ODŽAN TREĆI REDOVNI KONGRES STUDENTSKOG FRONTA

Između 3. i 4. decembra 2016. godine održan je treći Kongres Studentskog fronta u Beogradu sa naslovnim sloganom „Dosledno u nove pobede!“.

Delegati kongresa bili su studenti sa univerziteta širom Srbije. Na kongresu su potrvrđeni dosadašnji program i statut naše organizacije i izabrano je novo rukovodstvo.

Usvojene su neke novine u radu naše organizacije nakon utvrđenih grešaka iz dosadašnje prakse, a pozitivne stvari iz naše dosadašnje prakse su istaknute kao pozitivan primer i dogovoreno je da one kao takve i dalje budu primenjivane u budućem radu.

Jedna od glavnih odluka kongresa je osnivanje studentskog lista ,,Novi Student“ koji će od januara 2017. godine početi da se izdaje u okviru naše organizacije.

Izabran je novi sastav sekretarijata, a za novog prvog sekretara naše organizacije izabran je Milan Petković, član Univerziteta u Beogrdu.

Sa velikim entuzijazmom i novim rukovodstvom krećemo u dalji rad, kako i naziv samog kongresa kaže, dosledno u nove pobede.

Sekretarijat Studentskog Fronta

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A