NKPJ I SKOJ PREDALI POTPISE ZA IZBORNU LISTU

Delegacija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) i Saveza komunistčke omladine Jugoslavije (SKOJ) dostavila je u petak 16. februara u 18 časova, prikupljene potpise za ibornu listu „KOMUNISTI ZA BEOGRAD – NKPJ-SKOJ“.

Na čelu delegacije koja je potpise predala u Gradskoj upravi Grada Beograda bili su Generalni sekretar NKPJ drug Aleksandar Banjanac i Prvi sekretar SKOJ-a drug Aleksandar Đenić.

Pre ulaska u zgradu našu delegaciju je sačekala grupa novinara kojoj je naš Genrealni sekretar dao kraću izjavu u kojoj je stakao jedinstvenost naše liste, socijalnu orijentisanost našeg izbornog programa koji se razlikuje od svih ostalih koji se kandidauju na ovim izborima, kao i to da je za nas borba radnog narda, siromašnih i poniženih građana na prvom mestu. Naša kandidatura i jeste rezultat te borbe, istakao je drug Banjanac.

Tokom predaje potpisa i liste naš Generalni sekretar je iskoristio priliku da iznese žalbu na sraman tretman koji smo imali i imamo tokom predizbornog procesa, jer je bilo nemoguće doći do javnih beležnika sve do pre nedelju dana. Ignosrisanje javnih beležnika kao i naplaćivanje overe izjave podrške listi, i ostali otežavajući tehnički detalji za cilj su imali da nas eliminišu iz izborne utakmice, a u suštinskoj su suprotnosti i s Ustavom Srbije koji garantuje pravo na političku organizovanost i učešće na izborima.

Nadležni iz Gradske uprave su saslušali naše argumente, zaveli dostavljenu dokumentaciju i uputili nam čestitke na predaji liste. Odgovor Gradske uprve, tj izborne komisije očekuje se u zakonskom roku, te se nadamo da ćemo do ponedeljka 19.02. znati dalje pojedinosti u vezi iborne liste „KOMUNISTI ZA BEOGRAD – NKPJ-SKOJ“.

Glasaj za komuniste!

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

17. 02. 2018.

Please follow and like us:

Pratite nas na:

Facebook
Google+
http://www.skoj.org.rs/nkpj-i-skoj-predali-potpise-za-izbornu-listu">
Twitter
YouTube

NAJNOVIJE:

SKOJ POKRENUO “GLASNIK”, PORTAL I VIDEO PRODUKCIJU SAOPŠTENJE WFDY O KRVAVOM NASILJU IZRAELA PROTIV NARODA PALESTINE ŽIVEO DAN POBEDE 200. ROĐENDAN MARKSA NKPJ I SKOJ PONOSNO OBELEŽILI 1. MAJ