IMPERIJALISTI – DALJE RUKE OD VENECUELE

Savez komunističke omladine Jugoslavije se priključio 14. juna globalnoj akciji u znak solidarnosti sa narodom Venecuele. Ovaj datum je izabran, jer je tog dana rođen veliki revoluicionar, simbol mladih Ernesto Gevara – Če, koji je herojski poginuo u borbi za slobodu Latinske Amerike od strane američkog imperijalizma. Ovu akciju su pokrenuli Svetska federacija demokratske omladine (WFDY) i Komunistička omladina Venezuele, a platforma solidarnosti “Imperijalizam – dalje ruke od Venecuele” je usvojena na Generalnoj skupšini WFDY u Karakasu, koja je održana od 9 – 11. aprila 2019. godine. Današnja aktivnost predstavlja početak kampanje od strane progresivne i antiimperijalističke omladine u znak solidarnosti sa narodom Venecuele.

 

Aktivisti SKOJ-a su u Beogradu, ispred Američkog kutka u Domu omladine razvili parolu “Podrška narodu Venecuele”, “IMPERIALISM, HANDS OF VENEZUELA” i “IMPERIALISMO, MANOS FUERA DE VENEZUELA.” Incijatori kampanje su preporučivali da ona otpočne ispred simbola koji označavaju američku hegemoniju. Američki kutak, predstavlja jednu od najstarijih američkih kulturnih institucija u našoj zemlji, čija je svrha rada da na kulturnom polju privuče mlade generacije koje će da opravdavaju u budućnosti hegemoniju, ratove, okupacije, diktaturu kapitala, eksploataciju čoveka od strane čoveka i svaku drugu politiku koja je u interesu krupnog kapitala i američkog imperijalizma.

 

Inteziviranje unutar imperijalističkih kontradikcija dovelo je do nove eskalacije sukoba, kako bi se ovladalo kontroli nad prirodnim resursima, tržištu i trgovačkim putevima zarad interesa hegemonije monoplističkog kapitala. Venecuela je žrtva inteziviranja ratova, mešanja, jednostranih sankcija, teorizma, fašizma i antinarodne ekonomske politike, što sve čini alat imperijalizma da bi ostvario svoje monopolističke intrese. Imperijalisti, predvođenjeni sa SAD, žele preko NVO organizacija, buržoaskih političkih partija i raznih drugih vidova sabotaže da izvrše prirsak na Vencuelu, kako bi skinuli legalno izabranog predsednika, druga Nikolsa Madura. Oni to čine, kako bi postavili marionetsku vlast koja će biti u službi krupnoga kapitala. Stoga naša je dužnost da se solidarišemo sa narodom Venecuele!

 

IMPERIAJALISTI, DALJE RUKE OD VENECUELE!

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

 

14. 06. 2019.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A