EVROPSKA UNIJA NEPRIJATELJ RADNIČKE KLASE I NARODA SRBIJE

Nakon što je vladajući buržoaski režim na čelu sa Demokratskom strankom ispunio želje zapadnih imperijalista i saglasio se da pod imenom Kosovo sa zvezdicom, marionete iz Prištine nastupaju na regionalnim skupovima, Srbiji je dodeljen status kandidata za članstvo u tamnici naroda Evropskoj uniji.

Pro-imeprijalistički režim u Beogradu slavi tu kandidaturu kao veliku pobedu. Jasno je da srpska buržaoazija koja daje podršku režimu želi svoj deo kolača u eksploataciji radničke klase Evrope i nada se da će ga dobiti pristupanjem Srbije EU. Pro-imeprijalističke buržoaske stranke nakon totalnog kraha neo-liberalnog koncepta ekonomije koji su nametnuli našoj zemlji smatraju da ih samo dobijanje kandidature za ulazak Srbije u EU može održati na vlasti. Zbog toga, iako ankete pokazuju da je broj građana koji se negativno izražavaju o EU u Srbiji sve veći u odnosu na one koji je podržavaju, režim na čelu sa DS se grčevito bori za dobijanje članstva u tamnici naroda Evrope. Međutim, interes građana nije isto što i interes buržoazije. Građani Srbije sve jasnije prepoznaju politiku koju sprovodi imeprijalistička EU kao suprotstavljenu njihovim interesima. Evropska unija je zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama razbila našu domovinu, Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju i uzrokovala krvavi bratoubilački rat na njenim prostorima. Evropska unija je zajedno sa SAD i NATO izvršila agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Evropska unija zajedno sa NATO je okupirala južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju. Sve zemlje predvodnice EU su priznale “nezavisnost” Kosova. Evropska unija je ta koja kao uslov za ulazak Srbije u tamnicu naroda traži da Beograd prizna Kosovo. Takođe, nakon ekonomske krize koju je izazvala svetska buržoazija svojom gramzivošću Evropska unija puca po svim šavovoma. U njoj najteže žive i osećaju posledice krize koju nisu izazvali radnici najsiromašnijih zemalja. To će se desiti i sa radnicima Srbije ako postanemo deo EU. Eksploatacija će biti još brutalnija i sirovija nego što je to slučaj sada. Strani kapital ne dolazi da donese, već da odnese. Evropska unija je stvorena kako bi bogati bili još bogatiji a da bi se to ostvarilo potrebno je da siromašni postanu još siromašniji. Zato je EU potrebno da Srbija uđe u njene redove. Cilj je da se obezbedi nova teritoriju za još grozomorniju pljačku kako imovine koju je decenijama stvarala jugoslovenska radnička klasa tako i naših prirodnih resursa. Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) ističe da zbog toga građani Srbije moraju da pošalju odlučnu poruku kako imperijalistima iz Brisela tako i njihovim sledbenicima iz srpskog režima, a to je da Srbija neće Evropsku uniju. Vladajuća klasa u EU ne eksploatiše samo srpske radnike, već sve proletere u Evropi uključujući i one u svojim zemljama. Zbog toga, a da bi pobedila u borbi protiv eksploatacije, radnička klasa Srbije mora da pruži ruku i da sarađuje sa svim radnicima u Evropi. Jedan od načina je i da izrazi svoju solidarnost sa borbom koju vodi proletarijat Grčke protiv surovih mera štednje koju im nameće vladajuća buržaazija koja je svojom neoliberalnom politikom i sleđenjem kursa EU, MMF i Svetske banke i izazvala krizu zajedno sa svojim saveznicima u Vašingtonu i Briselu. Stoga radnička klasa Srbije mora da kaže odlučno ne ulasku u Evropsku uniju i odlučno da saradnji sa proleterima svih zemalja Evrope i sveta u borbi protiv buržoaske eksploatacije i imeprijalističke okupacije i nametanje diktata!

Srbiji nije mesto u Evropskoj uniji!

Živela zajednička borba proletarijata Srbije, Evrope i sveta protiv kapitalizma i imperijalizma!
Savez komunističke omladine Jugoslavije
Beograd, 10. mart 2012. godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A