ODRŽANA GODIŠNJA KONFERENCIJA SKOJ-a

Godišnja Konferencija SKOJ-a je održana 24. 12. 2016. godine u Beogradu, u sedištu Nove komunističke partije Jugoslavije. U radu Konferencije učestvovali su delegati sa prostora čitave Srbije. Rad je protekao u drugarskoj atmosferi, u duhu kritike i samokrtike, uz aktivno učešće delegata. Sve tačke dnevnog reda obrađene su pažljivo i temeljno, uz žive diskusije u kojima se govorilo o političkoj liniji i organizacionim pitanjima SKOJ-a, kao i o opštim društveno-političkim okolnostima u kojima naša omladinska organizacija deluje. Na Konferenciji je još jednom potvrđeno jedinstvo između partije, našeg omladinskog saveza i frontovskih organizacija, u prvom redu Studentskog fronta.

Analizirane su aktivnosti organizovane u 2016. godini, i ustanovljeno da u 2017. one moraju biti još kvalitetnije. Akcenat u delovanju za 2017. godinu je stavljen na organizovanje omladinskog komunističkog međunarodnog seminara koji će se održati 28. i 29. januara pvodom 25 godina od obnove SKOJ-a, zatim na organizovanje Petog antifašističkog letnjeg kampa, osinivanje Kulturnog kluba, učestovanje na 19-tom festivalu omladine i studenta u Sočiju, redovno izlaženje Glasnika SKOJ-a i održavanje 4. Kongresa SKOJ-a.

CK SKOJ,

Beograd,

24. decembar 2015.

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

PRILOG O SKOJ-u NA TV VESTI PODRŠKA SOCIJALISTIČKOJ KUBI IZ SRBIJE SKOJ POTPISAO ZAJEDNIČKU IZJAVU SOLIDARNOSTI SA NARODOM PALESTINE  BILBORDI INICIJATIVE ZA POSTAVLJANJE BISTE PREDSEDNIKU NR KINE PODRŠKA NARODU PALESTINE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A