NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA BEOGRADA

Delegacija NKPJ i SKOJ-a položila je venac u spomen parku oslobodiocima povodom 20. oktobra, dana kada je Oslobođen Beograd u Drugom svetskom ratu.

Beograd su, posle teskih borbi od 11. do 20. oktobra oslobodile jedinice Prve armijske grupe NOVJ pod komandom generala Peke Dapčevića, sa oko 50.000 boraca i jedinice Crvene armije, pod komandom generala Vladimira Ivanoviča Ždanova. Od 17. oktobra u Beogradskoj operaciji učestvovala je i 23. divizija 14. korpusa iz grupacije pod komandom Koče Popovića. U borbama za oslobodjenje Beograda poginulo je 2.953 boraca Narodnooslobodilaćke vojske Jugoslavije, a oko 4.000 ih je ranjeno. Poginulo je i 960 boraca Crvene armije.

Oslobađanjem Beograda presečena je odstupnica Nemačkoj grupi armija “E”, koja se pod komandom Fon Lera povlačila iz Grčke i Albanije. Ove Nemaćke snage su bile prinuđene da se probijaju teškim putevima kroz Crnu Goru i Bosnu.

Obeležavanje antifašističkih datuma predstavlja veoma važne aktivnosti NKPJ i SKOJ-a. Nakon privremenog sloma socijalizma u našoj zemlji i razbijanja Jugoslavije od strane imperijalizma, u Srbiji se neprekidno vrši falsifikovanje i revizija istorije. Licemerje buržoaskog režima, koji za sebe tvrdi da je “antifašistički”, najbolje se ogleda u tome što sa jedne strane rehabilituje domaće izdajnike iz Drugog svetskog rata, dok sa druge strane u proslavama minimizira komunističke simbole, prećutkuje partizane kao oslobodioce, falsifikuje obeležja koja su nošena u oslobodilačkim bitkama, prećutkuje da kaže da je paralelno sa antifašističkom borbom sprovedena i socijalistička revolucija, koju je predvodila slavna Komunistička partija Jugoslavije.

Obeležavanje antifašističkih tekovina je veoma važno u vremenu kada imamo povamprienje fašizma. NKPJ i SKOJ neće dozvoliti rehabilitaciju fašista i kolaboracionista u našoj zemlji. NKPJ i SKOJ će uvek stajati u prvim redovima antifašističkog pokreta, i neće dozvoliti da se ikad zaborave dostignuća slavne Narodno-oslobodilačke borbe!

Slava oslobodiocima Beograda, partizanima i Crvenoj armiji!

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a

Beograd,

20. oktobar 2018.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A