NEDELJNI PREGLED VESTI IZ ZEMLJE I SVETA SA KLASNIH POZICIJA – 11.11.2018.

LIZING RADNIKA SE NE MOŽE UBLAŽITI VEĆ SE MORA UKINUTI

Nacrt  zakona o agencijskom zapošljavanju koji je objavilo Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja predstavlja još jedno zakonsko rešenje koje sa jedne strane krši prava i napada egzistenciju radnih ljudi a sa druge obezbeđuje povećanje profita buržoaskim firmama kao i parazitiranje i bogaćenje agencija za iznajmljivanje radne snage.

Ovaj Nacrt zakona za nijansu je manje loš od akutelnog zakonskog rešenja u smislu da je ograničeno da poslodavac ne može da angažuje više od 30 odsto radnika na lizing u odnosu na ukupan broj zaposlenih i što će oni imati pravo na bolovanje. Takođe, Nacrt predviđa da agencijski radnik ima iste uslove rada kao zaposleni kod poslodavca (koji obavlja istu ili sličnu vrstu poslova), odnosno, ima isto trajanje radnog vremena, prekovremeni i noćni rad i isto pravo na odsustvo.

Nacrtom zakona se zabranjuje da radnik preko jedne ili više agencija radi kod istog poslodavca više od dve godine po ugovoru o radu na određeno vreme, već ukoliko nastavi da radi kod tog poslodavca nakon isteka tog perioda ili perioda na koji je ustupljen, dobija ugovor na neodređeno vreme (ugovor “za stalno”) kod poslodavca kom je iznajmljen. Svi ovi ustupci su plod pritiska progresivne javnosti koja se žestoko protivi postojanju agencija za lizing radne snage.

Međutim, u nacrtu zakona je navedeno da pravo na stalni radni odnos ako mu ga poslodavac uskrati agencijski radnik može da ostvari samo na sudu, odnosno mora da pokrene radni spor protiv poslodavca kom je iznajmljen kako bi dobio ugovor za stalno.

Osnovni problem je što će radnici koji se iznajmljuju na lizing i dalje dobijati manje novca za posao koji rade jer će im znatan deo uzimati agencija za iznajmljivanje radne snage. Takođe,  “pravo”  na ugovor za stalno sa agencijom, koje dobijaju. je prazno slovo na papiru. jer  faktički radniku ne nudi nikakvu sigurnost s obzirom da agencija može da ga otpusti čim prestane potreba za njegovim angažovanjem u firmi kojoj je iznajmljen.  Takođe, ovaj zakon se ne odnosi na radnike koji rade preko studentskih i omladinskih zadruga i firmi koje pružaju usluge preduzećima, kao što su higijeničari i radnici obezbeđenja koji mogu da rade po ugovoru о privremenim i povremenim poslovima bez prava na godišnji odmor i bolovanje. To znači da će se brutalno tlačenje i kršenje prava tih kategorija radnika nastaviti i dalje nesmanjenim tempom.

Redakcija Glasnika ističe da se problem lizinga radne snage ne može rešiti čašom vode koja se daje žednom ćoveku već je jedini pravedan, moralan i normalan način razmišljanja ukidanje parazitskih i lihvarskih agencija za iznajmljivanje radne snage. Samo odlučnom i masovnom kampanjom kako na ulici tako i u nadležnim institucijama mogu se postići pozitivni rezultati na tom planu.

 

 

OBELEŽENA OKTOBARSKA REVOLUCIJA

U sedištu Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) u Beogradu u sredu 7. novembra obeležena je 101 godišnjica Velike Socijalističke Oktobarske Revolucije.

Oktobarska revolucija predstavlja najveći događaj iz istorije ljudske civilizacije, tako da su njome danas inspirisani svi progresivni ljudi i komunisti u borbi za svet bez eksploatacije, za svet socijalizma – komunizma. Velika Oktobarska Socijalistička Revolucija spasila je Rusiju od potpunog rasula, od opasnosti da izgubi državnu samostalnost i da postane plen imperijalističkih razbojnika, da se pretvori u kolonijalnu zemlju koja bi bila zavisna od njih. Oktobarska revolucija, oduzevši buržoaziji i spahijama sredstva za proizvodnju i pretvorivši fabrike, zavode, zemlju, železnice i banke u opštenarodno dobro, oslobodila je milione proletera od eksploatacije, strahote nezaposlenosti, nepismenosti i izumiranja, a milione seljačke sirotinje – od spahijskog ropstva, od bednog i gladnog, prosjačkog života bez zračka nade. Oktobarska revolucija, razrušivši do temelja državni aparat eksploatatorskog društva, stvorila je državu novog tipa – sovjetsku socijalističku državu.

 

NE IMPERIJALISTIČKIM RATOVIMA, DA BRATSVU MEĐU NARODIMA

U Parizu  kod Trijumfalne kapije 11. novembra održana je centralna ceremonija obeležavanja završetka Prvog svetskog rata.  Ceremoniji su prisustvovali lideri oko 80 država, pobednica i poraženih u tom ratu.

Dok buržoaska propaganda Prvi svetski rat pokušava da prikaže kao “veliki” suština je da je on bio imperijalistički i nepravedan sa obe strane. Cilj je bio nova preraspodela kolonija među imperijalističkim državama  zbog čega su u smrt gurnuti milioni radnika. Pravilno shvatajući suštinu imperijalističkog rata protiv njega su se izjasnili samo ruski boljševici i srpski socijaldemokrati predvođeni Dimitrijem Tucovićem ( koji je bio jedna od brojnih ratnih žrtava).

Ipak i pored svog reakcionarnog karaktera Prvi svetski rat je iznedrio dva istorijski veoma važna progresivna događaja.  Prvi je Oktobarska revolucija koju je pobedonosno izvojevala Boljševička partija predvođena Lenjinom. Drugi je stvaranje zajedničke države Južnih Slovena – Jugoslavije, kao njihove vekovne težnje za zajedništvom, što je istovremeno predstavljalo i čin oslobođenja od austro-ugarskog okupatora.  Iako je ujedinjenje  naroda Jugoslavije  progresivan događaj treba naglasiti da je ta država na čelu sa Karađorđevićima predstavljala buržoasku tamnicu naroda i svirepu monarhodiktaturu u kojoj je slavna Komunistička partija Jugoslavije sem u kratkom periodu bila zabranjena. Tek stvaranjem socijalističke Jugoslavije iznikle iz slavne Narodno-oslobodilačke borbe i proleterske revolucije 1945. godine svi jugoslovenski narodi su postali ravnopravni a uvođenjem republike i novog društva svi radnici i seljaci slobodni da žive od plodova svoga rada.

Sto godina nakon Prvog svetskog rata suočeni smo sa agresivnim zapadnim imperijalizmom  Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Velike Britanije  koji tlači i guši slobodu mnogih zemalja, naroda i pokreta širom sveta.  Taj krvoločni zapadni imperijalizam srušio je uz pomoć pete kolone i našu socijalističku domovinu SFRJ nakon čega je došlo do restauracije kapitalizma na njenim prostorima. Samo slamanjem kičme imperijalizmu, što između ostalog znači nestanak NATO,  njegove udarne vojne pesnice i tamnice naroda Evropske unije, može se sa sigurnošću tvrditi da više neće biti globalnih ratova zarad interesa gramzivog krupnog kapitala. Garancija za to je svakako i stvaranje socijalističkog društvenog uređenja i komunističke perspektive koje će neminovno da zameni eksploatatorski kapitalistički sistem na izdisaju.

 

AMERIČKI IZBORI NE MENJAJU NIŠTA

Rezultati parlamentarnih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama pokazuju da je  Predstavnički dom SAD – dobio demokratsku većinu nakon osam godina, dok će republikanci američkog predsednika Donalda Trampa zadržati kontrolu nad Senatom, gornjim domom Kongresa.

Komunistička partija Sjedinjenih Američkih Država (CPUSA) pozvala je radni narod da na izborima iz taktičkih razloga podrži kandidate Demokratske stranke kako bi se sprečila dominacija ksenofobnog i nacional-šovinistički orijentisanog predsednika  Donalda Trampa. Partija komunista Sjedinjenih Američkih Država (PCUSA) pak dala je taktičku podršku na izborima samo onim kandidatima Demokratske stranke koji su imali potporu progresivnih sindikata.

Činjenica da će demokrate sada moći da stopiraju neke Trampove zakone može, ali i ne mora da olakša život radničke klase Sjedinjenih Američkih Država i  položaj migranata i manjina. Sa druge strane, izbori za Kongres neće na bilo koji način uticati na spoljnu politiku SAD jer bez obzira ko je na vlasti ona je uvek imperijalistička u službi interesa krupnog kapitala.

Smenjivanje republikanaca i demokrata u Beloj kući i Kongresu ne donosi nikakav istinski dobitak za radni narod u SAD. Jedini način da se stane na put antinarodnoj, antiradničkoj i imperijalističkoj politici vladajućeg establišmenta u Americi je stvaranje takozvane “treće partije”, to jest nezavisnog, masovnog, antiimperijalističkog radničkog fronta koji bi stao na čelo borbe za progres i rušenje dvopartijske buržoaske diktature.

 

KUBANSKI PREDSEDNIK U POSETI SOCIJALISTIČKIM ZEMLJAMA

Kubanski predsednik drug Migel Diaz – Kanel se nalazi u poseti socijalističkim zemljama. Svoju posetu je započeo u nedelju u Severnoj Koreji, gde se susreo sa drugom Kim Džong Unom. Nakon te posete, drug Migel Diaz – Kanel se uputio u posetu drugih zemalja u Aziji koje grade socijalizam: Kine, Laosa i Vijetnama. Ovo je prva diplomatska poseta druga Diaz – Kanel od kad je postao predsednik Kube. Ovom posetom drug Diaz – Kanel je pokazao da će u međunarodnim odnosima Kuba se u prvom redu oslanjati na sestrinske socijalističke zemlje! U Pjongjangu, drugovi Kim i Diaz – Kanel su istakli da će nastaviti da grade odnose između dve zemlje u duhu drugarstva i prijateljstva, dok je drug Si Đi Ping istakao da će Kina nastaviti da podržava socijalističku Kubu!

 

ODRŽAN ZBOR STUDENATA NA FILOLOŠKOM FAKULTETU U BEOGRADU

Slika posle 3 sata studentskog zbora na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na samom Zboru studenata je bilo mnogo više studenata, ali su morali posle nekog vremena da odu radi ispunjavanja studentkih obaveza. Studentski front podržao je studente u zahtevima, a na zboru su studenti pokazali jedinstvo, monolitnost i borbenost! Dekanica je tri puta odbila molbe studenata u zadnjih nekoliko nedelja. U utorak se uručuje pismeni zahtev koji su studenti jedinstveno doneli u kom su jedni od glavnih zahteva:
-Ukidanje plaćanja boda za slušanje predmeta u narednoj godini
-Ostajanje apsolventskih troskova u iznosu od 15.000 dinara
-Dodavanje još jednog roka koji bi bio sedmi
U slučaju da ona ne prihvati zahteve u roku od 24h (nedeljama nas izbegava) mi pokrećemo medijsku kampanju, društvene mreže i propagandu u vidu letaka. Sav naš angažman će biti okrenut ka protestu KOJI ĆE SE ODRŽATI 19. novembra u 11.30h (skupljanje ispred filološkog).
HAJMO NAPRED! HAJMO SVI! NEMA PODELA! DO ISPUNJENJA ZAHTEVA!!!

 

PODRŠKA RADNICIMA NARODNOG POZORIŠTA

SKOJ podržava kulturne radnike u Narodnom Pozorištu koji će započeti opravdani štrajk zbog bahatosti uprave ove institucije na čelu sa upravnikom Dejanom Savićem. Radnici u Narodnom pozorištu ovaj štrjk će započeti zato što uprava na čelu sa upravnikom Dejanom Savićem karakteriše nesavestan rad, brojni propusti u poslovanju Upravnika, urušavanje ugleda Narodnog Pozorišta, kao i Upravnikovi skandalozni i neistiniti istupi u medijima koji su proizveli ogromno nezadovoljstvo među članovima sindikata i ostalim zaposlenima Narodnog pozorišta.
Istom prilikom predstavnici dramskog sindikata SINGLUS su predsedniku Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu Aleksandru Gatalici dostavili jedini mogući predlog za rešavanje sporne situacije, u vidu ostavke Upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, Dejana Savića. Ujedno je traženo od Upravnog odbora da se dostave odgovori na sva pitanja postavljena dopisom SINGLUS-a od 30.10.2018. godine.
Određen je krajnji rok za davanje ostavke Dejana Savića, a to je 06.11.2018. godine najkasnije do 22 časa. Rok nije ispoštovan, tako da će radnici Narodnog Pozorišta stupiti u štrajk upozorenja , 8.11. u foajeu male scene “Raša Plaović”, što podrazumeva obustavu rada u trajanju od sat vremena, između 19.45 i 20.45h! Ukoliko se opravdani zahtevi radnika ne budu ispoštovali, štrajk će se radikalizovati!

 

Čitaj Glasnik, ruši kapitalizam, stupi u redove SKOJ-a!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A