INTERNACIONALNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NA ŽENAMA!!!

25. novembar je proglašen od strane Ujedinjenih Nacija kao Internacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Nasilje nad ženama je jedno od najsistematičnijih i uveliko proširenih kršenja ljudskih prava na našoj planeti. WFDY smatra da postoji glavni izvor – koren problema nasilja nad ženama. Iste fundamentalne karakteristike imperijalizma koje stvaraju sve probleme u svetu, takodje stvaraju i razvijaju nasilje nad ženama. Kako kapitalizam i njegov poslednji stadijum imperijalizam upadaju u sve veću krizu, nametanjem socijalnih i ekonomskih politika štednje, tako se povećava i broj nasilja, pogotovu nasilja nad ženama.

Prema istraživanjima, preko 70% žena u svetu je doživelo neku vrstu nasilja tokom svog života. Iz ovoga izvlačimo da društvo i države treba da razviju više akcija borbe protiv ovog fenomena nasilja nad ženama. Neophondo je da se razvije mreža na više nivoa, koja će štititi i podržavati žene žrtve nasilja. Organizacije koja će im pomoći u borbi protiv nasilnika, javnom osudjivanju nasilnika, sprečavanju pokušaja budućih nasilja nad ženama. Takodje jedan od glavnih principa koji te mreže i organizacije treba da propagiraju kako usmeno tako i u praksi jeste jednakost polova I parvo na iste uslove života, rada I odlučivanja.

WFDY ovim putem izjavljuje da je u prvim redovima borbe kada je u pitanju borba protiv svih vidova nasilja nad ženama. Takodje WFDY će uvek i dosledno voditi borbu za stvaranje društva bez eksploatacije, nejednakosti i nasilja. WFDY će se boriti za svrgavanje imperijalizma, jer to je jedini način da oslobodimo društvo od nametnutih okova.

 

25.11.2018.

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A