NASTUP DRUGA ĐENIĆA NA XII SKUPU KOMUNISTIČKIH OMLADINA U RIMU

Dragi drugovi,

Sve vas srdačno pozdravljam ispred SKOJ-a. Prvo bih želeo da se zahvalim Federaciji komunističke omladine Italije na gostoprimstvu. Takođe, posebno bih im se zahvalio na solidarnosti sa mojom organizacijom, kada je proimperijalistički buržoaski režim u Srbiji organizovao montirani proces protiv mene, kada ste organizovali demonstracije ispred Ambasade Srbije. Ovom prilikom bih se zahvalio KNE i RKSM(b), koji su takođe uložili protestne note ispred Ambasada Srbije u svojim zemljama, kao i svima koji su našoj organizaciji pružili podršku. Iskoristiću priliku da napomenem da SKOJ šalje snažnu podršku solidarnosti sa svim komunistima u Ukrajini, kao i sa komunistima u Siriji i drugim delovima Bliskog istoka u borbi protiv imperijalizma.

Dragi drugovi,

Danas na vlasti u Srbiji je proimperijalistička vlast, koja kao i sve prethodne od 2000. godine, radi sve u intresu krupnoga kapitala, to jest vodi politiku prbiližavanja Srbije NATO paktu (iako se buržoaska klika stalno poziva na neutralnost, a u praksi čini drugačije) i Evropskoj Uniji. Ta politika podrazumeva vazalski odnos prema lihvarskim institucijama, kao što su Međunarodni monetarni fond i Svetska banka. Obrazovanje se svakodnevno privatizuje, a tome ide u prilog primena Bolonjske deklaracije. Sindikati su sistemski uništavani, tako da mi danas u Srbiji nemamo klasno orijentisani sindikat. Naša zemlja se nalazi pod NATO okupacijom, a poslednjim potpisanim sporazumom između Srbije i NATO pakta, u kojima se NATO vojnicima daje imunitet i neometano korišćenje puteva, kasarni i telokomunikacije, ozbiljno je ugrožena vojna neutralnost naše zemlje. Vladajući sistem u Srbiji svakodnevno rehabilituje zločince iz Drugog svetskog rata i saradnike okupatora. Takva poltika uništava sve ono što je radni narod stekao, a mladi ljudi su ti koji su najviše pogođeni. U Srbiji 51% mladih je nezaposleno, a po odlivu mozgova Srbija je prva u Evropi.

Rat koji je izazvan od strane zapadnog imperijalizma na Bliskom istoku, pokrenuo je veliki talas izbeglica. Naša zemlja je suočena sa velikim protokom izbeglica, a naša partija i naš omladisnki savez su organizovali protestne manifestacije protiv podizanja Mađarskog zida.

Situacija u Srbiji je jako teška za komuniste. No, mi ne kukamo, već se borimo. Mi smo našim svakodnevnim aktivnostima uspeli da znatno osnažimo naš omladinski savez, da pored medijske blokade u kojoj se nalazimo, ipak pridobijemo prostor u njima. Mi smo uspeli u prethodne tri godine da organizujemo tri antifašistička kampa, da preko naše studentske organizacije Studentski front predovodimo brojne studentske proteste, da organizujemo brojne antiimperijalističke i antifašističke proteste. Poseban akcenat smo stavili na izlaženje našeg omladinskog lista GLASNIK SKOJ-a, kao i izgrađivanja kadrova kroz partijsku školu.

Mi kao marksističko – lenjinistička omladina stojimo na pozicijama proleterskog internacionalizma. Mi smatramo da ovo ne sme biti mrtvo slovo na papiru. Danas kada živimo u vremenu imperijalizma kao najvišeg stadijuma kapitlizma, njegovih protivrečnosti i sistemskih kriza iz kojih ne može da se izvuče, mi se moramo žestoko boriti protiv svih oblika reformizma, koji imaju za cilj da otupe našu revolucionarnu oštricu. Pogotovo moramo mi, kao mladi ljudim to da shvatimo, jer pred nama je budućnost, a svakako da ćemo u budućnosti mi biti ti koji će voditi naše partije, koje moraju da budu avangarda u svojim zemljama. Mi moramo krenuti u žestoku kampanju protiv imperijalističkih tvorevina kao što su Evropska Unija i NATO pakt, koji su stvoreni kako bi odbranili interese krupnoga kapitala. Mi se moramo žestoko boriti protiv antinarodnih mera Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Mi se moramo boriti protiv imperijalističkih ratova, Bolonjske deklaracije i povampirenja fašizma.

Drugovi, pred nama je težak zadatak. No, mi moramo ubediti omladinu da smo mi svetlo, kako ne bi našla lažno svetlo u nekim reformističkim, ili reakcionarnim organizacijama, koje imaju za cilj odbranu krupnoga kapitala. Da bismo to uspeli mi moramo imati čvrste ideološke organizacije koje će prepoznati određeni dijalektički momenat.

Na kraju bih se osvrnuo na Lenjinov citat koji nam uvek mora biti na pameti.

“Mora se prevazići stil rada i rukovođenja koji se ogleda u zasedanjima, konferencijama, u gubljenju vremena, koji nas zavarava da nešto radimo i umiruje savest da smo nešto preduzeli. Zato: manje političke galame, kićenih reči, saveta i uputstava, više poslovičnosti i praktičnosti. Više konkretnog rada, praktičnog sporovđenja usvojenih linija.”

Neka živi marksizam – lenjinizam!

Neka živi proleterski internacionalizam!

Živeli!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A