NKPJ I SKOJ IZLAZE NA GRADSKE IZBORE U BEOGRADU

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) obaveštavaju svoje članove, simpatizere i celokupnu javnost Srbije da će učestvovati na predstojećim izborima za Skupštinu grada Beograda

NKPJ i SKOJ ističu da će naša lista jedina istinski zastupnik interesa radnog naroda i beskompromisni borac se za obnovu socijalizma u našoj zemlji. Sve ostale liste podržavaju reakcionarno kapitalističko društveno uređenje i predstavljaju glasnogovornike interesa eksploatatorske vladajuće klase.

O svim daljim koracima u predizbornoj kampanji NKPJ i SKOJ će članstvo i javnost obavestiti blagovremeno.

Za nastup na gradskim izborima u Beogradu NKPJ i SKOJ su doneli Program u 12. tačaka:

1. Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) se zalažu za stvaranje širokog Narodnog fronta koji bi sačinjavale sve istinski progresivne snage koje se bore za socijalnu pravdu i protiv imperijalzma. U Narodni front bi trebalo da stupe sve progresivne organizacije koje se zalažu za socijalističku alternativu eksploatatorskom kapitalističkom sistemu kao i one koje se zalažu za obnovu naše socijalističke domovine Jugoslavije.

2. NKPJ i SKOJ se izričito protive privatizaciji preduzeća poput PKB-a, Laste i svih ostalih preduzeća u državnom vlasništvu čijom bi svojinskom transformacijom građani Beograda izgubili ono što su generacijama pre njih stvarali njihovi očevi i dedovi. Takođe, Partija i SKOJ su protiv besmislenih subvencija iz državne i gradske kase i poklanjanja gradskog građevinskog zemljišta stranom kapitalu, pre svega trgovinskim lancima poput Ikee i Lidla. NKPJ se zalaže za deprivatizaciju svih preduzeća, kako na teritoriji Grada Beograda tako i na teritoriji čitave Srbije.

3. NKPJ i SKOJ se zalažu za poništavanja stečajeva u svim preduzećima u restrukturiranju kako na teritoriji Grada Beograda tako i u čitavoj Srbiji. Grad i Vlada Srbije su dužni da u tim preduzećima postave profesionalan i radan menadžment umesto nesposobnih nameštenika buržoaskih partija.

4. NKPJ i SKOJ se zalažu za momentalno ukidanje Bus plus sistema, raskid ugovora sa privatnom kompanijom koja vrši prodaju i kontrolu karata u vozilima Gradskog saobraćajnog preduzeća. NKPJ i SKOJ se zalažu da gradski prevoz u Beogradu bude besplatan i da se finansira iz poreza koje bi plaćale strane kompanije i privatne firme ekstraprofiteri. NKPJ i SKOJ se zalažu da se raskine ugovor sa svim privatnim kompanijama koje učestvuju u gradskom prevozu i da tu funkciju jedino može da obavlja GSP. Svi zaposleni u privatnim kompanijama koje se bave javnim prevozom bi Grad bio dužan da zaposli u GSP „Beograd“.

5. NKPJ i SKOJ se zalažu za zaustavljanje takozvane izgradnje „Beograda na vodi“, odnosno stvaranje luksuzne bogataške četvrti u Beogradu i zahtevaju da Savamala ostane ono što je i bila radnička četvrt u kojoj žive Beograđani a ne belosvetski profiteri koji su se obogatili na grbači naroda.

6. NKPJ i SKOJ se zalažu za ukidanje komunalne policije čiji je jedini zadatak da pomaže privatnom kapitalu da ostvari profit. Radni narod Beograda nema nikakvu zaštitu ni korist od postojanja komunalne policije, već samo troškove i nijedan razlog za njeno postojanje apsolutno ne postoji.

7. NKPJ i SKOJ se protive isterivanju na ulicu porodica iz stanova na osnovu prijava sudskih izvršitelja. Sudski izvršitelji su birokratski organ u službi privatnog kapitala, radni narod od te službe nema nikakvu korist i zato je treba ukinuti kako na teritoriji Beograda tako i na teritoriji čitave Srbije. Niko ko nema rešeno stambeno pitanje ne sme biti izbačen na ulicu zarad izdavanja poslovnog i stambenog prostora eksploatatorskom privatnom kapitalu.

8. NKPJ SKOJ se protive takozvanom javno-privatnom partnerstvu kojem se komunalne usluge predaju eksploatatorskom privatnom sektoru čime usloge koje plaćaju građani bivaju skuplje a ljudi zaposleni u gradskim komunalnim službama ostaju bez posla.

9. NKPJ i SKOJ traže da se vrate imena ulica i simbola iz perioda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

10. NKPJ i SKOJ traže da usluge korišćenja vrtića budu subvencionisane od strane Grada i na najnižem mogućem nivou.

11. NKPJ i SKOJ traže da se momentalno nacionalizuje sav poslovni i stambeni prostor u vlasništvu rentijerskog privatnog kapitala i stavi na raspolaganje Gradu Beogradu i državi Srbiji.

12. NKPJ i SKOJ se zalažu da se za sve gradske investicije koje prelaze pet miliona dinara raspišu javne rasprave i glasanja, a po mogućstvu i referendumi.

NKPJ i SKOJ pozivaju radnike, seoski proletarijat, studente, omladinu, nezaposlene, penzionere, poštenu inteligenciju i jugoslovenske rodoljube da na izborima za Skupštinu grada Beograda podrže našu listu.

Za crveni Beograd, za socijalizam!

Radni narod glasa „Komuniste za Beograd“!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije ,

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

Beograd,

28. januar 2018. godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

1. MAJ – NAŠ PRAZNIK, NAŠA GORDOST NKPJ I SKOJ PREDALI PROTESNO PISMO DAČIĆU NKPJ PREDALA ZAHTEV VUČIĆU ZA PODIZANJE BISTE SI ĐINPINGU INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A