NEDELJNI PREGLED VESTI IZ ZEMLJE I SVETA SA KLASNIH POZICIJA – 04.08.2019.

BURŽOASKA VLAST I OPOZICIJA ANTINARODNA KOALICIJA

 

Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu održan je okrugli sto predstavnika buržoaske vlasti i opozicije, uz prisustvo proimperijalističkog takozvanog “civilnog sektora”. Izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević izjavio je da je sastanak na kom je bilo reči o izbornim uslovima “protekao u konstruktivnoj atmosferi” i najavio da će vrlo brzo biti organizovan novi.

 

Do susreta predstavnika buržoaske vlasti i opozicije je došlo u prvom redu zbog toga što su na tome insistirali centri imperijalističke moći u Vašingtonu, Briselu i Londonu. Zapadni imperijalizam je buržoaskoj opoziciji, koja preti bojkotom izbora, želeo da demonstrira svoju podršku aktuelnom buržoaskom režimu Aleksandra Vučića a vladajućoj koaliciji na čelu sa Srpskom naprednom strankom da u slučaju da postane neposlušna za nju postoji alternativa u buržoaskoj opoziciji, u prvom redu Savezu za Srbiju na čelu sa tajkunom Draganom Đilasom. Činjenica da su i buržoaska vlast i buržoaska opozicija bezpogovorno prihvatile da učestvuju na ovom skupu jasno pokazuje njihovu proimperijalističku orijentaciju i težnju da služe interesima krupnog kapitala.

 

Vladajući režim Aleksandra Vučića dodatno je hteo da u javnost pošalje poruku kako je “popustljiv” prema buržoaskoj opoziciji a ona kako je “privolela” Vučića na pregovore. To je sve naravno šarena laža i priprema za stvaranje “velike” koalicije sastavljene od svih buržoaskih proimperijalističkih snaga ako to u budućnosti bude jedino rešenje i mogućnost za nesmetano služenje interesima multinacionalnih kompanija.

 

Redakcija “Glasnika” ističe da je kuknjava buržoaske opozicije o “nefer izborima” koji treba da se održe na proleće sledeće godine potpuna besmislica. Buržoaska opozicija ima svoje predstavnike u Republičkoj izobrnoj komisiji kao i u kontrolnim organima izbornog procesa na terenu pa ako je neko u ulozi diksriminatora u tom procesu to je onda svakako proimperijalistička buržoaska opozicija zajedno sa proimperijalističkom buržoaskom vlasti. Kuknjava kako buržoaska opozicija nema “prostora u medijima” je potpuna budalaština jer postoje televizijske i radio stanice kao i stampani mediji i brojni uticajni portali koji propagiraju njene stavove. Ma koliko tvrdila da ne dobija prostora na javnom servisu ta priča buržoaske opozicije takođe nije tačna jer njeni predstavnici veoma često gostuju na Radio-televiziji Srbije.

 

Redakcija “Glasnika” ističe da su jedini istinski diskriminisani u izbornom procesu u Srbiji predstavnici antisistemske, antikapitalističke opozicije, komunisti. Podsećamo na slučaj iz februara prošle godine kada je Gradska izborna komisija u Beogradu odbila da verifikuje listu „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ i na taj način je diskvalifikovala iz martovske izborne trke za Skupštinu grada Beograda. Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugosavije (SKOJ) su tom prilikom u potpunosti odbacili takvu odluku kao diskriminatorsku i nepravednu i istakli da se iza njenog donošenja krije strah od uspeha komunističke liste na lokalnim izborima u Beogradu.

 

Koliko je taj strah bio veliki najbolje potvrđuje podatak da iako je lista „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ predata na vreme, u zakonskom roku, Gradska izborna komisija, iako je bila dužna to da učini, nije odredila dodatni rok od 48 sati u kojem bi mogle bile nadoknađene navodne nepravilnosti i nedostaci. Umesto toga GIK je doneo odluku da se lista „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ eliminiše iz izborne trke.

 

To nije jedina nepravilnost u radu GIK-a jer je ta komisija saopštila da je podnosilac liste „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ bio Novi komunistički pokret Jugoslavije što je netačno i predstavlja obmanjivanje javnosti. Predlagač liste je bio Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Takođe, besmisleno je i netačno obrazloženje GIK-a da nije mogla da pronađe dokaz o formalnom postojanju predlagača jer su NKPJ i SKOJ registrovani pravni subjekti što je lako utvrditi proverom kod nadležnih organa.

 

NKPJ i SKOJ su istakle da se diskriminacija komunističke liste ogleda i u tome što su te organizacije uspele da dobiju notare (i to svega njih dvoje na četiri sata) tek pet dana pre predaje lista i tri dana pre državnog praznika koji je bio neradan. Notari su tražili da građani koji potpisom podržavaju listu “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ sami ispunjavaju formulare i fotokopiraju lične karte. NKPJ i SKOJ su diskriminisani i zbog nedostatka finansijskih sredstava jer je za plaćanje potpisa potrebno najmanje 60 hiljada dinara a simpatizeri komunističke opcije zaposleni u državnim i privatnim firmama strahuju da potpisom podrže komuniste plašeći se gubitka posla. O svim diskriminatorskim potezima i sabotažama prema listi “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ , predstavnici Partije i SKOJ-a su obavestili članove GIK-a tokom predaje izborne liste međutim to nije dovelo do bilo kakve reakcije.
Stoga, redakcija “Glasnika” ističe da su jedini koji imaju pravo da protestuju zbog diskriminacije na izborima i traže promenu izbornih pravila, u prvom redu Zakona o izborima ali isto tako i Zakona o političkim partijama, pripadnici antisistemske opozicije, odnosno komunisti.

 

Redakcija “Glasnika” podseća da su i buržoaska vlast i opozicija u Srbiji eksponenti interesa zapadnog imperijalizma i krupnog kapitala i nosioci antinarodnih i antiradničkih mera koje teret kapitalističke sistemske krize, koju su izazvale gramzive privatne banke, na taj način žele da prebace na pleća radnih ljudi kako bi vladajućoj klasi i dalje bio zagarantovan lagodan život i zgrtanje basnoslovnih profitnih stopa.

Kako bi se narodne mase izborile za bolji i prаvedniji život potrebno je objediniti sve obesprаvljene u Srbiji koji trebа dа povedu beskompromisnu borbu protiv svojih tlаčiteljа. Potrebno je formirаti ujedinjeni Nаrodni front, kаko kаd je reč o uličnim protestimа tаko i zа nаstup nа izborimа, sаčinjen od pripаdnikа rаdničke klаse, seoskog proletаrijаtа, studenаtа, penzionerа, omlаdine, nezаposlenih, Jugoslovenа i poštene inteligencije. Pod pаrolom „Ni Vučić, ni DOS već Nаrodni front“ potlаčeni u Srbiji jedino se mogu izboriti zа svojа osnovnа prаvа.

 

 

DOBRO DOŠLI KINESKI MILICIONERI

 

Od jeseni bi ulicama nekoliko gradova Srbije zajedno sa svojim kolegama iz naše zemlje trebalo da patroliraju i kineski policajci. To je predviđeno na osnovu memoranduma o saradnji koji su potpisale Srbija i Kina.
Vest o dolasku kineskih čuvara reda koji će službeno boraviti u našoj zemlji izazvala je i određene negativne komentare, naročito na društvenim mrežama.

 

Ono što je posebno zanimljivo je da su se u svom protivljenju dolasku kineskih milicionara u Srbiju ujedinili rasistički i ksenofobni desničari, proimperijalistički liberali i avanturistički “ultralevi” sektaši uglavnom srednjoklasnog porekla. Osnovni “argument” protiv dolaska kineskih milicionara u Srbiju je tvrdnja da će biti reč o “okupacionim trupama”. Ono što je posebno interesantno je da niko od ovih kritičara službenog dolaska stranih policajaca na teritoriju Srbije nijednom rečju nije komentarisao činjenicu da srpski policajci patroliraju sa crnogorskim u primorskim gradovima Crne Gore, da turski policajci patroliraju zajedno sa srpskim na graničnim prelazima, da  već godinama pripadnici policija Češke, Slovačke, Mađarske, Austrije, u ciklusima od po 10 ili 20 policajaca,srpskoj policiji “ pomažu” oko migranata a takođe 10 srpskih policajaca je raspoređeno na granici između Makedonije i Grčke. Treba dodati i da britanski policajci u civilu sarađuju sa policijom u Srbiji na Exit-u u Novom Sadu u cilju suzbijanja nelegalne trgovine opijatima. Kako to da ovim kritičarima ta vrsta saradnje, koja je u mnogim slučajevima nebitna za interese naše zemlje, nije smetala a sada kada treba da u Srbiju dođu pripadnici milicije prijateljske zemlje odjednom to predstavlja “okupaciju?

 

Redakcija “Glasnika” ističe da u potpunosti odbacuje i osuđuje podređenost policije interesima vladajuće klase u kapitalističkom sistemu i brutalnost koju primenjuje prema građanima veoma često, kako kod nas tako i svugde u kapitalistilkom svetu. Međutim, ne vidimo bilo šta loše niti protivno interesima građana u tome što će u okviru predviđene saradnje u Srbiji boraviti simboličan broj pripadnika narodne milicije prijateljske i socijalističke zemlje poput Kine. U Kini narodna milicija ne štiti interese krupnog kapitala, kako je to slučaj u buržoaskom sistemu, već interese radnog naroda. Stoga dolazak narodnih milicionara iz Kine u Srbiju neće na bilo koji način oštetiti ili ugroziti njeno stanovništvo. Tvrdnje reakcionarnih antikineskih elemenata da će dolazak milicionara iz te zemlje predstavljati “okupaciju” redakcija “Glasnika” odbacuje kao smešne i besmislene.

 

Šta će konkretno raditi kineski milicioneri u Srbiji? Radi se o milicionarima koji neće primenjivati policijska ovlašćenja, već će pomagati srpskim policajcima u komunikaciji sa kineskim državljanima, kao i u komunikaciji sa našim državnim organima, kako bi njihova bezbednost bila veća na teritoriji naše zemlje. Iz ovoga se jasno vidi da kineski milicionari dolaze kako bi pomogli u komunikaciji između kineskih državljana kojih ima dosta na teritoriji Srbije i nadležnih organa Srbije. Iz toga je sasvim jasno da kineski milicionari dolaze da pomažu kako svojim građanima tako i interesima Srbije. Samim tim jasno je da je takva saradnja potpuno korisna.

 

Shodno tome redakcija “Glasnika” želi dobrodošlicu i ugodan boravak kineskim policajcima koji će biti na dužnosti u nekoliko gradova naše zemlje. Nemamo ništa protiv bilo kakve policijske saradnje sa zemljama koje su progresivne i u prijateljskim su odnosima sa Srbijom. Kada je reč o zemljama koje su imperijalističke ili su u njima na vlasti reakcionarne snage, bilo kakava saradnja sa njihovom polcijom je za redakciju “Glasnika” potpuno neprihvatljiva.

 

FAŠIZAM NIJE TURISTIČKA ATRAKCIJA – VEĆ BEZOČNO ZLO

 

Na litici iznad sela Vila Santa Maria, u središnjem delu regiona Abruco u Italiji, ponovo se pojavio natpis “dux” (vođa) uklesan za vreme fašističkog režima Benita Musolinija. Decenijama se nije video od vegetacije, ali grmlje i šiblje nedavno je očišćeno u pokušaju otvaranja staza za planinare, čime administracija tog sela nastoji da “razvije turizam”. – Morali smo očistiti grmlje, grane i tako je i natpis očišćen. Ako to privuče više ljudi u moje selo, biću vrlo zadovoljan – izjavio je seoski načelnik Đuzepe Finjamore.

 

Prošle sedmice pojavila se inicijativa da bi Musolinijevu grobnicu, koja se nalazi u gradu Predapio na severu Italije, trebalo otvoriti za javnost tokom cele godine. Grobnica, koja je smeštena u podzemnoj kripti ukrašenoj Musolinijevim čizmama i crnom fašističkom košuljom, trenutno je otvorena tri puta godišnje, kada se obeležavaju datumi njegovog rođenja, smrti i datum kada je Musolini 1922. u Rimu preuzeo vlast. Novoizabrani desničarski gradonačelnik Predapija rekao je da će otvaranje grobnice za javnost “pospešiti turizam”. Grad je već mesto hodočašća za fašističke simpatizere koji u brojnim radnjicama duž glavnih ulica mogu kupiti vino s nalepnicama Musolinija, priveske za ključeve, bodeže, pantalone, majice, pa čak i odeću za bebe ispisane najpoznatijim izrekama dučea.

 

U Predapiju, gradu smeštenom medju brdima Apenina, 29. jula obeležena je 136. godišnjica rodjenja italijanskog fašističkog diktatora. Bila je to jedna od tri prilike u protekle dve godine – uz godišnjicu njegove smrti 28. aprila i marš na Rim 28. oktobra – kada je grobnica porodice Musolini otvorena za javnost.

 

Godišnjice su uvek privlačile hiljade reakcionara iz cele Italije i šire, koji se pridružuju povorci do malog groblja San Kasiano, gde fašističkim pozdravom odaju počast svom vođi. Desničarski gradonačelnik Predapije, Roberto Kanali prošle sedmice najavio je sramne planove da grobnica porodice Musolini bude otvorena tokom cele godine, da bi se “pospešio turizam”.

 

Redakcija “Glasnika” podseća da je Benito Musolini rodonačelnik najvećeg zla u istoriji čovečanstva fašizma i da kao takav ne može da bude bilo kakva “turistička atrakcija”. Musolini je bio diktator, antisemita,rasista, imperijalista, antikomunista, neprijatelj progresa i mira, saveznik i uzor nacističkog režima Adolfa Hitlera, jedan od krivaca za početak Drugog svetskog rata i ratni zločinac. Takva osoba, koja se odavno nalazi na smetlištu istorije zaslužuje samo prezir i gađanje a nikako da mu se odaju bilo kakve počasti.

 

Veliki problem u Italiji predstavlja činjenica da se zakon iz 1952. godine kojim se zabranjuje izražavanje poštovanja prema fašizmu retko primenjuje . Takođe, iako je Musolinijeva zločinačka Nacionalna fašistička partija zakonski zabranjena istovremeno je potpuno legalno korisiti reč fašizam pa u Italiji deluje i jedna politička organizacija sa fašističkim predznakom u imenu što je potpuno skandalozno. Potpuno je jasno da buržoaske vlasti u Italiji tolerišu fašističko delovanje i provokacije s obzirom da su pripadnici te ideologije ker na lancu krupnog kapitala koji se sa istog pušta u trenutku kada usledi opasnost od masovnih socijalnih protesta.

 

Redakcija “Glasnika” poručuje da je Musolini jedna od najnegativnijih istorijskih ličnosti koja je svojevremeno dobila zasluženu kaznu a da svi koji pokušavaju da ga rehabilituju pod firmom “razvoja turizma” vređaju na najgrozomorniji način sve žrtve fašizma što je potpuno neprihvatljivo. Uvereni smo da će italijanski komunisti,antifašisti i progresivna javnost sprečiti ove perfidne ali jalove pokušaje neofašista da skinu ljagu sa imena svog zločinačkog i ludačkog vođe.

 

HONG KONG JE KINA – STOP MEŠANJU VAŠINGTONA

 

Reakcionarni buržoaski proimperijalistički demonstranti u Hong Kongu su u subotu 3.avgusta skinuli zastavu Kine sa jarbola i bacili je u gradsku luku Viktorija.

 

Policija je nešto kasnije upotrebila suzavac protiv demonstranata koji su u međuvremenu izvršili i napad na jednu policijsku stanicu. Potpuno je jasno da iza rušilačkih demonstracija koje su započete u Hong Kongu pre dva meseca stoje zapadni imperijalisti iz Vašingtona i njihove marionete iz Tajvana. Cilj tih demonstracija je da se uzdrma suverenitet Kine nad Hong Kongom delovanjem buržoaske antikomunističke reakcije koja pati od kolonijalnog mentaliteta.

 

Redakcija “Glasnika” najoštrije osuđuje rušilačke demonstracije u Hong Kongu koje sprovode petokolonaške formacije u službi američkog imperijalizma i tajvanskih buržoaskih marioneta. Naša redakcija izražava bezrezervno uverenje da će kineski patrioti i pristalice slavne Komunističke partije u Hong Kongu uspeti da odbiju sve napade reakcionara i pobedonosno očuvaju suverenitet Narodne Republike Kine nad tom teritorijom i njenim integralnim delom, koji se sprovodi pod formulom “jedna zemlja, dva sistema”.

 

Čitaj Glasnik, ruši kapitalizam, stupi u redove SKOJ-a!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A