NKPJ I SKOJ NA KONFERENCIJI O SITUACIJI U VENECUELI

Delegacije Nove komunističke partije Jugoslavije i Saveza komunističke omladine Jugoslavije učestvovale su na konferenciji posvećenoj trenutnoj političkoj situaciji u Venecueli, održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 15.10.2019. Konferencija je održana u toku zasedanja Skupštine Interparlamentarne unije, koje se ovaj put održava u Beogradu. Glavni gosti konferencije bili su poslanici u Narodnoj skupštini Bolivarske republike Venecuele, drugarica Nosliv Andreina Rodrigez Franko i drug Ramon Dario Vivas Velasko. Konferenciju je otvorio ambasador Bolivarske republike Venecuele u Srbiji, Njegova ekselencija Dimas Hesus Alvarenga Gera.

 

U svom uvodnom govoru, ambasador je istakao da su narodi Srbije i Venecuele oduvek održavali prijateljske odnose. On je napomenuo da se obe zemlje nalaze na udaru Zapadnog imperijalizma, na čelu sa Sjedinjenim Američkm državama. Po njegovim rečima, SAD još od 2015. godine vodi trgovinski i propagandni rat protiv Venecuele i Madura, a sve u cilju obezbeđivanja profita od eksploatacije nafte i ostalih rudnih bogatstava američkim krupnim kapitalistima. On je podsetio da Ustav Venecuele, donet za vreme komandanta Uga Čavesa, zabranjuje prodaju rudnih bogatstava privatnim kompanijama, što predstavlja trn u oku Američke buržoazije, željne bogatih nalazišta nafte, zlata, dijamanata i ostalih metala i minerala. U nadi da će oslabiti i srušiti progresivnu vlast pod vođstvom predsednika Madura, SAD, ali i druge zemlje zapadnog imperijalizma, poput Velike Britanije, započele su ne samo žustru medijsku kampanju protiv naroda Venecuele, već su pribegle i ekspropriaciji i eksploataciji venecuelanskih fabrika i finansija koje se nalaze na teritoriji ovih država, nanoseći štetu od oko 30 milijardi dolara.

 

Nakon ambasadora, skupu se obratila poslanica venecuelanske Narodne skupštine i učesnica Skupštine Interparlamentarne unije, drugarica Nosliv Andreina Rodrigez Franko. U svom izlaganju, ona se osvrnula na razvoj događaja u zemlji u poslednje dve godine, ali i na položaj mladih u državnim institucijama. Iz njenog govora jasno se moglo zaključiti da vlada i predsednik Maduro svoju vlast temelje ne na krupnom kapitalu, već na podršci radnog naroda. Poslanica je navela da je upravo zalaganjem Madura znatno povećan procenat mladih u svim državnim institucijama, kao i procenat predstavnika svih ugroženih grupa, poput penzionera, osoba sa invaliditetom i osoba iz siromašnih okruženja. Progresivni karakter Bolivarske revolucije posebno se može ogledati u činjenici da je nakon dolaska na vlast Uga Čavesa, 1999. godine, obrazovanje postalo dostupno svima, dok su ga ranije mogli priuštiti samo najbogatiji slojevi venecuelanskog društva. Ovakva čvrsta veza između naroda i vlade Venecuele nikako ne odgovara proimperijalističkoj opoziciji, koja se nadala izbornoj pobedi. Kako je ne vlada, već sam narod osujetio njihove planove, opozicija je, ostajući bez drugih opcija, započela nasilnu pobunu protiv naroda i Madura. Imperijalistički lakej, Huan Gvaido, na ulici se proglasio za predsednika. Taj čin predstavljao je direktno kršenje ustava i zakona Bolivarske republike Venecuele. Pokušaj opozicije da obezvrede sve institucije u zemlji završio se neuspehom, jer je narod, i pored zastrašivanja u vidu pretnji, nasilja, pa čak i spaljivanja pripadnika neopozicionih političkih partija, ostao uz predsednika Madura. Nakon izbora za Nacionalnu konstitutivnu skupštinu, 30.07.2019, na kojoj je ubedljivo pobedila Madurova Ujedinjena socijalistička partija Venecuele, opozicija je pristala na pregovore. Međutim, lideri opozicije su na pregovorima zastupali interese svojih tutora iz Vašingtona, zbog čega su oni nekoliko puta propadali. Uprkos teškoćama, a zahvaljujući zalaganju predsednika Madura, postignut je dogovor da se opozicija vrati u parlament, ali i da se sledeći izbori održe 2020. godine. Američki imperijalisti nisu stajali po strani, već su sve vreme aktivno podržavali svoje opozicione sluge. Pored već navedenih sankcija, oni su sprečavali uvoz hrane i lekova u zemlju, onesposobljavali elektrane, a sve u nameri da optuže Madurovu vladu za probleme u zemlji. Najjači napad Zapada na Venecuelu predstavljao je pokušaj dostavljanja “humanitarne pomoći”, koji je trebalo da predstavlja uvod u vojnu intervenciju Sjedinjenih državaprotiv naroda Venecuele, a koju je opozicija otvoreno priželjkivala. Kamioni “humanitarne pomoći”, koji su nosili opremu za širenje haosa u zemlji, zaustavljeni su na granici sa Kolumbijom zajedničkim naporom vojske i naroda Venecuele, čime je osujećen plan opozicije da zemlju preda u ruke krupnom kapitalu.

 

Poslanik Ramon Dario Vivas Velasko prepoznao je američki imperijalizam kao problem zbog kojeg ispašta čitavo čovečanstvo. Po njegovim rečima, glavni uzrok neprijateljstva između SAD i Venecuele jeste venecuelanski ustav koji brani ljudska prava, narodnu demokratiju i pravo na nezavisnost i slobodu venecuelanskog naroda i države. On je istakao da je jedan od glavnih ciljeva spoljne politike Venecuele stvaranje multipolarnog sveta koji će uništiti američku hegemoniju. Svi ratovi, bombardovanja i stradanja stanovništva prestaće onda kada slobodni narodi zaustave prevlast Sjedinjenih država. Poslanik je naveo da SAD, kao najveći proizvođač oružja na svetu, namerno podstiče ratove upravo zarad mogućnosti prodaje svog oružja zaraćenim stranama, ali i zarad širenja uticaja svog kapitala na razorene zemlje. Prema rečima poslanika Ramona, Venecuela vidi saveznike u svim zemljama koje se odupiru Zapadnom imerijalizmu, a među kojima su najznačajnije Kina, Rusija, Severna Koreja i Indija. Poslanik je izrazio veliku zahvalnost svim prisutnima, koji, uprkos sveprisutnoj medijskoj propagandi, izražavaju solidarnost sa narodom Venecuele.

 

Generalni sekretar Nove komunističke partije Jugoslavije, drug Aleksandar Banjanac, održao je govor u kojem je u ime cele progresivne javnosti pozdravio poslanike iz Venecuele, poželevši im dobrodošlicu. On je izrazio iskrenu i bezrezervnu solidarnost NKPJ i SKOJ-a sa narodom Venecuele, napominjući važnost međunarodne saradnje u borbi protiv imerijalističkih zločinaca.

 


Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

16.10.2019.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A