OCTOBER REVOLUTION CENTENARY WALL CALENDARS

*SKOJ SHOP funcioniše po netržišnim principima. Artikli su isključivo predmet promotivnog i/ili informativnog karaktera. Navedena suma predstavlja predloženi iznos donacije neophodne za pokrivanje troškova izrade artikala.

Za nabavku artikala neophodno je da nas unapred kontaktirate preko naše kontakt stranice.

Please follow and like us:

Pratite nas na:

Facebook
Google+
http://www.skoj.org.rs/october-revolution-centenary-wall-calendars">
Twitter
YouTube