadrovskim pitanjima, organizacijom prikuplajnja potpisa za naše liste, marketingom, propagandom i rukovođenjem agitacije u predizbornom ciklusu.

 

Kao prva odluka usvojena je izborna parola: „SOCIJALIZAM JEDINI IZLAZ – GLASAJ ZA NKPJ-SKOJ“.

 

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

09.03.2020.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

IZJAVA SVETSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA O PANDEMIJI KOVIDA-19 POLITIČKA ŠKOLA: KRIZA KAPITALISTIČKE EKONOMIJE I ZDRAVSTVENOG SISTEMA U DOBA KORONE SREĆAN 4. APRILA – DAN STUDENATA SRBIJE DEKLARACIJE SVETSKE FEDERACIJE DEMOKRATSKE OMLADINE (WFDY) POLITIČKA ŠKOLA: IDEOLOGIJA OBRAZOVANJA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA