ODLUKA GIK-A NEPRAVEDNA, NKPJ I SKOJ NASTAVLJAJU KAMPANJU

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) najoštrije protestuju protiv sramne odluke Gradske izborne komisije u Beogradu da odbije verifikaciju liste „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ i na taj način je diskvalifikuje iz izborne trke za Skupštinu grada Beograda.

NKPJ i SKOJ u potpunosti odbacuju takvu odluku kao diskriminatorsku i nepravednu i ističu da se iza njenog donošenja krije strah od uspeha komunističke liste na lokalnim izborima u Beogradu.

Koliko je taj strah veliki najbolje potvrđuje podatak da iako je lista „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ predata na vreme, u zakonskom roku, Gradska izborna komisija, iako je bila dužna to da učini, nije odredila dodatni rok od 48 sati u kojem bi mogle bile nadoknađene navodne nepravilnosti i nedostaci. Umesto toga GIK je doneo odluku da se lista „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ eliminiše iz izborne trke.

To nije jedina nepravilnost u radu GIK-a jer je ta komisija saopštila da je podnosilac liste „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ bio Novi komunistički pokret Jugoslavije što je netačno i predstavlja obmanjivanje javnosti. Predlagač liste je bio Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Takođe, besmisleno je i netačno obrazloženje GIK-a da nije mogla da pronađe dokaz o formalnom postojanju predlagača jer su NKPJ i SKOJ registrovani pravni subjekti što je lako utvrditi proverom kod nadležnih organa.

NKPJ i SKOJ ističu da se diskriminacija komunističke liste ogleda i u tome što su naše organizacije uspele da dobiju notare (i to svega njih dvoje na četiri sata) tek pet dana pre predaje lista i tri dana pre državnog praznika koji je bio neradan. Notari su tražili da građani koji potpisom podržavaju listu “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ sami ispunjavaju formulare i fotokopiraju lične karte. NKPJ i SKOJ su diskriminisani i zbog nedostatka finansijskih sredstava jer je za plaćanje potpisa potrebno najmanje 60 hiljada dinara a naši simpatizeri zaposleni u državnim i privatnim firmama strahuju da potpisom podrže komuniste plašeći se gubitka posla. O svim diskriminatorskim potezima i sabotažama prema listi “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ , predstavnici Partije i SKOJ-a su obavestili članove GIK-a tokom predaje izborne liste. Od svih dostavljenih potpisa GIK je priznao samo one koje su overili notari koji su tokom 4 sata evidentirali potpise u našim prostorijama, što je ogromna manjina u odnosu na sve ostale koje su članovi i simptizeri obezbeđivali individualno.

NKPJ i SKOJ čestitaju svim svojim članovima na pregalničkim aktivnostima u dosadašnjem toku izborne kampanje i pozdravljaju i od srca zahvaljuju svim drugaricama i drugovima koji su dali svoj potpis i podršku listi “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“. Partija i SKOJ poručuju radnom narodu Beograda i Srbije da ne klone duhom i da sa još jačim žarom i prkosom nastavi borbu za obnovu socijalizma i Jugoslavije. Iako i sami osećamo naepravdu, ne želimo da se iko ko je dao podršku našoj listi, bilo potpisom, bilo tokom razgovora na ulicama i uličnim akcijama tokom dosadašnje kampanje, bilo preko interneta i medija oseti izneverenim. Ta podrška je zalog naše dalje još energičnije i odlučnije borbe kojom želimo da se rešimo ovog do krajnje mere nepravednog i trulog sisitema.

Bez obzira na odluku Gradske izborne komisije u Beogradu, koju ocenjuju kao potpuno neprihvatljivu, NKPJ i SKOJ nastavljaju izbornu kampanju za Skupštinu grada Beograda. U tom smislu Partija i SKOJ pozivaju radničku klasu, prigradski seoski proletarijat, studente, omladinu, penzionere, nezaposlene i poštenu inteligenciju da u nedelju 4. marta izađu na glasanje za izbor odbornika Skupštine grada Beograda i da na glasačkom listiću dodaju broj 25. i upišu ime liste “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“, zaokruže njen redni broj, i na taj način podrže jedinu listu koja se bori protiv eksploatacije, za socijalizam i istovremeno izraze glas protesta protiv nepravedne i nepravilne odluke GIK-a o eliminaciji komunističke liste.

Do datuma održavanja izbora NKPJ i SKOJ nastavljaju sa predizbornim aktivnostima o kojima ćemo redovno obaveštavati javnost.

Glasaj Komuniste za Beograd!

Nijedan glas buržujima!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije

Beograd,

19. februar 2018. godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

POLITIČKA ŠKOLA: ULOGA AVANGARDNE PARTIJE U KLASNOJ BORBI STANIMO NA PUT POKUŠAJIMA FALSIFIKOVANJA ISTORIJE DRUGOG SVETSKOG RATA ODRŽANA PROMOCIJA GLASNIKA U SUBOTICI I NOVOM SADU PODRŠKA RADNICIMA RTV-a PODRŠKA ZA LUKAŠENKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA