IZAŠAO 36. BROJ GLSANIKA SKOJ-a

Iz štampe je izašao najnoviji 36. broj Glasnika SKOJ-a, organa naše organizacije.

Ovaj broj Glasnika SKOJ-a se bavi svim gorućim i bitnim temama koje su u vezi sa radničkom borbom, borbom studenata, brobom seljaka i borbom svih progresivnih ljudi. Cilj lista je da približi svim pomenutim slojevima društva informacije, teme i diskusije koje ne mogu da se nađu u našim vodećim medijima. Ovaj časopis ima za cilj da prikaže organizovanu borbu koja se vodi kod nas i u svetu, probleme i realnu sliku odnosa država i samog kapitalističkog sistema prema radnicima, studentima, mladima, starima i svim onima koji se bore za svoju egzistenciju.

Teme ovog broja su: Generalni štrajk radnika u fabrici Fijat, Protest malinara i sistematsko uništavanje poljoprivrede, Dualno obrazovanje ili ekspolatacija dece, Velika Balkanska anti-NATO mobilizacija radnika, sindikata, studenata, komunista, Protest online predavača engleskog jezika, DNR Koreja, novo naoružavanje, Pariski dogovor i izlaz USA, Rehabilitacija fašističkih zločinaca i kolaboracionista nacizma i fašizma, Novi put svile i još mnogo tema.

Sekretarijat SKOJ-a,

27. 07. 2017.

Please follow and like us:

Pratite nas na:

Facebook
Google+
http://www.skoj.org.rs/izasao-36-broj-glsanika-skoj-a">
Twitter
YouTube

NAJNOVIJE:

SKOJ NA 27. ANTIIMPERIJALISTIČKOM KAMPU U GRČKOJ ŠESTI ANTIFAŠISTIČKI KAMP SKOJ POKRENUO “GLASNIK”, PORTAL I VIDEO PRODUKCIJU SAOPŠTENJE WFDY O KRVAVOM NASILJU IZRAELA PROTIV NARODA PALESTINE ŽIVEO DAN POBEDE