ODRŽANA KONFERENCIJA NKPJ “NASTAVLJAMO LINIJU – JAČAMO PARTIJU”

nkpj-konferencija

Na konferenciji Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) održanoj u Beogradu 28.01.2012. pod radnim naslovom “Nastavljamo liniju – jačamo partiju”, a čije su odluke imale snagu kongresa, ustanovljeno je novo rukovodstvo Partije i određen kurs delovanja u predstojećem periodu. Smrt Generalnog sekretara NKPJ, druga Branka Kitanovića, predstavlja nenadoknadiv gubitak za našu partiju. Ovaj težak udarac nas je naveo da konsolidujemo svoje redove, donesemo niz organizacionih odluka i jasno profilišemo nastavak sprovođenja naše borbe. Ozbiljnost situacije nas je navela da u što kraćem vremenskom roku organizujemo vanrednu konferenciju, koja se uspešno sprovela uz prisustvo delegata iz skoro svih krajeva zemlje.

U prilično popunjenoj novoj sali “Novi svet” u Ustaničkoj 17 u Beogradu vodila se duga i ozbiljna diskusija o svim tačkama dnevnog reda konferencije. Glavno je bilo utvrditi novu organizacionu strukturu partije i imenovati novo rukovodstvo. Podržan je i usvojen predlog Sekretarijata partije za imenovanje novog Generalnog sekretara. Za tu funkciju u partiji izabran je drug Batrić Mijović, jedan od dugogodišnjih najbližih saradnika druga Branka Kitanovića, član Sekretarijata i Centralnog komiteta naše partije. Doneseno je i nekoliko izmena Statuta, te je tako utvrđena funkcija Izvršnog sekretara. Za nju je zbog izuzetnih organizacionih sposobnosti predložen i izglasan prvi sekretar SKOJ-a, omladine naše partije, drug Aleksandar Banjanac. Imenovan je novi Sekretarijat koji broji 19 članova, kao i Centralni komitet koji broji 45 članova. Iako se tokom konferencije vodila burna rasprava uz aktivno učešće delegata na konferenciji, opšta je ocena da je konferencija demonstrirala preko potrebno partijsko jedinstvo na ideološkim osnovama autentičnog marksizma-lenjinizma. Prisutni delegati su demonstrirali visoku dozu odlučnosti i ozbiljnosti u radu shodno situaciji ogromnog pritiska i drakonskih mera koje se prema našoj partiji sprovode. Podsetićemo da su buržoaske vlasti tokom 2011. godine otele naše prostorije u Nemanjinoj ulici u Beogradu u kojima se nalazilo sedište partije još od osnivanja naše Partije pre skoro 22 godine, da je uveden diksriminatorski i direktno antikomunistički zakon o političkim partijama kojim je naša partija zbrisana iz registra političkih stranaka u Srbiji. Tokom konferencije su izneti konstruktivni predlozi o strategiji prikupljanja potpisa za preregistraciju partije koja je stupila na snagu odmah po okončanju konferencije, razmatrala se strategija odnosa prema predstojećim izborima ali je odlučeno da o tome konačnu odluku naknadno donese novoizabrani Sekretarijat.

Partija je spremna da novim zaletom odgovori na izazove koji su pred nama. Iako je pred nama teška borba jasno je da samo ako nastavimo da je vodimo linijom koju naša partija ima od svog osnivanja i kojoj je u značajnoj meri doprineo drug Branko Kitanović, a to je linija autentičnog marksizma-lenjinizma s oštrim sukobljavanjem sa svakom vrstom oprtunizma, sektašenja, revizionizma i kolaboracionizma s klasnim neprijateljem u partijskoim redovima možemo dosegnuti pobede preko potrebne u klasnoj borbi prolaterijata naše domovine.

Nastavljamo liniju, jačamo partiju!

Sekretarijat NKPJ
Beograd, 29. januar 2012.god.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A