GODIŠNJA KONFERENCIJA SKOJ-a

Godišnja konferencija SKOJ-a će se održati u subotu 13. 12. 2014. godine. Učešće u radu konferencije će uzeti svi delegati iz Srbije, a svi delegati će u diskusijama podneti svoj izveštaj kako o njihovom radu, tako i o radu organizacija koje predstavljaju. Na konferenciji će biti rasrpave o kadrovskim rešenjima, oceni u radu organizacija i rukovodstva organzacije. Bitna stavka ovogodišnje konferencije će biti analiza rada u prethodnoj godini, kao i usvajanje rada aktivnosti za 2015. godinu.

Godišnja konferencija SKOJ-a će biti odlična prilika da se izvrše presek i analiza rada našeg omladinskog saveza od održanog kongresa u prethodnoj godini kada je izabrano novo rukovodstvo pa do danas. Svakako da je u prethodnoj godini naša omladinska organizacija imala mnogo uspeha, što pokazuje sve veći uticaj naše organizacije među mladim ljudima. Podsećanja radi, prošle godine smo organizovali drugi Antifašistički kamp, učestovali smo u brojnim sindikalni protestima, uzeli učešća u obeležavanju 15 godina NATO agresije i 70 godina pobede nad fašizmom. Međutim, moramo istaći da je naša organizacija najbitnije kontakte ostvarila sa masama u studentskim protestima, gde su naši aktivisti kroz organizaciju Studentski front predvodili iste. Važno je istaći da je bilo i propusta u radu, što iz objektivnih, što iz subjektivnih razloga. Stoga, ovogodišnja konferencija će proteći u marksitičkom-lenjinističkom, revolucionarnom duhu, koju će krasiti kritika i samokritika, sve u cilju još uspešnijeg rada u narednoj godini!

Živeo SKOJ!

Socijalizam je jedini izlaz!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A