GODIŠNJA KONFERENCIJA SKOJ-a

Godišnja konferencija SKOJ-a će se održati u subotu 13. 12. 2014. godine. Učešće u radu konferencije će uzeti svi delegati iz Srbije, a svi delegati će u diskusijama podneti svoj izveštaj kako o njihovom radu, tako i o radu organizacija koje predstavljaju. Na konferenciji će biti rasrpave o kadrovskim rešenjima, oceni u radu organizacija i rukovodstva organzacije. Bitna stavka ovogodišnje konferencije će biti analiza rada u prethodnoj godini, kao i usvajanje rada aktivnosti za 2015. godinu.

Godišnja konferencija SKOJ-a će biti odlična prilika da se izvrše presek i analiza rada našeg omladinskog saveza od održanog kongresa u prethodnoj godini kada je izabrano novo rukovodstvo pa do danas. Svakako da je u prethodnoj godini naša omladinska organizacija imala mnogo uspeha, što pokazuje sve veći uticaj naše organizacije među mladim ljudima. Podsećanja radi, prošle godine smo organizovali drugi Antifašistički kamp, učestovali smo u brojnim sindikalni protestima, uzeli učešća u obeležavanju 15 godina NATO agresije i 70 godina pobede nad fašizmom. Međutim, moramo istaći da je naša organizacija najbitnije kontakte ostvarila sa masama u studentskim protestima, gde su naši aktivisti kroz organizaciju Studentski front predvodili iste. Važno je istaći da je bilo i propusta u radu, što iz objektivnih, što iz subjektivnih razloga. Stoga, ovogodišnja konferencija će proteći u marksitičkom-lenjinističkom, revolucionarnom duhu, koju će krasiti kritika i samokritika, sve u cilju još uspešnijeg rada u narednoj godini!

Živeo SKOJ!

Socijalizam je jedini izlaz!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A