NASTAVLJAMO LINIJU USPEHA

U nedelju, 29. aprila uspešno je završen IV Kongres Saveza komunističke omladine Jugoslavije, pod nazivom “Komunizam je budućnost”.

Na ovom Kongresu je izabrano novo rukovodstvo i nov Centralni Komitet, a na mesto Prvog sekretara SKOJ-a, poverenje je ponovo zadobio drug Aleksandar Đenić.

Na Kongresu su bili brojni domaći i strani gosti. Ispred Svetske federacije demokratske omladine (WFDY), prisutan je bio Generalni sekretar, drug Hose Mauri Manuel De Toro, koji je  predstavljao i Saveza komunističke omladine Kube. Zatim, drug Lasanta Abewarija, koji je zamenik predsednika regiona Azije u WFDY iz Šri Lanke, kao i predstavnici Komunističke omladine Grčke, drugarica Kleiou Kristopolu, Komuističke omladine Turske drug Mehmet Ersetin, Komunističke omladine Portugalije drugarica Franciska Golurat i drug Davor Rakić ispre Mladih Socijalista iz Hrvatske.

Domaći gosti su bili predstvanici Univerzitetske omladine iz Beograda na čelu sa Markom Antićem i delegacija Studentskog pokreta Novi Sad. Na Kongresu je bilo delegirano 40 delegata iz čitave Srbije, a  prisutno je bilo 37 delegata, koji su predstavljali 28 organizacija širom Srbije.

U okviru Kongresa je bio organizovan međunarodni seminar Značaj, perspektive i izazovi Marksove teorije u savremenom društvu koji je održan na Fakultetu za medije i komunikacije, a na  kom su učestovali  članica sekretarijata NKPJ, drugarica Nađa Pavlica, Prvi sekretar SKOJ-a drug Aleksandar Đenić, dok Ispred WFDY, drug Lasanta Abevarija, ispred Komunističke omladine Grčke, drugarica Kleiou Kristopolu, Komunističke omladine Portugalije drugarica Franciska Golurat i drug Davor Rakić ispre Mladih Socijalista iz Hrvatske. Tu su izneta brojna zapažanja o značaju Marksove analize i njegovom istorijskom dobrinosu revolucionarnoj teoriji i njenoj praksi. Uskoro će na našem YouToube kanalu sva zainteresovana javnost moći da vidi reportažu sa pomenutih diskusija.

 

U nedelju, 29. 4. 2018. godine, Kongres je započeo intoniranjem himne Jugoslavije “Hej Sloveni” i himne međunarodnog radničkog pokreta “Internacionala”. Zatim su usledila obraćanja druga Generalnog sekretara Aleksandara Banjanca, Svetske federacije demokratske omladine (WFDY), i Saveza komunističke omladine Kube, druga Hose Mauri Manuel De Tora, Komunističke omladine Grčke, drugarice Kleiou Kristopolu, Komuističke omladine Turske druga Mehmet Ersetina, Komunističke omladine Portugalije drugarica Franciska Golurat i druga Davora Rakića ispred Mladih Socijalista iz Hrvatske.

Na kraju se obratio Prvi sekretar SKOJ-a druga Aleksandr Đenić. Zatim su uručeni pokloni i zahvalnice, brojnim prijateljima i članovima naše organizacije koji su doprineli radu između dva Kongresa. Nakon ovog dela pristupilo se glasanju o rezolucijama, statutrnim pitanjima i biranju novog rukovodstva.

Na Kongresu se diskutovalo u drugarskoj atmosferi koja je polazila od kritike i samokritke. Donete su sledeće rezolucije koje možete pročitati u prilogu: Rezolucija o antifašističkom nasleđu, rezolucija o Obrazovanju, rezolucija o Siriji, Rezolucija o imperijalističkoj okupaciji Kosova i Metohije, Rezolucija o solidarnosti sa narodom Crne Gore i rezolucija o humanitarnim akcijama.

U zaključnim razmatranjima je izneto da su postojale brojne greške u radu između dva Kogresa, ali da je značaj naše organizacije između dva Kongresa i njena prepoznatljivost u društvu porasla kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu. Stoga je zaključeno da se nastavlja put građenja institucija naše omladinske organizacije i da je ona neraskidivi i sastavni deo naše partije. Istaknuto je nebrojano puta da će sadašnji omladinci u budućnosti voditi našu partiju i da se i u tome ogleda značaj odluka IV Kongresa. Za uspehe u dosadašnjem radu, drug Aleksandar Đenić je ponovo izabran jednoglasno za Prvog sekretara SKOJ-a, a drug Milan Alivojodić za Sekretara za međunarodne odnose. Na kraju je istaknuto da mi nudimo umesto kapitalističkog varvsrstva,  socijalističku alternativu i komunističku perspektivu i da sam naziv Kongresa ističe našu viziju budućnosti. Ovaj Kongres je pokazao jedinstvo i monolitnost našeg omladinskog Saveza i u perspektivi ćemo nastaviti sa linijom uspeha!

29. 04. 2018,

U Beogradu,

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije

Pratite nas na:

Facebook
Twitter
YouTube

NAJNOVIJE:

CENA SKUP U BEOGRADU SKOJ NA 15. SKUPU KOMUNISTIČKIH OMLADINA EVROPE PODRŠKA PRAVDOLJUBIVOM BUNTU OSNOVACA PRVI SEKRETAR SKOJ-a NA FPN-u IMPERIJALISTI – DALJE RUKE OD VENECUELE

CENA SKUP U BEOGRADU