GLASAJ KOMUNISTE – ZAOKRUŽI BROJ 25

Nova komunistička partija Jugoslavije ( NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) pozivaju radničku klasu, prigradski seoski proletarijat, studente, omladinu, penzionere, nezaposlene i poštenu inteligenciju da u nedelju 4. marta izađu na glasanje za izbor odbornika Skupštine grada Beograda i da na glasačkom listiću dodaju broj 25. i upišu ime liste “Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“, zaokruže njen redni broj, i na taj način podrže jedinu listu koja se bori protiv eksploatacije, za socijalizam!

Partija i SKOJ koriste i ovu priliku da najoštrije protestuju protiv sramne odluke Gradske izborne komisije u Beogradu da odbije verifikaciju liste „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ i na taj način je diskvalifikuje iz izborne trke za Skupštinu grada Beograda. NKPJ i SKOJ u potpunosti odbacuju takvu odluku kao diskriminatorsku i nepravednu i ističu da se iza njenog donošenja krije strah od uspeha komunističke liste na lokalnim izborima u Beogradu. Koliko je taj strah veliki najbolje potvrđuje podatak da iako je lista „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ predata na vreme, u zakonskom roku, Gradska izborna komisija, iako je bila dužna to da učini, nije odredila dodatni rok od 48 sati u kojem bi mogle bile nadoknađene navodne nepravilnosti i nedostaci. Umesto toga GIK je doneo odluku da se lista „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ eliminiše iz izborne trke.

Podrška listi „Komunisti za Beograd – NKPJ-SKOJ“ predstavlja značajan i odlučan doprinos borbi za obnovu socijalizma i Jugoslavije ali istovremeno i prkosni crveni protestni glas protiv nepravedne i nepravilne odluke GIK-a o eliminaciji komunističke liste.

Za listu “Komunisti za Beograd –NKPJ-SKOJ”!

Dopiši svoj crveni protestni glas!

Nijedan glas buržujima!

Živela borba radničke klase protiv eksploatacije i imperijalizma!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije,

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

Beograd,

01. mart 2018. godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A