ODRŽANA GODIŠNJA KONFERENCIJA SKOJ-A ZA GRAD NIŠ

Gradski komitet SKOJ-a za grad Niš, održao je svoju godišnju konferenciju 24. 9. 2015. godine. Konferencija je stavila akcenat na kadrovska pitanja i utvrđivanje plana aktivnosti za naredni period. Ona je donela odluku da za sekretara gradskog komiteta izabere druga Miloš Mišića, za zamenika sekretara Nemanju Vukmirovića, a za blagajnika Milana Smiljkovića. Takođe, konferencija je odredila plan aktivnosti za naredni period, a prisustvao i Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić.

Odlučeno je da se u narednom periodu akcenat stavi na kampanji koju SKOJ vodi: SOCIJALIZAM – JEDINI IZLAZ, kao i na inteziviranje saradnje na lokalu sa bliskim organizacijama poput SUBNOR-a, raznih sndikalnih, srednjoškolskih i studentskih organizacija.

Sekretarijat SKOJ-a

25. 9. 2015. godine,

Beograd

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

POLITIČKA ŠKOLA: ULOGA AVANGARDNE PARTIJE U KLASNOJ BORBI STANIMO NA PUT POKUŠAJIMA FALSIFIKOVANJA ISTORIJE DRUGOG SVETSKOG RATA ODRŽANA PROMOCIJA GLASNIKA U SUBOTICI I NOVOM SADU PODRŠKA RADNICIMA RTV-a PODRŠKA ZA LUKAŠENKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA