ODRŽANA GODIŠNJA KONFERENCIJA SKOJ-A ZA GRAD NIŠ

Gradski komitet SKOJ-a za grad Niš, održao je svoju godišnju konferenciju 24. 9. 2015. godine. Konferencija je stavila akcenat na kadrovska pitanja i utvrđivanje plana aktivnosti za naredni period. Ona je donela odluku da za sekretara gradskog komiteta izabere druga Miloš Mišića, za zamenika sekretara Nemanju Vukmirovića, a za blagajnika Milana Smiljkovića. Takođe, konferencija je odredila plan aktivnosti za naredni period, a prisustvao i Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić.

Odlučeno je da se u narednom periodu akcenat stavi na kampanji koju SKOJ vodi: SOCIJALIZAM – JEDINI IZLAZ, kao i na inteziviranje saradnje na lokalu sa bliskim organizacijama poput SUBNOR-a, raznih sndikalnih, srednjoškolskih i studentskih organizacija.

Sekretarijat SKOJ-a

25. 9. 2015. godine,

Beograd

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

PRILOG O SKOJ-u NA TV VESTI PODRŠKA SOCIJALISTIČKOJ KUBI IZ SRBIJE SKOJ POTPISAO ZAJEDNIČKU IZJAVU SOLIDARNOSTI SA NARODOM PALESTINE  BILBORDI INICIJATIVE ZA POSTAVLJANJE BISTE PREDSEDNIKU NR KINE PODRŠKA NARODU PALESTINE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A