NKPJ I SKOJ ZA UKIDANJE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Aktivisti Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) i Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) u ponedeljak 18. februara 2013. godine u Beogradu uzeli su učešće na skupu za ukidanje Agencije za privatizaciju. Komunisti su nosili zastave Partije i SKOJ skandirajući antikapitalističke parole. Na skupu su skojevci podelili oko stotinu letaka u kojima se ukazuje da je popravljanje umirućeg kapitalizma nemoguće i da je jedina alternativa za radni narod zaustavljanje privatizacije, ukidanje kapitalističke eksploatacije i obnova socijalizma.

Tekst letka NKPJ i SKOJ deljenog na skupu za ukidanje Agencije za privatizaciju:

STOP PRIVATIZACIJI – ODMAH UKINUTI AGENCIJU ZA PRIVATIZACIJU

Reakcionarni proces privatizacije zavio je u crno radničku klasu Srbije. Stvorena je milionska armija nezaposlenih, najniže plate u regionu, potpuno razbijena industrija a cene prehrambenih proizvoda enormno rastu ne prateći rast plata. Više stotina preduzeća koja su u vreme socijalističke izgrednje u našoj zemlji pa čak i u vreme imperijalističkih sankcija uspešno radila opljačkana su a potom oterana u stečaj zarad interesa domaćeg i stranog krupnog kapitala. Radnici su izjureni sa posla a buržoaski stečajni upravnici umesto da ta preduzeća dovedu na „zelenu granu“ oterali su ih u propast. Najveću odgovornost za takvu antiradničku politiku snosi Agencija za privatizaciju koja je sprovodila pljačku opštenarodne imovine. Svaka privatizacija je pljačka, nema „poštene privatizacije“. Svako otuđenje državne i društvene imovine koju je decenijama stvarala radnička klasa naše zemlje predstavlja kriminal. Samo ukidanje eksploatatorskih odnosa i privatne svojine nad sredstvima za proizvodnju može doneti bolji i srećniji život proletarijatu. Zbog toga Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) zahteva:

1. Pad sa vlasti buržoaske Vlade Srbije koja sprovodi antiradničku politiku isto kao i buržoaska opozicija!

2.Ukidanje Agencije za privatizaciju preko koje se sprovodi pljačka opštenarodne imovine!

3.Zaustavljanje reakcionarnog procesa privatizacije !

4.Hitnu nacionalizaciju svih privatizovanih preduzeća u Srbiji!

5. Povratak na posao svih otpuštenih radnika!

6. Prekid saradnje sa lihvarskim organizacijama krupnog kapitala Svetske banke i MMF!

7.Da odgovaraju svi koji su učestvovali u privatizaciji i da nadoknade štetu koju su načinili!

Živela borba radničke klase Srbije protiv privatizacije i eksploatacije!

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ)

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ)

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A