IZJAVA SVETSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA O PANDEMIJI KOVIDA-19

Svetske komunističke omladinske organizacije o pandemiji KOVIDA-19:

 

Mladi u svetu,

 

Dok se hiljade ljudi širom sveta razboljeva i nažalost umire od KOVIDA-19, za narode, radnike i omladinu je stvarnost surova:

 

– Javni zdravstveni sistem čak i nekih moćnih kapitalističkih zemalja pokazao se slabim, punim nedostataka, sa politikom koja služi komercijalizaciji zdravlja i sticanju profita. Život stotina hiljada ljudi je u opasnosti. Moraju se preduzeti hitne i neophodne mere.

 

– Milioni radnika su već izgubili posao ili će izgubiti u bliskoj budućnosti. Njihove plate su smanjene, a radno vreme im je neodređeno. I sve to ne zbog pandemije KOVIDA-19, već zato što kapitalisti ponovo prebacuju teret krize sa svojih ramena.

 

– Čak i naučni pokušaji pronalaska vakcine protiv KOVIDA-19 podložni su nadmetanju imperijalista, koji se međusobno neumorno bore. Anarhija u kapitalističkoj proizvodnji ne zadovoljava ni osnovne ljudske potrebe.

 

 

Mladi ljudi sveta,

 

– Zahvaljujemo se lekarima, medicinskim sestrama, bolničkom i zdravstvenom osoblju koji ovu borbu vode sa velikim poteškoćama.

 

– Izražavamo solidarnost sa onima koji su pogođeni pandemijom KOVIDA-19 i želimo im brzi oporavak od bolesti.

 

– Pozdravljamo zemlje koje razvijaju solidarne akcije sa najugroženijim zemljama, poput slanja zaštitnog materijala i medicinskog osoblja koje stiže iz zemalja kao što su Kina, Kuba i Rusija, čije akcije su u velikoj suprotnosti s odsustvom sličnih od strane Evropske unije.

 

 

Mladi u svetu,

 

u ovim teškim vremenima komunističke omladinske organizacije su uz vas!

 

Borimo se protiv KOVIDA-19 i istovremeno protiv nepravde, ali i protiv onih koji virus koriste za nepravdu.

 

Borimo se protiv globalnog sistema, kapitalizma, koji je primorao radnike i omladinu da snose troškove kapitalističke ekonomske krize i koji sada traži da mi ponovo platimo. Ponovo se pokazalo da je socijalizam neophodan i pravovremen, jer može da obezbedi primarnu negu i prevenciju, bolnice, medicinsko osoblje, lekove, laboratorije i testove kako bi se zadovoljila ljudska prava i potrebe. Borimo se protiv antinarodne politike koja podriva velike naučne i tehnološke mogućnosti koje danas postoje i koje se mogu iskoristiti za zdravlje, dobrobit ljudi i mir.

 

Mladi nose maske da bi se zaštitili druge od virusa i da bi bili zaštićeni, ali mi ne umanjujemo snažan ton naših zahteva!

 

 

Mi zahtevamo:

 

– Javni zdravstveni sistem u svim zemljama trebalo bi dodatno podržati državnim sredstvima, u skladu s trenutnim intenziviranjem napora koji pruža medicinsko osoblje.

 

– Potrebna zaštitna oprema mora biti dostupna svima besplatno (kao što su maske, rukavice i dezinfekciona sredstva za ruke koja sadrže alkohol).

 

– Radnička prava radničke klase moraju biti zaštićena. Ne otpuštanju i smanjenju plata. Ne smanjivanju demokratskih prava pod izgovorom KOVIDA-19.

 

– Ne svim sankcijama i merama ekonomskih pritisaka, koje su u ovoj situaciji još nepravednije i još kriminalnije i čine život naroda u zemljama u koje se sprovode još težim. Preduzeti sve neophodne mere zaštite zdravlja i života naroda.

 

– Mi kažemo ne imperijalističkim intervencijama i vojnim vežbama, poput onih koje sprovodi NATO, i zahtevamo da se javni resursi preusmere da bi se pomogle potrebe naroda, poput finansiranja sistema javnog zdravlja i sistema socijalne sigurnosti.

 

Mi kažemo jasno: možemo pobediti! Niko nije sam – sada je vreme za solidarnost – držimo se zajedno!

 

Potpisnici ove deklaracije:

 1. Savez komunističke omladine Argentine

 2. Komunistička omladina Austrije

 3. Omladinski savez Bangladeša

 4. Omladina Bangladeša / Savez studenata

 5. Mladi komunisti Belgije

 6. Komunistička omladina Bolivije

 7. Komunistički omladinski savez, Brazil

 8. Napredna komunistička omladina Brazila

 9. Savez komunističke omladine Britanije

 10. Savez komunističke omladine Kanade

 11. Mladi socijalisti Hrvatske

 12. EDON – Ujedinjena demokratska omladinska organizacija, Kipar

 13. Savez komunistička omladine, Češka

 14. Mladi komunisti Danske

 15. Komunistička omladina Ekvadora

 16. Komunistička omladina El Salvadora

 17. Komunistička omladina Komunističke radničke partije Finske

 18. Savez komunističke omladine Francuske

 19. Socijalistička nemačka radnička omladina (SDAJ)

 20. Komunistička omladina Grčke

 21. Komunistička omladina Gvatemale

 22. Komunistička omladina Hondurasa

 23. Sveindijska omladina / Studentska federacija

 24. Tudeh omladina Irana

 25. Omladina Radničke partije Irske

 26. Connolly omladinski pokret, Irska

 27. Mladi komunisti Izraela

 28. Front komunističke omladine, Italija

 29. Jordanska demokratska omladinska unija

 30. Savez mladih komunista, Meksiko

 31. Nacionalni omladinski savez Nepala

 32. Komunistički omladinski pokret Holandije

 33. Omladina Komunističke partije Makedonije, Severna Makedonija

 34. Mladi komunisti Norveške

 35. Demokratska federacija studenata, Pakistan

 36. Demokratska savez mladih, Pakistan

 37. Palestinska komunistička omladina

 38. Omladina Palestinske narodne partije

 39. Paragvajska komunistička omladina

 40. Komunistička omladina Perua

 41. Omladina Komunističke partije Poljske

 42. Portugalska komunistička omladina

 43. Savez socijalističke omladine, Rumunija

 44. Lenjinski savez komunističke omladine Ruske Federacije

 45. Revolucionarna komunistički savez mladih (boljševika), Rusija

 46. Savez komunističke omladine Jugoslavije, Srbija

 47. Savez komunističke omladine Južne Afrike

 48. Antiimperijalistički i anti-SAD omladinski savez Južne Koreje

 49. Komunistički omladinski savez Španije

 50. Kolektiv mladih komunista, Španija

 51. socijalistički savez studenata, Šri Lanka

 52. Socijalistička omladina / Savez studenata, Šri Lanka

 53. ​​Komunistička omladina Švedske

 54. Komunistička omladina Švajcarske, Omladina POP

 55. Sirijski savez komunističke omladine – Halid Bagdaš omladina

 56. Komunistička omladina Turske

 57. Savez mladih komunista SAD

 58. Komunistička omladina Venecuele

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A