NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA BEOGRADA

Delegacija NKPJ i SKOJ-a položila je venac u spomen parku oslobodiocima povodom 20. oktobra, dana kada je Oslobođen Beograd u Drugom svetskom ratu.

Beograd su, posle teskih borbi od 11. do 20. oktobra oslobodile jedinice Prve armijske grupe NOVJ pod komandom generala Peke Dapčevića, sa oko 50.000 boraca i jedinice Crvene armije, pod komandom generala Vladimira Ivanoviča Ždanova. Od 17. oktobra u Beogradskoj operaciji učestvovala je i 23. divizija 14. korpusa iz grupacije pod komandom Koče Popovića. U borbama za oslobodjenje Beograda poginulo je 2.953 boraca Narodnooslobodilaćke vojske Jugoslavije, a oko 4.000 ih je ranjeno. Poginulo je i 960 boraca Crvene armije.

Oslobađanjem Beograda presečena je odstupnica Nemačkoj grupi armija “E”, koja se pod komandom Fon Lera povlačila iz Grčke i Albanije. Ove Nemaćke snage su bile prinuđene da se probijaju teškim putevima kroz Crnu Goru i Bosnu.

Obeležavanje antifašističkih datuma predstavlja veoma važne aktivnosti NKPJ i SKOJ-a. Nakon privremenog sloma socijalizma u našoj zemlji i razbijanja Jugoslavije od strane imperijalizma, u Srbiji se neprekidno vrši falsifikovanje i revizija istorije. Licemerje buržoaskog režima, koji za sebe tvrdi da je “antifašistički”, najbolje se ogleda u tome što sa jedne strane rehabilituje domaće izdajnike iz Drugog svetskog rata, dok sa druge strane u proslavama minimizira komunističke simbole, prećutkuje partizane kao oslobodioce, falsifikuje obeležja koja su nošena u oslobodilačkim bitkama, prećutkuje da kaže da je paralelno sa antifašističkom borbom sprovedena i socijalistička revolucija, koju je predvodila slavna Komunistička partija Jugoslavije.

Obeležavanje antifašističkih tekovina je veoma važno u vremenu kada imamo povamprienje fašizma. NKPJ i SKOJ neće dozvoliti rehabilitaciju fašista i kolaboracionista u našoj zemlji. NKPJ i SKOJ će uvek stajati u prvim redovima antifašističkog pokreta, i neće dozvoliti da se ikad zaborave dostignuća slavne Narodno-oslobodilačke borbe!

Slava oslobodiocima Beograda, partizanima i Crvenoj armiji!

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a

Beograd,

20. oktobar 2018.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A