ODLUKA GIK-A NEPRAVEDNA, NKPJ I SKOJ NASTAVLJAJU KAMPANJU

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) najoštrije protestuju protiv sramne odluke Gradske izborne komisije u Beogradu da odbije verifikaciju liste „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ i na taj način je diskvalifikuje iz izborne trke za Skupštinu grada Beograda.

NKPJ i SKOJ u potpunosti odbacuju takvu odluku kao diskriminatorsku i nepravednu i ističu da se iza njenog donošenja krije strah od uspeha komunističke liste na lokalnim izborima u Beogradu.

Koliko je taj strah veliki najbolje potvrđuje podatak da iako je lista „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ predata na vreme, u zakonskom roku, Gradska izborna komisija, iako je bila dužna to da učini, nije odredila dodatni rok od 48 sati u kojem bi mogle bile nadoknađene navodne nepravilnosti i nedostaci. Umesto toga GIK je doneo odluku da se lista „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ eliminiše iz izborne trke.

To nije jedina nepravilnost u radu GIK-a jer je ta komisija saopštila da je podnosilac liste „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ bio Novi komunistički pokret Jugoslavije što je netačno i predstavlja obmanjivanje javnosti. Predlagač liste je bio Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Takođe, besmisleno je i netačno obrazloženje GIK-a da nije mogla da pronađe dokaz o formalnom postojanju predlagača jer su NKPJ i SKOJ registrovani pravni subjekti što je lako utvrditi proverom kod nadležnih organa.

NKPJ i SKOJ ističu da se diskriminacija komunističke liste ogleda i u tome što su naše organizacije uspele da dobiju notare (i to svega njih dvoje na četiri sata) tek pet dana pre predaje lista i tri dana pre državnog praznika koji je bio neradan. Notari su tražili da građani koji potpisom podržavaju listu “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ sami ispunjavaju formulare i fotokopiraju lične karte. NKPJ i SKOJ su diskriminisani i zbog nedostatka finansijskih sredstava jer je za plaćanje potpisa potrebno najmanje 60 hiljada dinara a naši simpatizeri zaposleni u državnim i privatnim firmama strahuju da potpisom podrže komuniste plašeći se gubitka posla. O svim diskriminatorskim potezima i sabotažama prema listi “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ , predstavnici Partije i SKOJ-a su obavestili članove GIK-a tokom predaje izborne liste. Od svih dostavljenih potpisa GIK je priznao samo one koje su overili notari koji su tokom 4 sata evidentirali potpise u našim prostorijama, što je ogromna manjina u odnosu na sve ostale koje su članovi i simptizeri obezbeđivali individualno.

NKPJ i SKOJ čestitaju svim svojim članovima na pregalničkim aktivnostima u dosadašnjem toku izborne kampanje i pozdravljaju i od srca zahvaljuju svim drugaricama i drugovima koji su dali svoj potpis i podršku listi “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“. Partija i SKOJ poručuju radnom narodu Beograda i Srbije da ne klone duhom i da sa još jačim žarom i prkosom nastavi borbu za obnovu socijalizma i Jugoslavije. Iako i sami osećamo naepravdu, ne želimo da se iko ko je dao podršku našoj listi, bilo potpisom, bilo tokom razgovora na ulicama i uličnim akcijama tokom dosadašnje kampanje, bilo preko interneta i medija oseti izneverenim. Ta podrška je zalog naše dalje još energičnije i odlučnije borbe kojom želimo da se rešimo ovog do krajnje mere nepravednog i trulog sisitema.

Bez obzira na odluku Gradske izborne komisije u Beogradu, koju ocenjuju kao potpuno neprihvatljivu, NKPJ i SKOJ nastavljaju izbornu kampanju za Skupštinu grada Beograda. U tom smislu Partija i SKOJ pozivaju radničku klasu, prigradski seoski proletarijat, studente, omladinu, penzionere, nezaposlene i poštenu inteligenciju da u nedelju 4. marta izađu na glasanje za izbor odbornika Skupštine grada Beograda i da na glasačkom listiću dodaju broj 25. i upišu ime liste “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“, zaokruže njen redni broj, i na taj način podrže jedinu listu koja se bori protiv eksploatacije, za socijalizam i istovremeno izraze glas protesta protiv nepravedne i nepravilne odluke GIK-a o eliminaciji komunističke liste.

Do datuma održavanja izbora NKPJ i SKOJ nastavljaju sa predizbornim aktivnostima o kojima ćemo redovno obaveštavati javnost.

Glasaj Komuniste za Beograd!

Nijedan glas buržujima!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije

Beograd,

19. februar 2018. godine

Please follow and like us:

Pratite nas na:

Facebook
Google+
http://www.skoj.org.rs/odluka-gik-a-nepravedna-nkpj-i-skoj-nastavljaju-kampanju">
Twitter
YouTube

NAJNOVIJE:

SKOJ POKRENUO “GLASNIK”, PORTAL I VIDEO PRODUKCIJU SAOPŠTENJE WFDY O KRVAVOM NASILJU IZRAELA PROTIV NARODA PALESTINE ŽIVEO DAN POBEDE 200. ROĐENDAN MARKSA NKPJ I SKOJ PONOSNO OBELEŽILI 1. MAJ