MEĐUNARODNA DEKLARACIJA KOMUNSITIČKE OMLADINE POVODOM GODIŠNJICE OSLOBOĐENJA OD FAŠIZMA I DANA POBEDE

deklaracija9maj

Imperijalizam još jednom preti svetskom miru. Ukrajina je nedavno postala igračka u rukama imperijalističkih pljačkaša. Imperijlističke sile, u savezu sa kontrarevolucionarnim snagama vode borbu za preotimanje preostale narodne imovine. U njihovoj borbi za podelu bivšeg socijalističkog prostora oni neće oklevati da svet ponovo bace u svetski rat, treći put za 100 godina.

Pre 69 godina, 9. maja 1945. godin, socijalistički Sovjetski Savez okončao je Drugi svjetski rat porazivši fašističku Nemačku. Herojska borba Crvene armije iznikla iz Velike socijalističe Oktobarske revolucije, u savezu sa revolucionarnim partizanima i oslobodilačkim antifašističkim pokretima u okupiranim državama, učinila je ovu pobedu mogućom.

To je razlog zbog čega danas uzdižemo zastavu Sovjetskog Saveza. Time obežavamo spomen na herojske vojnike Crvene Armije i partizane koji su žrtvovali vlastite živote u borbi za oslobođenje naših naroda od fašizma i rata. Ističemo da su mir i blagostanje naših naroda jedino mogući kada se oslobodimo jarma kapitalističke eksploatacije. Time obežavamo ovaj dan. Ponovno će radnička crvena zastava zaustaviti nasrtaj imperijalističkog rata i okončati kapitalističko varvarstvo.

Budućnost je naša!

Slobodna nemačka omladine FDJ,Nemačka

Savez komunističke omladine Češke-KSM,Češka

Komunistička omladina Poljske-KMP, Poljska

Mladi socijalisti-MS, Hrvatska

Savez komunističke omladine Jugoslavije-SKOJ, Srbija

Revolucionarni komunistički savez omladine-RKSM(b), Ruska Federacija

deklaracija9maj

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A