NIKAD U EU

neeus

U utorak 21. januara u Beogradu je održan simboličan protestni skup pod parolom „Nikad u EU“. Istog dana kada buržoaske vlasti otpočinju zvanične pregovore o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji (EU) u Briselu, Nova komunistička partija Jugoslavije jedina je organizovala protest u centru Beograda ispred zgrade u kojoj se nalazi Kancelarija Vlade Srbije za evropske integracije.

Kako su istakli govornici Partije i SKOJ-a na skupu na kom je prisustvovalo više desetina okupljenih najvažnije je bilo u ovom momentu poslati simboličnu ali jasnu poruku o kategoričkom odbacivanju pregovora s imperijalističkom EU, kao i poruku da ćemo ostati odlučni u tome da sprečimo da Srbija postane potpuna kolonija EU čime bi se zaokružio proces već višedecenijske dominacije ovog imperijalističkog saveza nad našom zemljom. Istaknuto je da je EU dokazani neprijatelj naše zemlje i našeg naroda, EU je imala jednu od najznačajnijih uloga u krvavom rasturanju naše domovine socijalističke Jugoslavije, EU je imala jednu od najznačajnijih uloga u zločinačkoj NATO agresiji nad SR Jugoslavijom 1999. godine, EU danas otvoreno podražva mimo svih međunarodnih pravnih normi i zakona unilateralno proglašenu tzv. Republiku Kosovo, NATO državu u srcu Balkana. Istaknuto je takođe da je ovo samo mali deo demonstriranog neprijateljskog odnosa spram naše zemlje i naroda u odnosu na ostale vidove koju EU vodi preko ekonomske, političke, kulturne i drugih vidova eksploatacije i dominacije. Rečeno je i to da u Evropskoj uniji danas ima sve manje demokratije što je očigledno u okolnostima krize kapitalizma u kojoj se intersi najširih narodnih slojeva podređuju intresima krupnog kapitala, sve je više bede, nezaposlenosti i srozavanja standarda građana, a porasta fašizma i drugih ultrareakcionarnih fenomena kojima politika ovog imperijalističkog saveza pruža plodno tlo. Sve su to razlozi zbog kojih Srbija nema šta da traži u EU. Ponovljen je naš stav da je EU stvorena kako bi bogati bili još bogatiji, a siromašni još siromašniji, a to je jedina sudbina i budućnost koja čeka i našu zemlju ukoliko ona jednog dana postane članica EU. Govornici su istakli i da smo stava da je alternativa EU istinska solidarnost i saradnja naroda Evrope protiv diktature krupnog kapitala oličene u EU. Borba našeg naroda protiv pristupanja Srbije tamnici naroda EU integralni je deo široke borbe evropskih naroda za istinski progres, demokratiju i solidarnost u savremenoj Evropi.

Naš narod, iako mali, imao je važnu ulogu u slomu kičme fašizmu u prošlom veku i time dokazao veliku civilizacijsku važnost i doprinos slobodi, miru i napretku u čitavoj Evropi. Pokažimo da smo odlučni u tome da i u XXI veku budemo odgovoran i važan nosilac progresivne civilizacijske borbe naroda Evrope, protiv varvastva, protiv EU!

Nikad u EU!

Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

21.01.2014.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A