GLASAJ ZA KOMUNISTE, ZAOKRUŽI BROJ 22

 

 

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ)  i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) pozivaju radnike, seljake, studente, penzionere, omladinu, nezaposlene, Jugoslovene i poštenu inteligenciju da izađu na izbore za Narodnu skupštinu Republike Srbije u nedelju 21.juna i da dopišu pod brojem 22. listu “Socijalizam jedini izlaz NKPJ-SKOJ”. Odlučili smo se da pozovemo radni narod da to uradi iz dva veoma bitna razloga.

 

Prvi je, da se na taj način izrazi protestni glas zbog diskriminatorskog odnosa buržoaskog režima u Srbiji prema komunistima. Odlukama buržoaske proimperijalističke vlasti u Srbiji, prvo Republičke izborne komisije a potom i Upravnog suda diskriminisana je komunistička izborna lista, jer nisu uvažene zdravorazumske i osnovane primedbe izložene u žalbi koju smo podneli. NKPJ i SKOJ ističu da je odluka RIK-a nepravedna i diskriminatorska i još jedan dokaz da komunisti izbornu trku trče vezanih ruku u uslovima u kojima se favorizuju buržoaske partije dok se liste autentičnih predstavnika radnog naroda sabotiraju na razne načine. Zbog toga u znak protesta nismo preuzeli rešenje RIK-a i u potpunosti ga odbacujemo!

 

Drugi je  taj da se većom izlaznošću smanji mogućnost da u parlament Srbije uđu pojedine ultradesničarske i druge reakcionarne liste koje učestvuju na ovim izborima.

 

Vladajuća eksploatatorska klasa komunistima nameće nemoguće uslove za učešće na izborima kroz diskriminatorski zakon o političkim partijama, isto tako diskriminatorski izborni zakon i kroz nametanje niza nelogičnih pravila poput onog da se nedostaci koje naznači RIK otklanjaju tokom vikenda kada notari i administracija ne rade. Takođe, sabotaža prema komunistima se sprovodi i kroz neravnopravan tretman u medijima.

 

NKPJ i SKOJ ističu da promena diskriminatorskog izbornog i zakona o političkim partijama ostaje jedan od glavnih ciljeva naše Partije i omladinskog Saveza.

 

Neću vlast buržuja nego radnog naroda!

 

Glasaj za listu “Socijalizam jedini izlaz – NKPJ – SKOJ!

 

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije,

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

Beograd,

17. 06. 2020.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A