NE ULICI DRAŽE MIHAILOVIĆA U PANČEVU

 

Opštinski komitet Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) i Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) za Pančevo najoštrije protestuje i traži da gradske vlasti da odbiju sramni zahtev odborničke grupe Srpske radikalne stranke u SO Pančevo, da jedna ulica u gradu ponese ime izdajnika srpskog naroda i Jugoslavije Dragoljuba Draže Mihailovića.

 

Aprila 1941. godine započinje nemačka okupacija, a istog meseca se dogodio najbolje dokumentovani ratni zločin na području Jugoslavije. Povod za ovaj zločin je ubistvo nemačkog vojnika od strane drugog nemačkog vojnika prilikom proslave Hitlerovog rođendana 20. aprila, koje je zataškano. Sledeća dva dana su Nemci ubili 36 ljudi u Pančevu. Polovinu su streljali dok su drugu polovinu obesili. Uprkos teroru Nemaca i domaćih izdajnika u njihovoj službi, Pančevci, SKOJ i Komunistička partija Jugoslavije su se u ilegali tokom okupacije zajedno borili protiv istih. Borba Pančevačkih i Banatskih komunista i partizana je bila hrabra i konstantna.

 

Za tri i po godine fašističke okupacije, četnici nisu kročili ni u Pančevo, ni u Banat. Stoga se jasno vidi da su pravi heroji i heroine koje bi mi trebalo da pamtimo i slavimo u Pančevu, naši preci koji su bili radnici, seljaci, zanatlije, ali pre svega pravi antifašisti koji su slavno pružali otpor fašističkom okupatoru.

 

Draža Mihailović je zvanično osuđeni narodni izdajnik, sluga naci-fašističkog okupatora tokom Drugog svetskog rata i ratni zločinac. Podsećamo da su četničke jedinice pod komandom Draže Mihailovića ratovale na strani okupatora protiv slavne Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, njemu potčinjeni četnički komandanti poput Pavla Đurišića dobijali hitlerovska odlikovanja ili se borili pod direktnom komandom fašističkog okupatora poput Momčila Đujića. Pripadnici četničkog pokreta Draže Mihailovića sarađivali su sa kvinslinškim vlastima Milana Nedića a deo jedinica četničkog pokreta bežao je zajedno sa drugim kvislinzima i nacističkim okupatorom, planirajući da u Sloveniji uspostavi front borbe protiv slavne Narodnooslobodilačke vojske. Četnici Draže Mihailovića počinili su brojne zločine prema muslimanskom, hrvatskom i drugom civilnom stanovništvu kao i prema antifašistima i rodoljubima.

 

Pančevo su oslobodile jedinice 10. gardijskog pešadijskog korpusa Crvene armije i jedinice Banatske operativne zone NOVJ 6. oktobra 1944. godine. SKOJ podseća da su jedini istinski oslobodioci u Narodnooslobodilačkoj borbi,  partizani predvođeni slavnom Komunističkom partijom Jugoslavije (KPJ).

 

Zbog svega navedenog  predlog odborničke grupe SRS treba u potpunosti odbaciti jer vređa osećanja svih istinskih rodoljuba i antifašista Pančeva i Srbije.

 

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Pančevo,

29. 12. 2020.

 

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A