INTERNACIONALNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NA ŽENAMA!!!

25. novembar je proglašen od strane Ujedinjenih Nacija kao Internacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Nasilje nad ženama je jedno od najsistematičnijih i uveliko proširenih kršenja ljudskih prava na našoj planeti. WFDY smatra da postoji glavni izvor – koren problema nasilja nad ženama. Iste fundamentalne karakteristike imperijalizma koje stvaraju sve probleme u svetu, takodje stvaraju i razvijaju nasilje nad ženama. Kako kapitalizam i njegov poslednji stadijum imperijalizam upadaju u sve veću krizu, nametanjem socijalnih i ekonomskih politika štednje, tako se povećava i broj nasilja, pogotovu nasilja nad ženama.

Prema istraživanjima, preko 70% žena u svetu je doživelo neku vrstu nasilja tokom svog života. Iz ovoga izvlačimo da društvo i države treba da razviju više akcija borbe protiv ovog fenomena nasilja nad ženama. Neophondo je da se razvije mreža na više nivoa, koja će štititi i podržavati žene žrtve nasilja. Organizacije koja će im pomoći u borbi protiv nasilnika, javnom osudjivanju nasilnika, sprečavanju pokušaja budućih nasilja nad ženama. Takodje jedan od glavnih principa koji te mreže i organizacije treba da propagiraju kako usmeno tako i u praksi jeste jednakost polova I parvo na iste uslove života, rada I odlučivanja.

WFDY ovim putem izjavljuje da je u prvim redovima borbe kada je u pitanju borba protiv svih vidova nasilja nad ženama. Takodje WFDY će uvek i dosledno voditi borbu za stvaranje društva bez eksploatacije, nejednakosti i nasilja. WFDY će se boriti za svrgavanje imperijalizma, jer to je jedini način da oslobodimo društvo od nametnutih okova.

 

25.11.2018.

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A